Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Kontrola możliwości wyprodukowania zawartych w budżecie ilości sprzedaży, ocena potrzeb materiałowych oraz wykorzystania miejsc powstawania kosztów produkcyjnych Korzyści Unikanie wąskich gardeł oraz nadmiernego lub niepełnego pokrycia w produkcji Planowanie zapotrzebowań materiałowych jako podstawa do tworzenia kontraktów zaopatrzeniowych Kluczowe kroki procesu Utworzenie planu sprzedaży i przeniesienie do planowania sprzedaży i produkcji (SOP) Zgrubne porównanie zawartych w budżecie ilości sprzedaży z zasobami produkcji w ramach SOP Utworzenie scenariusza planowania w „Planowaniu długoterminowym” w celu wykonania symulacji planowania produkcji dla zawartych w budżecie ilości sprzedaży Obliczenie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne stanowisk roboczych i na materiały w oparciu o dane produkcji symulowanej i operacyjnej (specyfikacje materiałowe, marszruty technologiczne) Użycie zapotrzebowań materiałowych dla rocznego planowania operacyjnego — planowanie cen materiałów zakupionych Użycie zdolności produkcyjnych stanowisk roboczych w ramach rocznego planowania operacyjnego — ogólne planowanie MPK

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista ds. przychodów Planista ds. logistyki

4 Szczegółowy opis procesu
Roczne planowanie operacyjne — Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych Więcej informacji na temat etapów planowania ilości sprzedaży można znaleźć w specyfikacji 172 — Roczne planowanie operacyjne — Budżet i przeniesienie ilości sprzedaży do planowania sprzedaży i produkcji. Bieżąca specyfikacja rozpoczyna się od przeniesienia potwierdzonych ilości sprzedaży do planowania sprzedaży i produkcji (SOP). Podczas SOP przeprowadzane jest zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych w celu sprawdzenia, czy w przypadku towarów, które mają zostać sprzedane, można szybko wykorzystać firmowe zasoby wąskiego gardła potrzebne do produkcji. Po tym, jak podczas procesu SOP plan produkcji zostanie określony jako wykonalny, jest on przenoszony do scenariusza planowania w module planowania długoterminowego (LTP). W module LTP tworzone są planowane zapotrzebowania niezależne (PIR). Na podstawie tych zapotrzebowań PIR symulowane jest planowanie zapotrzebowań materiałowych (MRP) w celu utworzenia i dokonania przeglądu planowanych zapotrzebowań na wszystkie materiały (składniki, surowce) i zasoby. Symulacja MRP umożliwia również przegląd zdolności produkcyjnych zakładów. Następnie może być przeprowadzone wyrównywanie zdolności produkcyjnych, aby wygładzić wąskie gardła. Po wykonaniu przebiegu MRP zgodnie z powyższym opisem zostaje osiągnięty jeden z kluczowych celów logistycznej części rocznego planowania operacyjnego: obliczenie całkowitego wykorzystania rodzajów działania przypisanych do produkcyjnych stanowisk roboczych wymaganych do wyprodukowania zawartych w budżecie ilości sprzedaży. Wykorzystanie to opiera się na zużyciu rodzajów działań wskazanych w marszrutach technologicznych półproduktów i produktów gotowych uzyskanych na podstawie planu produkcji.

5 Diagram przebiegu procesu
Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych Zdarzenie AOP — Kalkulacja kosztu standardowego (178) AOP — Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych (176) AOP — Planowanie cen materiałów zakupionych (174) Roczne planowanie operacyjne Planista ds. przychodów AOP — Budżet i przeniesienie ilości sprzedaży do planowania sprzedaży i produkcji (172) Planista ds. logistyki Tak Dane produkcji operacyjnej Tworzenie zgrubnego planu produkcji Plan możliwy do zaakcep-towania? Sprawdzenie SOP Przeniesienie do nieaktywnego planowania popytu LTP MRP w module LTP Analiza zapotrzebowań na zdolności produkcyjne Nie AOP = Roczne planowanie operacyjne LTP = Planowanie długoterminowe SOP = Planowanie sprzedaży i produkcji MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Planowanie sprzedaży i produkcji przez przeniesienie planowania długoterminowego do systemu informacyjnego logistyki/produkcji lub do zdolności produkcyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google