Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Podczas rocznego procesu budżetowania kierownicy miejsc powstawania kosztów produkcyjnych planują koszty różnych rodzajów w odniesieniu do odpowiadających im miejsc powstawania kosztów. Ponadto ustalane są ilości rodzajów działań potrzebnych do produkcji oraz ich ceny. Korzyści Możliwość porównania kosztów planowanych i rzeczywistych oraz monitorowania kosztów w miejscach powstawania kosztów. Przypisywanie kosztów produkcji oraz kosztów pośrednich do produktów (za pośrednictwem rodzajów działań) Kluczowe kroki procesu Zapisanie budżetu miejsca powstawania kosztów do arkuszy kalkulacyjnych, wprowadzenie zmian przez kierowników miejsca powstawania kosztów, przesłanie zmienionych danych Przeniesienie planowych zapotrzebowań na działania z produkcji (planowania sprzedaży i produkcji) Ręczne uzupełnienie planowanych danych Obliczenie planowanych stawek (dane wejściowe dla kalkulacji kosztu standardowego rocznego planowania operacyjnego)

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kontroler kosztów Kierownik miejsca powstawania kosztów

4 Szczegółowy opis procesu
Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych Następujące etapy opisano w scenariuszu 175 — Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych: kopiowanie rzeczywistych wydatków z poprzedniego roku lub danych budżetowych dotyczących MPK do wersji budżetu rocznego planowania operacyjnego (AOP) w rachunku miejsc powstawania kosztów, księgowanie amortyzacji planowanej, zapis danych do arkuszy kalkulacyjnych, wprowadzenie zmian przez kierowników miejsc powstawania kosztów i ponowne wczytanie do systemu SAP. Zapotrzebowania na zasoby w formie ilości działań planowych są przenoszone z planowania sprzedaży i produkcji do miejsc powstawania kosztów jako zużycie działania planowego. Następuje uzgodnienie planu pomiędzy zapotrzebowaniami na działania związane z planowaniem sprzedaży i produkcji a zapotrzebowaniami zaplanowanymi ręcznie w miejscach powstawania kosztów operacyjnych. Po zamknięciu ilości działań i kwot budżetu w systemie są obliczane planowane stawki. Planowane stawki są wykorzystywane w kalkulacji kosztu standardowego.

5 Diagram przebiegu procesu
Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych Zdarzenie Roczne „ogólne” planowanie operacyjne Roczne „ilościowe” planowanie operacyjne Kontroler kosztów AOP — Kalkulacja kosztu standardowego (178) Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych (175) SOP z użyciem planowania długoterminowego/ zdolności produkcyjnych (173) Planowane ilości w MPK Tak Użyć działania zadyspono-wanego do obliczenia stawek? Przeniesienie planowych zapotrzebowań na działania do produkcji Planowanie pracy oraz czynności wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych na podstawie działania Czy stawki są poprawne? Planowane ceny w MPK Nie Nie Nie Tak Planowanie budżetu Planowanie pracy i wydatków wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych Zatwierdzenie harmonogramu pracy i czynności wiążących się z kosztami pośrednimi dla MPK produkcyjnych Czy dane są poprawne? Obliczenie stawek dla pracy i kosztów pośrednich oraz potwierdzenie Zapis budżetu MPK i wysłanie wiadomości do kierownika MPK Planowane działania w MPK Planowane wartości w MPK Rozłożenie budżetu MPK ogólnych do MPK produkcyjnych Wczytanie budżetu MPK operacyjnych i zaplanowanie wskaźników Planowane wartości w MPK Zmiana / sprawdzenie cykli dla rozłożenia MPK Tak Kierownik MPK Czy dane są poprawne? Aktualizacja budżetu MPK i wysłanie wiadomości do kontrolera kosztów Potwierdzenie budżetu MPK operacyjnych Tak Nie AOP = Roczne planowanie operacyjne SOP = Planowanie sprzedaży i produkcji

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google