Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt danych podstawowych logistyki Produkcja SAP Best Practices Baseline V1.605.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt danych podstawowych logistyki Produkcja SAP Best Practices Baseline V1.605."— Zapis prezentacji:

1 Projekt danych podstawowych logistyki Produkcja SAP Best Practices Baseline V1.605

2 Hierarchia produktów Logistyka Najwyższy poziom 00001B0001 Produkty A (Produkcja/handel) 00001B0002 Produkty B (Usługi) 00001B Produkty A.01 (MTO) 00001B Produkty A.02 (MTS) 00001B Części A B Produkty B B Produkty B.02 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Poziom 2 Interfejs między CO-PA i SOP Wszystkie rekordy danych podstawowych materiału przypisane do poziomu 3 hierarchii produktów Dane te są tworzone w BB 104

3 Grupa produktów Produkcja/Handel 00001B001 Produkty A Plant B Produkty A.01 (MTO) 00001B Produkty A.02 (MTS) 00001B Części A.03 Materiał*: F226 F100-M1 F1000-P1 Materiał*: F126 F29 Materiał*: H11 S23 S25 * Nie wszystkie wykorzystane materiały są przypisane do przykładowych grup produktów Plant 1000 Poziom 1 Poziom 2 Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Poziom 2 Interfejs między CO-PA i SOP Dane te są tworzone w BB 143

4 Klasyfikacja Klasa i cechy partii Klasa 023 YB_EXP_DATE_001 Produkty z partią i datą ważności Cecha LOBM_VFDAT Data ważności, okres ważności Cecha YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER Numer partii dostawcy Klasa 023 YB_BATCH Partia, FIFO 1 Cecha YB_BATCH_NUMBER Numer partii Cecha LOBM_VFDAT Data ważności, okres ważności Klasa 023 YB_EXP_DATE_002 Klasa wyszukiwania partii z datą ważności Cecha LOBM_LFDAT Ustalanie partii Data dostawy Cecha LOBM_RLZ Pozostały okres przechowywania partii Używane we wszystkich procesach, w których występują materiały w partiach Dane te są tworzone w BB 117

5 Klasyfikacja Klasa i cechy zatwierdzania zamówienia Class032 K2K_CL_REL_CEKKO Zatwierdzenie zamówienia na poziomie nagłówka Cecha K2K_PURCH_ORD_TYPE Order type(Zakup) Cecha K2K_PURCH_ORD_VALUE Łączna wartość zamówienia netto Wartości FO Zamówienie z okresem ważności NB Zamówienie standardowe UB Zlecenie przesunięcia magazynowego Wartości Kwota i waluta krajowa Wartości Grupa zaopatrzeniowa Cecha K2K_PURCH_GRP Purchasing group Procesy nabycia z użyciem strategii zatwierdzenia zamówienia Dane te są tworzone w BB 104

6 Towary handlowe Struktura produktu Zarządzanie partiami B H11 Trading Good, Reg.Trading (HAWA-PD) H12 Trading Good, Reorder Point, Reg. Trading (HAWA-VB) H20 Trading Good, Reorder Point, Batch-FIFO (HAWA-VB) H21 Trading Good, Reorder Point, Batch Exp.Date (HAWA-VB) NS Numery seryjne H14 Trading Good, Bought-In (HAWA-PD) Używane w scenariuszu sprzedaży pozycji nabytych Używane w scenariuszach dotyczących strony trzeciej (z / bez awiza dostawy) B Te dane podstawowe są tworzone w BB 152 B H20 Trading Good, Reorder Point, Serial No (HAWA-VB) NS Używane we wszystkich scenariuszach MM/SD dla produkcji (ponownie wykorzystane z handlu)* H11 Trading Good, Third Party (HAWA-PD) H12 Trading Good, Reorder Point, Third Party (HAWA-VB) * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego i sprzedaży pozycji nabytych Używane we wszystkich scenariuszach MM/SD dla produkcji (ponownie wykorzystane z handlu) (numery seryjne) Używane we wszystkich scenariuszach MM/SD dla produkcji (ponownie wykorzystane z handlu) (funkcja zarz. partiami) Rozszerzenie danych podstawowych w BB 126 warstwa 2 Rozszerzenie danych podstawowych w BB 117 warstwa 2

