Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zlecenia wewnętrzne — planowanie kosztów marketingowych i innych kosztów pośrednich SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zlecenia wewnętrzne — planowanie kosztów marketingowych i innych kosztów pośrednich SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Zlecenia wewnętrzne — planowanie kosztów marketingowych i innych kosztów pośrednich
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Zlecenia wewnętrzne służą do planowania, gromadzenia i rozliczania kosztów projektów, takich jak kampanie marketingowe lub inne projekty wewnętrzne. System SAP umożliwia monitorowanie zleceń wewnętrznych podczas ich całego cyklu życia, od wstępnego utworzenia, przez planowanie i księgowanie wszystkich kosztów rzeczywistych, po rozliczenie końcowe i archiwizację. Korzyści Planowane i rzeczywiste koszty tych projektów można śledzić z różnych względów, takich jak kontrola kosztów, obliczanie zwrotu z inwestycji, raportowanie podatkowe itd. Kluczowe kroki procesu Tworzenie zleceń wewnętrznych Planowanie rodzaju kosztów dla zleceń wewnętrznych Rozliczenie zleceń wewnętrznych (planowanych kosztów)

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kontroler firmy

4 Szczegółowy opis procesu
Po utworzeniu zlecenia wewnętrznego jest ustawiany profil planisty i są planowane koszty na poziomie rodzaju kosztów. Jeśli zlecenie obejmuje przychody, istnieje również możliwość ich planowania. Do zlecenia wewnętrznego można również przypisywać budżety. Budżety to ryczałty, które nie są dzielone w ramach rodzajów kosztów. Po sprawdzeniu reguł rozliczenia jest wykonywane rozliczenie planowanych kosztów do odbiorców. Korzystając ze standardowych raportów, można sprawdzić, czy do zleceń zostały przypisane prawidłowe rozliczenia i budżety.

5 Diagram przebiegu procesu
Zlecenia wewnętrzne — planowanie kosztów marketingowych i innych kosztów pośrednich Zdarzenie Dane podstawowe Planowanie Raportowanie Kontroler firmy Ustawianie profilu planisty Tworzenie zlecenia wewnętrznego Planowanie rodzaju kosztów w odniesieniu do zleceń wewnętrznych Budżetowanie Kontrola reguł rozliczenia Rozliczenie zlecenia wewnętrznego Lista reguł rozliczenia zleceń Wykonanie rozliczenia zleceń wewnętrznych kosztów pośrednich Potwierdzenie prawidłowości rozliczenia Nie Czy rozliczenie jest poprawne? Tak Potwierdzenie budżetu

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Zlecenia wewnętrzne — planowanie kosztów marketingowych i innych kosztów pośrednich SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google