Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt danych podstawowych logistyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt danych podstawowych logistyki"— Zapis prezentacji:

1 Projekt danych podstawowych logistyki
Produkcja SAP Best Practices Baseline V1.605

2 Hierarchia produktów Logistyka
Dane te są tworzone w BB 104 00001 Najwyższy poziom Poziom 1 Poziom 2 00001B0001 Produkty A (Produkcja/handel) 00001B0002 Produkty B (Usługi) Poziom 3 00001B Produkty A.01 (MTO) 00001B Produkty A.02 (MTS) 00001B Części A.03 00001B Produkty B.01 00001B Produkty B.02 Wszystkie rekordy danych podstawowych materiału przypisane do poziomu 3 hierarchii produktów Interfejs między CO-PA i SOP Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Poziom 2

3 Grupa produktów Produkcja/Handel
Dane te są tworzone w BB 143 Plant 1000 Poziom 1 00001B001 Produkty A Poziom 2 00001B Produkty A.01 (MTO) 00001B Produkty A.02 (MTS) 00001B Części A.03 Plant 1000 Materiał*: F226 F100-M1 F1000-P1 Materiał*: F126 F29 Materiał*: H11 S23 S25 * Nie wszystkie wykorzystane materiały są przypisane do przykładowych grup produktów Interfejs między CO-PA i SOP Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Poziom 2

4 Klasyfikacja Klasa i cechy partii
Dane te są tworzone w BB 117 Klasa — 023 YB_EXP_DATE_001 Produkty z partią i datą ważności Klasa — 023 YB_EXP_DATE_002 Klasa wyszukiwania partii z datą ważności Cecha LOBM_VFDAT Data ważności, okres ważności Cecha LOBM_RLZ Pozostały okres przechowywania partii Cecha LOBM_LFDAT Ustalanie partii Data dostawy Cecha LOBM_VFDAT Data ważności, okres ważności Używane we wszystkich procesach, w których występują materiały w partiach Klasa — 023 YB_BATCH Partia, FIFO 1 Cecha YB_BATCH_NUMBER Numer partii Cecha YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER Numer partii dostawcy

5 Klasyfikacja Klasa i cechy zatwierdzania zamówienia
Dane te są tworzone w BB 104 Procesy nabycia z użyciem strategii zatwierdzenia zamówienia Class 032 K 2 K _ CL _ REL _ CEKKO Zatwierdzenie zamówienia na poziomie nagłówka Cecha Cecha Cecha K 2 K _ PURCH _ ORD _ TYPE K 2 K _ PURCH _ ORD _ VALUE K 2 K _ PURCH _ GRP Order type ( Zakup ) Purchasing group Łączna wartość zamówienia netto Wartości Wartości FO Zamówienie z okresem ważności Grupa zaopatrzeniowa NB Zamówienie standardowe Wartości UB Zlecenie przesunięcia magazynowego Kwota i waluta krajowa

6 Towary handlowe Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 152 H12 Trading Good, Reorder Point, Reg. Trading (HAWA-VB) H11 Trading Good, Reg.Trading (HAWA-PD) Używane we wszystkich scenariuszach MM/SD dla produkcji (ponownie wykorzystane z handlu)* H12 Trading Good, Reorder Point, Third Party (HAWA-VB) H11 Trading Good, Third Party (HAWA-PD) Używane w scenariuszach dotyczących strony trzeciej (z / bez awiza dostawy) Rozszerzenie danych podstawowych w BB 126 — warstwa 2 H20 Trading Good, Reorder Point, Serial No (HAWA-VB) NS Używane we wszystkich scenariuszach MM/SD dla produkcji (ponownie wykorzystane z handlu) (numery seryjne) Rozszerzenie danych podstawowych w BB 117 — warstwa 2 H20 Trading Good, Reorder Point, Batch-FIFO (HAWA-VB) B H21 Trading Good, Reorder Point, Batch Exp.Date (HAWA-VB) B Używane we wszystkich scenariuszach MM/SD dla produkcji (ponownie wykorzystane z handlu) (funkcja zarz. partiami) H14 Trading Good, Bought-In (HAWA-PD) Używane w scenariuszu sprzedaży pozycji nabytych NS Numery seryjne B Zarządzanie partiami * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego i sprzedaży pozycji nabytych