7 Pozycje do zwrotu Struktura produktu L001 Puste opakowania (LEIH-ND) Przetwarzanie pozycji do zwrotu Te dane podstawowe są tworzone w BB 152

8 Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Struktura produktu F100 Finished Good MTO VC Configurable (KMAT-PD) Typ pozycji K Klasa-Składnik 1 Klasa-Składnik 2 S25 Semifinished Good, Repetitive Manuf. (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) R28 Raw Material, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Raw Material, Packaging Box (ROH-PD) F1000-M1 metalowy ze zwykłym pakowaniem w folię F1000-P1 plastikowy ze zwykłym pakowaniem w folię F1000-G1 pozłacany ze zwykłym pakowaniem w folię F1000-G2 pozłacany w opakowaniu specjalnym CF Klasa: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Klasa: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) Zależności wariantu konfiguracji: YB_PACKAGING_1 = NORMAL Zależności wariantu konfiguracji: YB_PACKAGING_2 = SPECIAL Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Produkcja seryjna Dane te są tworzone w BB 143 i 147 CF Konfigurowalny SC Podwykonawstwo S2201 Semifinished Good Phantom Ass.,Plastic (HALB-50-PD) R1801 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1601 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1701 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) S2202 Semifinished Good Phantom Ass.,Metal (HALB-50-PD) R1802 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1602 RAW Mat., Metal (ROH-PD) R1702 RAW Mat., Metal (ROH-PD) S2203 Semifinished Good Phantom Ass.,Goldenl (HALB-50-PD) R1803 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1603 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1703 RAW Mat., Golden (ROH-PD) Podwyko- nawstwo gospodarka materiałowa Rozszerzenie danych podstawowych w BB 149 warstwa 2 S2301 Semifinished Good Phantom Ass.,Plastic (HALB-50-PD) R1401 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1301 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) SC S2302 Semifinished Good Phantom Ass.,Metal (HALB-50-PD) R1402 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) R1302 RAW Mat., Plastic (ROH-PD) SC S2303 Semifinished Good Phantom Ass.,Golden (HALB-50-PD) R1403 RAW Mat., Golden (ROH-PD) R1303 RAW Mat., Golden (ROH-PD) SC Rozszerzenie danych podstawowy ch w BB 138 warstwa 2

9 Produkcja jednostkowa konfiguracja wariantu Przypisanie specyfikacji materiałowej Dane te są tworzone w BB 147 Odsyłacze wariantu do maksymalnej specyfikacji materiału F1000-G2 Finished Good Material variant, Golden,Boxed (FERT-PD) Rodzaj materiału Metalowy składnik 1 Rodzaj materiału Metalowy składnik 2 Pakowanie w folię S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) Typ pozycji K Klasa-Składnik 1 Klasa-Składnik 2 S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) R28 Raw Material, Packaging Foil (ROH-PD) R27 Raw Material, Packaging Box (ROH-PD) Rodzaj materiału Plastikowy składnik 1 Rodzaj materiału Plastikowy składnik 2 Pakowanie w folię S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) Rodzaj materiału Pozłacany składnik 1 Rodzaj materiału Pozłacany składnik 2 Pakowanie w folię S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) Rodzaj materiału Pozłacany składnik 1 Rodzaj materiału Pozłacany składnik 2 Opakowanie S25 Semifinished Good, External Procurement (HALB-20-PD) R20 Surowiec (ROH-PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) F1000-M1 Finished Good Material variant, Metal,Foiled (FERT-PD) F1000-P1 Finished Good Material variant, Plastic,Foiled (FERT-PD) F1000-G1 Finished Good Material variant, Golden,Foiled (FERT-PD) F1000 Finished Good MTO VC Configurable (KMAT-PD) CF Konfigurowalny CF

