Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzedaż planowanych usług serwisowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzedaż planowanych usług serwisowych"— Zapis prezentacji:

1 Sprzedaż planowanych usług serwisowych
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Klient podpisał długoterminową umowę z dostawcą usług. Korzyści Zarządzanie kontraktami sprzedaży Planowanie serwisu Zarządzanie zleceniami serwisowymi Zakup Fakturowanie wg nakładów Kluczowe kroki procesu Tworzenie kontraktu sprzedaży Tworzenie planu obsługi Automatyczne generowanie zlecenia serwisowego Zamawianie niezbędnych materiałów Wprowadzanie kosztów do zlecenia serwisowego Tworzenie dokumentu fakturowania

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Nabywca Serwisant Obsługa Pracownika Rozrachunki z dostawcami Fakturowanie

4 Szczegółowy opis procesu
Sprzedaż planowanych usług serwisowych Dostawca usług powinien wykonywać usługi z dużą częstotliwością. Zwykle takie umowy pomiędzy dostawcą usług a klientem dotyczą określonego zakresu serwisowania.

5 Diagram przebiegu procesu
Sprzedaż planowanych usług serwisowych Zdarzenie Tworzenie zamówienia z okresem ważności Zamawianie: Przypisane zgłoszenie zapotrzebowania Usługodawca Tworzenie kontraktu sprzedaży Tworzenie planu obsługi Serwisant Harmonogram planu obsługi Wyświetlanie planu obsługi Wyświetlanie listy przeglądu terminów obsługi Zmiana zlecenia serwisowego Opracowywanie arkusza wprowadzania usług Zatwierdzanie arkusza wprowadzania usług Zamykanie zlecenia serwisowego — zamknięcie techniczne Rozrachunki z dostawcami Rozliczanie zleceń serwisowych (189) Sprawdzanie faktury Zamknięcie zlecenia serwisowego — wgląd gospodarczy (189) Administracja sprzedażą Tworzenie dokumentu fakturowania Tworzenie żądania faktury

6 Załącznik Zakład usługowy Użyte dane podstawowe Materiał/usługi
Dane podstawowe usługi Zleceniodawca Odbiorca materiałów Płatnik Zakład Skład Jednostka gospodarcza Obszar rachunku kosztów Dział zaopatrzenia Grupa zaopatrzeniowa Dział sprzedaży Kanał dystrybucji Dziedzina Lokalizacja funkcjonalna Obszar roboczy

7 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

8


Pobierz ppt "Sprzedaż planowanych usług serwisowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google