7 Pozycje do zwrotu Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 152 L001 Puste opakowania (LEIH-ND) Przetwarzanie pozycji do zwrotu

8 Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Struktura produktu
Dane te są tworzone w BB 143 i 147 F1000-M1 — metalowy ze zwykłym pakowaniem w folię F1000-P1 — plastikowy ze zwykłym pakowaniem w folię F1000-G1 — pozłacany ze zwykłym pakowaniem w folię F1000-G2 — pozłacany w opakowaniu specjalnym F100 Finished Good MTO VC Configurable (KMAT-PD) Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu CF Typ pozycji K Klasa-Składnik 1 Klasa-Składnik 2 S25 Semifinished Good, Repetitive Manuf. (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) R28 Raw Material, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Raw Material, Packaging Box (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Klasa: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Zależności wariantu konfiguracji: YB_PACKAGING_1 = NORMAL Zależności wariantu konfiguracji: YB_PACKAGING_2 = SPECIAL Klasa: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) Rozszerzenie danych podstawowych w BB 149 — warstwa 2 Produkcja seryjna S2201 Semifinished Good Phantom Ass.,Plastic (HALB-50-PD) S2301 Semifinished Good Phantom Ass.,Plastic (HALB-50-PD) SC R1601 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1701 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1801 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1301 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1401 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) S2202 Semifinished Good Phantom Ass.,Metal (HALB-50-PD) S2302 Semifinished Good Phantom Ass.,Metal (HALB-50-PD) SC Rozszerzenie danych podstawowych w BB 138 — warstwa 2 Podwyko-nawstwo — gospodarka materiałowa R1602 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1702 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1802 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1302 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1402 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) S2203 Semifinished Good Phantom Ass.,Goldenl (HALB-50-PD) S2303 Semifinished Good Phantom Ass.,Golden (HALB-50-PD) SC R1603 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1703 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1803 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1303 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1403 RAW Mat., Golden (ROH-PD) CF Konfigurowalny SC Podwykonawstwo

9 Produkcja jednostkowa — konfiguracja wariantu Przypisanie specyfikacji materiałowej
Dane te są tworzone w BB 147 Odsyłacze wariantu do maksymalnej specyfikacji materiału F1000 Finished Good MTO VC Configurable (KMAT-PD) F1000-M1 Finished Good Material variant, Metal,Foiled (FERT-PD) F1000-P1 Finished Good Material variant, Plastic,Foiled (FERT-PD) F1000-G1 Finished Good Material variant, Golden,Foiled (FERT-PD) F1000-G2 Finished Good Material variant, Golden,Boxed (FERT-PD) CF Typ pozycji K Klasa-Składnik 1 Klasa-Składnik 2 Rodzaj materiału Metalowy — składnik 1 Rodzaj materiału Plastikowy — składnik 1 Rodzaj materiału Pozłacany — składnik 1 Rodzaj materiału Pozłacany — składnik 1 Rodzaj materiału Metalowy — składnik 2 Rodzaj materiału Plastikowy — składnik 2 Rodzaj materiału Pozłacany — składnik 2 Rodzaj materiału Pozłacany — składnik 2 S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Raw Material, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Raw Material, Packaging Box (ROH-PD) Pakowanie w folię Pakowanie w folię Pakowanie w folię Opakowanie CF Konfigurowalny

10 Klasyfikacja Klasa i cechy konfiguracji wariantu
Dane te są tworzone w BB 147 Klasa — 200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasa . Składnik 1 Klasa —-200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasa . Składnik 1 Klasa — 200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasa . Produkt gotowy 1 Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Cecha YB_BASIC-MATERIAL_1 Rodzaj materiału Cecha YB_BASIC-MATERIAL_1 Rodzaj materiału Cecha YB_BASIC-MATERIAL_1 Rodzaj materiału Cecha YB_PACKAGING_1 Rodzaj opakowania Wartości Opis Wartości Opis PLASTIKOWY Plastikowy PLASTIKOWY Plastikowy METALOWY Metalowy METALOWY Metalowy ZŁOTY Złoty ZŁOTY Złoty Wartości Opis Wartości Opisy PLASTIKOWY Długopis plastikowy ZWYKŁE Pakowanie - w folię METALOWY Długopis metalowy SPECJALNE Opakowanie specjalne ZŁOTY Długopis pozłacany