10 Klasa 200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasa. Składnik 1 WartościOpis PLASTIKOWYPlastikowy METALOWYMetalowy ZŁOTYZłoty Cecha YB_BASIC-MATERIAL_1 Rodzaj materiału WartościOpis PLASTIKOWYPlastikowy METALOWYMetalowy ZŁOTYZłoty Cecha YB_BASIC-MATERIAL_1 Rodzaj materiału Klasa -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasa. Składnik 1 Cecha YB_PACKAGING_1 Rodzaj opakowania WartościOpisy ZWYKŁEPakowanie- w folię SPECJALNEOpakowanie specjalne WartościOpis PLASTIKOWYDługopis plastikowy METALOWYDługopis metalowy ZŁOTYDługopis pozłacany Klasa 200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasa. Produkt gotowy 1 Cecha YB_BASIC-MATERIAL_1 Rodzaj materiału Dane te są tworzone w BB 147 Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Klasyfikacja Klasa i cechy konfiguracji wariantu

11 Produkcja na magazyn przemysł procesowy Struktura produktu F29 Finished Good MTS PI (FERT-PD) B 10 – Operacja końcowa Receptura podstawowa F29 10 operacja 1 20 operacja 2 Zarządzanie partiami B Receptura podstawowa S24 Materiał masowy S24 Semifinished Good Batch-FIFO, Liquid (HALB-PD) B FIFO Data ważności LQ Uproszczone zarządzanie jakością Produkcja na magazyn przemysł procesowy R15 RAW Material (ROH - PD) R09 RAW Material Batch FIFO (ROH - PD) B FIFO R19 RAW Material Batch FIFO, Lean QM (ROH - PD) LQ B FIFO R30 RAW Material, Batch FIFO, Reorder Point (ROH - VB) B FIFO Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Wszystkie procesy SD dla produkcji* * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego, sprzedaży pozycji nabytych i przetwarzania pozycji do zwrotu Wszystkie pozostałe surowce używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia Arkusza PI nie uwzględniono w procesie

12 Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny Struktura produktu F126 Finished Good, MTS-DI, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) S22 Semifinished Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD) (HALB-30-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD ) R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) R120 RAW Material QualityManaged (ROH - PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) S25 Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S124 Semifinished Good Subassembly (HALB-PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) R18 RAW Material (ROH-PD) PK QM B Marszruta FERT 10 Montaż 20 Akceptacja końcowa 30 Malowanie (przetwarzanie zewnętrzne) 40 Opakowanie 50 Przyjęcie mat. z przyp. nr seryjnego Zarządzanie partiami PK B Przetwarzanie konsygnacji SC Podwykonawstwo EP Przetwarzanie zewnętrzne QM RW Poprawki Zarządzanie jakością EP RW B NS FIFO FB Stałe miejsce składowania IM Import NS Numery seryjne Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny PP podwyk. (przetwarzani e zewnętrzne) Procesy poprawek Wszystkie inne surowce i półprodukty używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego i sprzedaży pozycji nabytych Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Nabycie i zużycie zapasu konsygna- cyjnego Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Rozszerzenie danych podstawowy ch w BB 127 warstwa 2 Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 139 warstwa 2 R14 RAW Material (ROH-PD) Podwykona- wstwo gospodarka materiałowa SC Rozszerzenie danych podstawowy ch w BB 138 warstwa 2 R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) FB R16 RAW Material (ROH-PD) R17 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) Wszystkie procesy SD dla produkcji ** Marszruta dla podzespołu 10 Mechaniczne przetwarzanie CNC Produkcja seryjna Poziom zmian RL RL* *Może zostać użyte, ale nie zostało opisane w procesie Rozszerzenie danych podstawowy ch w blokach BB warstwa 2

13 Produkcja seryjna Struktura produktu Marszruta produkcja seryjna 10 Montaż seryjny Produkcja seryjna S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. (HALB-PD) R12 RAW Material, Rep. Manufacturing (ROH - PD) Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Rozszerzenie danych podstawowych w BB 149 warstwa 2 Surowiec używany w procesach gospodarki materiałowej / nabycia dotyczących produkcji

