Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Środkami Pieniężnymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Środkami Pieniężnymi"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Środkami Pieniężnymi
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Przegląd pozycji gotówkowej zapewnia informacje o bieżącej sytuacji finansowej na kontach bankowych. Przykład w tym dokumencie przedstawia proces księgowania, który wywiera wpływ na płynność (fakturę klienta i wpływ płatności). Zaprezentowano w nim najważniejsze funkcje umożliwiające uzyskiwanie informacji o stanie płynności. Funkcja raportu kasowego jest używana do zarządzania transakcjami pieniężnymi. Korzyści Zarządzanie środkami pieniężnymi w SAP ERP Rachunkowość Finansowa zapewnia trzy podstawowe funkcje: Szybkie i rzetelne przekazywanie wszystkich informacji związanych ze środkami pieniężnymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych do systemu zarządzania środkami pieniężnymi (dane wejściowe); Umożliwia wykonywanie analiz i sprawozdań dotyczących bieżących i przyszłych przepływów środków pieniężnych, aby ułatwić podejmowanie decyzji planowania (analiza i decyzja); Umożliwia komunikację z bankami i innymi partnerami biznesowymi w oparciu o wyniki procesu decyzyjnego (dane wyjściowe). Kluczowe kroki procesu Analiza statusu zarządzania środkami pieniężnymi Raport kasowy.

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Skarbnik Rozrachunki z dostawcami 1 Księgowy banku Rozrachunki z odbiorcami 1 Raport kasowy (Polska)

4 Szczegółowy opis procesu
Księgowanie faktury dostawcy w walucie krajowej i obcej. Księgowanie faktury odbiorcy w walucie krajowej (ze zlecenia sprzedaży). Księgowanie pozycji planowania i rekordów pojedynczych. Wykonanie raportu zawierającego pozycję gotówkową i prognozę płynności. Wszystkie zaksięgowane dokumenty zostaną wyświetlone według daty waluty. Po zaksięgowaniu ręcznie utworzonego wyciągu bankowego pojawi się przepływ pomiędzy poziomami planowania. W wyniku rzeczywistego zaksięgowania wyciągu bankowego rekordy pojedyncze zostaną automatycznie zarchiwizowane (przy użyciu specjalnego raportu). Funkcja raportu kasowego pozwoli przedstawić metody księgowania rachunków kasowych i płatności, wydruku rachunków oraz wydruku raportu kasowego.

5 Diagram przebiegu procesu
Zarządzanie Środkami Pieniężnymi Zdarzenie Planowanie ręczne Przebieg płatności Wyciąg z konta Przegląd finansowy Rozrachunki z dostawcami 1 Generowanie zlecenia płatniczego Księgowy banku Księgowanie ręczne wyciągu bankowego Skarbnik Wyświetlanie przeglądu finansowego i prognozy płynności Księgowanie pozycji planowania Archiwizowanie pozycji planowania

6 Diagram przebiegu procesu
Raport kasowy Zdarzenie Księgowanie Transfer śr. Pien. Z banku Transfer śr. pien. do banku Drukowanie Rozrachunki z odbiorcami 1 Księgowanie faktury klienta Rozliczenie faktury klienta Raport kasowy (Polska) Przeniesienie śr. pieniężn. z konta bankowego do kasy gotówkowej Przeniesienie śr. pien. z kasy gotówkowej na konto bank. Księgowanie płatności przychodzącej Wydruk raportu kasowego

7 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

8


Pobierz ppt "Zarządzanie Środkami Pieniężnymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google