11 Produkcja na magazyn — przemysł procesowy Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Arkusza PI nie uwzględniono w procesie Data ważności F29 Finished Good MTS PI (FERT-PD) B Produkcja na magazyn — przemysł procesowy Receptura podstawowa F29 Wszystkie procesy SD dla produkcji* 10 – Operacja końcowa R15 RAW Material (ROH - PD) FIFO S24 Semifinished Good Batch-FIFO, Liquid (HALB-PD) B Receptura podstawowa S24 R09 RAW Material Batch FIFO (ROH - PD) B FIFO Wszystkie pozostałe surowce używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia 10 — operacja 1 20 — operacja 2 R19 RAW Material Batch FIFO, Lean QM (ROH - PD) B FIFO LQ Materiał masowy R30 RAW Material, Batch FIFO, Reorder Point (ROH - VB) B FIFO LQ Uproszczone zarządzanie jakością B Zarządzanie partiami * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego, sprzedaży pozycji nabytych i przetwarzania pozycji do zwrotu

12 Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny Struktura produktu Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny Marszruta FERT 10 Montaż 20 Akceptacja końcowa 30 Malowanie (przetwarzanie zewnętrzne) 40 Opakowanie 50 Przyjęcie mat. z przyp. nr seryjnego Wszystkie procesy SD dla produkcji ** FIFO B F126 Finished Good, MTS-DI, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) EP Rozszerzenie danych podstawowych w blokach BB — warstwa 2 PP — podwyk. (przetwarzanie zewnętrzne) Produkcja seryjna NS RL* RW Procesy poprawek *Może zostać użyte, ale nie zostało opisane w procesie FIFO S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) ‎S22 Semifinished Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD) B R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) PK R120 RAW Material QualityManaged (ROH - PD) QM S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S124 Semifinished Good Subassembly (HALB-PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) IM R16 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) FB Marszruta dla podzespołu 10 Mechaniczne przetwarzanie CNC R17 RAW Material (ROH-PD) R14 RAW Material (ROH-PD) NS Numery seryjne IM Import Rozszerzenie danych podstawowych w BB 127 — warstwa 2 Rozszerzenie danych podstawowych w BB 139 — warstwa 2 FB Stałe miejsce składowania Rozszerzenie danych podstawowych w BB 138 — warstwa 2 Zarządzanie jakością QM R18 RAW Material (ROH-PD) RW Poprawki SC Podwykonawstwo Nabycie i zużycie zapasu konsygna-cyjnego Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Podwykona-wstwo — gospodarka materiałowa Wszystkie inne surowce i półprodukty używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia EP Przetwarzanie zewnętrzne B Zarządzanie partiami PK Przetwarzanie konsygnacji RL Poziom zmian * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego i sprzedaży pozycji nabytych

13 Produkcja seryjna Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. (HALB-PD) Rozszerzenie danych podstawowych w BB 149 — warstwa 2 Produkcja seryjna Marszruta — produkcja seryjna 10 Montaż seryjny Surowiec używany w procesach gospodarki materiałowej / nabycia dotyczących produkcji R12 RAW Material, Rep. Manufacturing (ROH - PD)

