Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie opakowań zwrotnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie opakowań zwrotnych"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie opakowań zwrotnych
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Standardowe palety stanowią własność producenta i są traktowane jako materiały do zwrotu lub opakowania zbiorcze. W tym scenariuszu opisano proces wysyłki i zwrotu standardowych palet. Korzyści Proces obejmuje zarządzanie pozycjami do zwrotu przy użyciu funkcji zarządzania kontem opakowań zwrotnych ERP. Śledzenie pozycji do zwrotu Kluczowe kroki procesu Zlecenie sprzedaży Pobranie i wysyłka pozycji oraz dodawanie opakowań zwrotnych Dodawanie opakowań zwrotnych do dostaw Zlecenie zwrotu opakowań zwrotnych Obciążenie za niezwrócone opakowania Wydanie materiałów dla niezwróconych opakowań

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedażą Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami

4 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie opakowań zwrotnych Pierwszym krokiem działania jest utworzenie zlecenia sprzedaży. Na podstawie zlecenia tworzona jest dostawa. Opakowanie zwrotne – paleta – jest dodawana do dostawy podczas podczas pobrania i pakowania materiałów do wysyłki. Ostatnim krokiem jest fakturowanie za sprzedane materiały. Istnieją dwie możliwości zwrotu palet: Przez zlecenie zwrotu palet, dostawę zwrotną palet i przyjęcie ich na magazyn Przez dostawę zwrotną palet bez referencji do zlecenia oraz przyjęcie na magazyn W przypadku, gdy klient nie zwrócił palet należy wystawieć mu fakturę. Na podstawie żadanie wystawienia faktury twożona jest w systemie faktura obciążająca klienta za niezwrócone palety. Ostatniem krokiem w przypadku niezwrócenia palet jest aktualizacja ilości i wartości stanu zapasów palet. W tym celu tworzny jest dokument wydania materiałów na ilość równą ilości niezwróconych palet.

5 Przetwarzanie pozycji do zwrotu
Zdarzenie Potrzeba zakupu materiałów Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Klient Potwierdzenie zlecenia Dowód dostawy List przewozowy Administracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia zwrotu palet Tworzenie żądania obciążenia za niezwrócone palety Wprowadzanie zlecenia klienta Zatwierdzanie żądania obciązenia do fakturowania Magazynier Robocza lista dostaw Dodanie pozycji dostawy dla palet Księgowanie wydania materiałów Księgowanie przyjęcia materiałów Tworzenie dostawy zwrotnej palet bez referencji i księgowanie przyjęcia materiałów Księgowanie niezwróconych palet Lista pobrania dla dostawy Pobranie Zakończenie procesu Zakończenie procesu Zakończenie procesu Fakturowanie sprzedaży Fakturowanie Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami Faktura Faktura (Opcjonalne) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Rozrachunki z odbiorcami (157) Zakończenie procesu Zakończenie procesu

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przetwarzanie opakowań zwrotnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google