Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu przedstawiono charakterystyczne cechy przetwarzania zapasów konsygnacyjnych. Korzyści Automatyczne księgowanie materiałów do zapasów konsygnacyjnych dostawcy. Wymagana jest mniejsza liczba ręcznych księgowań w module finansowym: na podstawie wydania materiałów ze składu konsygnacyjnego odpowiednie dane faktury przenoszone są do modułu FI. Fakturowanie okresowe pozwala generować i zatwierdzać faktury dostawcy. Kluczowe kroki procesu Przyjęcie materiałów do zapasów konsygnacyjnych dostawcy Przeksięgowanie zapasów konsygnacyjnych dostawcy do zapasów własnych Sprawdzanie faktury Płatność własna KG: Zamykanie okresu — zakład

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista produkcji Magazynier Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami

4 Szczegółowy opis procesu
Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego W przypadku przetwarzania zapasów konsygnacyjnych dostawca dostarcza materiały i przechowuje je na terenie klienta. Dostawca pozostaje prawnym właścicielem materiału do momentu pobrania materiałów z zapasów konsygnacyjnych. Tylko wówczas dostawca wymaga zapłaty. Faktura jest płatna we wstępnie zdefiniowanych odstępach czasu, np. miesięcznie. Można również umówić się z dostawcą, że po określonym czasie zakład przejmie pozostały materiał konsygnacyjny. W przypadku części, które mają być nabywane w modelu konsygnacyjnym, podczas dziennego przebiegu MRP generowane są zgłoszenia zapotrzebowania.

5 Diagram przebiegu procesu
Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego Zdarzenie Zapotrzebowanie na materiał konsygnacyjny Odbiór materiału z rampy załadunkowej Faktura przychodząca dostawcy Dostawca Linie harmonogramu Planista produkcji Wykonanie przebiegu MRP, wyświetlenie zapotrzebowań magazynowych Pracownik działu zaopatrzenia Warunek wstępny: Utworzenie rekordu informacyjnego dla zapasów konsygnacyjnych Warunek wstępny: Utworzenie umowy terminarzowej, opracowanie listy źródeł Magazynier Zobowiązania konsygnacyjne Zużycie/zapas materiału Odchylenie ceny zakupu Drukowanie pokwitowania przyjęcia materiałów Księgowanie przyjęcia materiałów dla umowy terminarzowej Przeksięgowanie zapasów konsygnacyjnych dostawcy Rozrachunki z dostawcami Zobowiązania konsygnacyjne Dostawca Podatek Okresowe rozliczenie zobowiązań MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google