Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozrachunki z odbiorcami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozrachunki z odbiorcami"— Zapis prezentacji:

1 Rozrachunki z odbiorcami
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Scenariusz ten dotyczy przetwarzania danych księgowania dotyczących klientów w obszarze rozrachunków z odbiorcami. Korzyści Rozrachunki z odbiorcami stanowią integralną część zarządzania sprzedażą. Wszystkie księgowania w rozrachunkach z odbiorcami są także rejestrowane bezpośrednio w Księdze Głównej. Program płatności umożliwia automatyczne wykonywanie obciążenia bezpośredniego oraz zaliczek. Kluczowe kroki procesu Tworzenie żądania zaliczki Ręczne księgowanie zaliczki Księgowanie faktury odbiorcy Księgowanie faktury korygującej minus wraz z referencją faktury Ręczne rozliczanie zaliczki Ręczne księgowanie płatności obcych Automatyczne rozliczanie nierozliczonych pozycji na kontach odbiorców Ręczne rozliczanie nierozliczonych pozycji na kontach odbiorców Ręcznie wprowadzanie wyciągu bankowego Dalsze przetwarzanie wyciągu z konta Monitowanie Oprocentowanie salda Księgowania na kontach jednorazowych Ustawianie limitu kredytowego Sprawozdawczość kontroli kredytowej.

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Rozrachunki z odbiorcami - 1 Rozrachunki z odbiorcami - 2 Kierownik działu rozrachunków z odbiorcami Księgowy Banku

4 Szczegółowy opis procesu
Rozrachunki z odbiorcami Podczas księgowania danych w Rozrachunkach z Odbiorcami w systemie tworzony jest dokument, a wprowadzone dane przekazywane są do Księgi Głównej. Konta Księgi Głównej oraz konta odbiorców są wówczas aktualizowane zgodnie z operacją dotyczącą działań związanych z transakcjami odbiorców (należność, zaliczka, faktura korygująca minus itp.). Wszystkie operacje gospodarcze są księgowane oraz zarządzane za pomocą kont, dla których tworzone są rekordy danych podstawowych odbiorcy. Aby uniknąć nagromadzenia nadmiernej ilości danych podstawowych, korzysta się z odbiorców jednorazowych.

5 Diagram przebiegu procesu
Rozrachunki z odbiorcami Zdarzenie Rekordy danych podstawowych Zaliczka Wprowadzanie dokumentu Rozliczenie Monitowanie Raportowanie Rozrachunki z odbiorcami – 1/ Rozrachunki z odbiorcami – 2/ Kierownik działu rozrachunków z odbiorcami/ Księgowy banku Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Monitowanie Wyświetlanie dokumentu księgowego odbiorcy Wyświetlanie i zmiana pozycji pojedynczych odbiorcy Księgowanie faktur klienta Tworzenie żądania zaliczki Rozliczenie automatyczne Tworzenie rekordu danych podstawowych odbiorcy Wyświetlanie sald odbiorców Księgowania na kontach jednorazowych Rozliczenie ręczne Uruchamianie programu oprocentowania Tworzenie konta jednorazowego Ręczne księgowanie zaliczki Księgowanie faktury korygującej minus z referencją do faktury Ręczne wprowadzanie wyciągu bankowego Ustawianie limitu kredytowego Ręczne rozliczanie zaliczki Decyzja dotycząca procesu Dalsze przetwarzanie wyciągu z konta Sprawozdawczość kontroli kredytowej Ręczne księgowanie płatności obcej

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Rozrachunki z odbiorcami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google