14 Produkcja jednostkowa — bez konfiguracji wariantu Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Produkcja jednostkowa — przemysł produkcyjny Marszruta FERT 10 Montaż 20 Akceptacja końcowa 30 Malowanie (przetwarzanie zewnętrzne) 40 Opakowanie 50 Przyjęcie mat. z przyp. nr seryjnego FIFO B F226 Finished Good, MTS-DI, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) EP* Rozszerzenie danych podstawowych w blokach BB — warstwa 2 Procesy SD w warstwie 1/2 ** Produkcja seryjna NS RL* RW* *Może zostać użyte, ale nie zostało opisane w procesie FIFO S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) ‎S22 Semifinished Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD) B R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) PK R120 RAW Material QualityManaged (ROH - PD) QM S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S224 Semifinished Good Subassembly (HALB-PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) IM R16 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) FB Marszruta dla podzespołu 10 Mechaniczne przetwarzanie CNC Numery seryjne R17 RAW Material (ROH-PD) R14 RAW Material (ROH-PD) NS IM Import Rozszerzenie danych podstawowych w BB 127 — warstwa 2 Rozszerzenie danych podstawowych w BB 139 — warstwa 2 FB Stałe miejsce składowania Rozszerzenie danych podstawowych w BB 138 — warstwa 2 QM Zarządzanie jakością R18 RAW Material (ROH-PD) RW Poprawki SC Podwykonawstwo Nabycie i zużycie zapasu konsygna-cyjnego Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Podwyko-nawstwo — gospodarka materiałowa Wszystkie inne surowce i półprodukty używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia dla produkcji EP Przetwarzanie zewnętrzne B Zarządzanie partiami PK Przetwarzanie konsygnacji RL Poziom zmian * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego, sprzedaży pozycji nabytych, sprzedaży bezpośrednio z magazynu i przetwarzania pozycji do zwrotu

15 Produkcja na magazyn — projektowanie własnych produktów Struktura produktu
Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Marszruta FERT 10 Montaż 20 Akceptacja końcowa 30 Malowanie (przetwarzanie zewnętrzne) 40 Opakowanie 50 Przyjęcie mat. z przyp. nr seryjnego FIFO B* F326 Finished Good, PLM, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) EP* Tworzenie SpM, marszruty w BB 210 Zarządzanie cyklem życia produktu — projektowanie własnych produktów Produkcja seryjna NS* RW* RL *Może zostać użyte, ale nie zostało opisane w procesie FIFO S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) ‎S22 Semifinished Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD) B R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) PK R120 RAW Material Quality Managed (ROH - PD) QM S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S325A Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S124 Semifinished Good Subassembly (HALB-PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) IM R16 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) FB Marszruta dla podzespołu 10 Mechaniczne przetwarzanie CNC R17 RAW Material (ROH-PD) R14 RAW Material (ROH-PD) NS Numery seryjne S325B Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) IM Import Rozszerzenie danych podstawowych w BB 127 — warstwa 2 Rozszerzenie danych podstawowych w BB 139 — warstwa 2 Wymiana w podprocesie danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej FB Stałe miejsce składowania Rozszerzenie danych podstawowych w BB 138 — warstwa 2 QM Zarządzanie jakością R18 RAW Material (ROH-PD) RW Poprawki SC Podwykonawstwo Nabycie i zużycie zapasu konsygna-cyjnego Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Podwyko-nawstwo — gospodarka materiałowa Wszystkie inne surowce i półprodukty używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia EP Przetwarzanie zewnętrzne B Zarządzanie partiami PK Przetwarzanie konsygnacji RL Poziom zmian

16 SAP Best Practices Hierarchia stanowisk roboczych
Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 TOT_PLNT Zakład — najwyższy poziom 0001 PVRSN_MF Produkcja procesowa/seryjna — najwyższy poziom 0001 (Cap 001/002) DISCR_MF Produkcja dyskretna — najwyższy poziom 0001 (Cap 001/002) MANU_SERV Produkcja — usługi — najwyższy poziom 0001 (Cap 001) PLANT_MC Gospodarka remontowa 0005 MIXING Mixing Liquid 0008 (Cap 001/002) PACK01 Packing Line 0001 (Cap 001) Bottling Bottling Liquid 0008 (Cap: 001/002) PACK02 Hand Packing Work Center 0001 (Cap: 002) Usługi 0003 Service 1 0003 Packing Packing Liquid 0008 (Cap: 001/002) ASSEMBLY Capacity Machine 0001 (Cap 001) Service 2 0003 Winding Winding REM 0007 (Cap 001) TESTING Capacity Machine 0001 (Cap 001) Niezrealizowane w BL V1.603 — Możliwe rozszerzenie dla scenariuszy zarządzania usługami powiązanymi z produkcją TECHNIC CNC processing 0001 (Cap 001) WORK Work Machine / Person 0001 (Cap: 001/002)

17 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

18 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Projekt danych podstawowych logistyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google