Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępnie wymagane etapy procesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępnie wymagane etapy procesu"— Zapis prezentacji:

1 Wstępnie wymagane etapy procesu
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Ta dokumentacja procesu biznesowego zawiera etapy procesu, które należy wykonać jako warunek wstępny przed przejściem przez standardową dokumentację procesu biznesowego wybranych scenariuszy dotyczących logistyki. Korzyści Ten blok konstrukcyjny building block jest konieczny, aby korzystać ze scenariuszy Best Practices w środowisku demonstracyjnym. Dane te są wymagane dla scenariuszy i na ogół nie istnieją bezpośrednio po aktywacji. Kluczowe kroki procesu Warunek wstępny dla wybranych scenariuszy dotyczących logistyki

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kierownik działu księgowości Kontroler kosztów produktu Planista produkcji Konstruktor/projektant Księgowy ds. aktywów trwałych

4 Szczegółowy opis procesu
Wstępnie wymagane etapy procesu Przesunięcie okresu MM do bieżącego okresu Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacji Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacji dla wariantów materiału Tworzenie zbieraczy kosztów produktu Koszt wstępny dla zbieracza kosztów produktu Ustawienie wpisu pliku planowania Marszruty technologiczne: Aktualizacja księgi materiałowej Uruchomienie planowania potrzeb materiałowych (MRP) Składnik aktywów trwałych: Tworzenie danych podstawowych składników aktywów trwałych Składnik aktywów trwałych: Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym

5 Diagram przebiegu procesu
Wstępnie wymagane etapy procesu Zdarzenie Aktualizacja Dane podstawowe Wstępna kalkulacja kosztów Tworzenie i harmonogra-mowanie zadania Księgowanie Kierownik działu finansowego Przesunięcie okresu MM do bieżącego okresu Kontroler kosztów produktu Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacji Tworzenie zbieraczy kosztów produktu Koszt wstępny dla zbieracza kosztów produktu Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacji dla wariantów materiału Planista produkcji Uruchomienie planowania potrzeb materiałowych (MRP) Ustawienie wpisu pliku planowania Konstruktor/projektant Marszruty technologiczne: Aktualizacja księgi materiałowej Księgowy ds. aktywów trwałych Składnik aktywów trwałych: Tworzenie danych podstawowych składników aktywów trwałych Składnik aktywów trwałych: Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Wstępnie wymagane etapy procesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google