Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów"— Zapis prezentacji:

1 Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu przedstawiono okresowy proces wprowadzania niezbędnych korekt stanu zapasów magazynowych po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Korzyści Przejrzysty i rzeczywisty stan zapasów magazynowych Wydajne przetwarzanie korekt zapasów Kluczowe kroki procesu Tworzenie dokumentów inwentaryzacji Drukowanie dokumentów inwentaryzacji Wykonywanie inwentaryzacji / ponownej inwentaryzacji Wprowadzanie wyniku inwentaryzacji Wyświetlanie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Magazynier Kierownik magazynu Kontroler

4 Szczegółowy opis procesu
Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów Proces zaczyna się od wygenerowania wymaganych arkuszy inwentaryzacji. Można zablokować materiały w celu zaksięgowania ich podczas inwentaryzacji. Po wydrukowaniu arkuszy przeprowadzana jest inwentaryzacja fizyczna dla określonych materiałów. Następnie jej wyniki są wprowadzane do systemu, po czym dokonuje się przeglądu wszelkich rozbieżności względem ilości w systemie. Inwentaryzacja może być powtarzana dotąd, aż ostateczne wyniki zostaną zaakceptowane, a różnice zaksięgowane.

5 Diagram przebiegu procesu
Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów Zdarzenie Wymagana okresowa inwentaryzacja Kierownik magazynu Inwentaryzacja zaakceptowana? Tworzenie dokumentów inwentaryzacji Drukowanie dokumentu inwentaryzacji Wyświetlanie listy różnic inwentaryzacyjnych Ponowny spis z natury Nie Tak Magazynier Dokument inwentaryzacji Inwentaryzacja Wprowadzanie spisu z natury Zakładowy kontroler Korekta zapasów Inwentaryzacja zaakceptowana? Zakończenie procesu Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych Nie Tak

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Inwentaryzacja fizyczna / Inwentaryzacja i korekta zapasów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google