Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwroty do dostawcy SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwroty do dostawcy SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Zwroty do dostawcy SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu przedstawiono opis procesu zwracania materiałów do dostawcy. Do grupy docelowej należą pracownicy działów zaopatrzenia, magazynów oraz rachunkowości. Korzyści Materiały mogą być zwracane z odnotowaniem powodu zwrotu w dokumentach Przejrzysty wgląd w informacje dot. kolejnych działań FI, takich jak np. redukcja faktury, odrzucenie, stornowanie. Kluczowe kroki procesu Tworzenie zamówienia zwrotnego Robocza lista dostaw dla zamówień Potwierdzenie pobrania Wydanie materiałów Ręczny przegląd oczekujących faktur korygujących minus

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Nabywca Pracownik magazynu Rozrachunki z dostawcami

4 Szczegółowy opis procesu
Zwroty do dostawcy Proces zwrotu do dostawcy zaczyna się od zapotrzebowania na zwrot pozycji do dostawcy. Najpierw należy zażądać od dostawcy zatwierdzenia zwrotu materiałów (RMA). To etap wykonywany ręcznie. Numer zatwierdzenia należy wprowadzić w polu tekstowym w zwrocie do zamówienia. Następnie pracownik działu zaopatrzenia tworzy w systemie zwrot do zamówienia. Zwrot jest podobny do standardowego zamówienia z wyjątkiem flagi zwrotu służącej do utworzenia dostawy zwrotnej w celu wysłania pozycji z powrotem do dostawcy. Potwierdzenie Zamówienia zwrotnego jest przekazywane dostawcy, a dział wysyłki wysyła dostawę zwrotną. Pozycje są pobierane i wysyłane z powrotem wraz z dowodem dostawy. Po utworzeniu dostawy przez dział wysyłki pozycje są pobierane z zapasów. Generowana jest faktura korygująca minus zmniejszająca zobowiązania względem dostawcy.

5 Diagram przebiegu procesu
Zwroty do dostawcy Zdarzenie Potrzeba zwrócenia zakupionych materiałów do dostawcy Dostawca otrzymuje materiały Dostawca Żądanie zatwierdzenia zwrotu materiałów Potwierdzenie zamówienia zwrotnego List pobrania dla dostawy Nabywca Tworzenie zamówienia zwrotnego Przegląd zapotrzebowań Kierownik zaopatrzenia Ręczny przegląd oczekujących faktur korygujących minus Wysyłka Robocza lista dostaw dla zamówień - Dostawa zwrotna Ruch manazynowy Zapas GR/IR Księgowanie wydania materiałów Pobranie Lista pobrań Generowanie zlecenia przeniesienia Automatyczne potwierdzenie zlecenia przeniesienia Rozrachunki z dostawcami GR/IR PPV Dostawca Faktura korygująca minus Zakończenie procesu RMA = Returns Material Authorization, PO = Purchase Order, GR/IR = Goods Receipt/Invoice Receipt, PPV = Purchase Price Variance

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Zwroty do dostawcy SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google