14 Produkcja jednostkowa bez konfiguracji wariantu Struktura produktu F226 Finished Good, MTS-DI, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) S22 Semifinished Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD) (HALB-30-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD ) R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) R120 RAW Material QualityManaged (ROH - PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) S25 Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S224 Semifinished Good Subassembly (HALB-PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) R18 RAW Material (ROH-PD) PK QM B Marszruta FERT 10 Montaż 20 Akceptacja końcowa 30 Malowanie (przetwarzanie zewnętrzne) 40 Opakowanie 50 Przyjęcie mat. z przyp. nr seryjnego Zarządzanie partiami PK B Przetwarzanie konsygnacji SC Podwykonawstwo EP Przetwarzanie zewnętrzne QM RW Poprawki Zarządzanie jakością EP* B NS FIFO FB Stałe miejsce składowania IM Import NS Numery seryjne Produkcja jednostkow a przemysł produkcyjn y Wszystkie inne surowce i półprodukty używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia dla produkcji * Z wyjątkiem scenariuszy przetwarzania zlecenia pośredniego, sprzedaży pozycji nabytych, sprzedaży bezpośrednio z magazynu i przetwarzania pozycji do zwrotu Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Nabycie i zużycie zapasu konsygna- cyjnego Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 127 warstwa 2 Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 139 warstwa 2 R14 RAW Material (ROH-PD) Podwyko- nawstwo gospodarka materiałowa SC Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 138 warstwa 2 R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) FB R16 RAW Material (ROH-PD) R17 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) Marszruta dla podzespołu 10 Mechaniczne przetwarzanie CNC Procesy SD w warstwie 1/2 ** Produkcja seryjna Poziom zmian RL RL* *Może zostać użyte, ale nie zostało opisane w procesie Rozszerzeni e danych podstawowy ch w blokach BB warstwa 2 RW*

15 Produkcja na magazyn projektowanie własnych produktów Struktura produktu F326 Finished Good, PLM, Batch-FIFO, Serial No (FERT-PD) S22 Semifinished Good Phantom Ass. (HALB-50-PD) S23 Semifinished Good Subcontracting initial (HALB-20-PD) (HALB-30-PD) R122 RAW Material Batch-FIFO, Import (ROH-PD ) R128 RAW Material Consignment (ROH - PD) R120 RAW Material Quality Managed (ROH - PD) S21 Semifinished Good, Repetitive Manuf. Initial (HALB-20 PD) (HALB-PD) S325A Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) S124 Semifinished Good Subassembly (HALB-PD) R20 RAW Material (ROH - PD) R27 RAW Material Packaging Box (ROH - PD) R18 RAW Material (ROH-PD) PK QM B Marszruta FERT 10 Montaż 20 Akceptacja końcowa 30 Malowanie (przetwarzanie zewnętrzne) 40 Opakowanie 50 Przyjęcie mat. z przyp. nr seryjnego Zarządzanie partiami PK B Przetwarzanie konsygnacji SC Podwykonawstwo EP Przetwarzanie zewnętrzne QM RW Poprawki Zarządzanie jakością EP* B* NS* FIFO FB Stałe miejsce składowania IM Import NS Numery seryjne Zarządzanie cyklem życia produktu projektowanie własnych produktów Wszystkie inne surowce i półprodukty używane w procesach gospodarki materiałowej / nabycia Te dane podstawowe są tworzone w BB 143 Nabycie i zużycie zapasu konsygna- cyjnego Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 127 warstwa 2 Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 139 warstwa 2 R14 RAW Material (ROH-PD) Podwyko- nawstwo gospodarka materiałowa SC Rozszerzeni e danych podstawowy ch w BB 138 warstwa 2 R124 Raw Material, Consumption, FixedBin (ROH-VB) FB R16 RAW Material (ROH-PD) R17 RAW Material (ROH-PD) R13 RAW Material (ROH-PD) Marszruta dla podzespołu 10 Mechaniczne przetwarzanie CNC Produkcja seryjna Poziom zmian RL *Może zostać użyte, ale nie zostało opisane w procesie Tworzen ie SpM, marszrut y w BB 210 S325B Semifinished Good, Ext. Procurement (HALB-20-PD) Wymiana w podprocesie danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej RW*

16 SAP Best Practices Hierarchia stanowisk roboczych MANU_SERV Produkcja usługi najwyższy poziom 0001 (Cap 001) PLANT_MC Gospodarka remontowa 0005 Usługi 0003 Service Service TOT_PLNT Zakład najwyższy poziom 0001 DISCR_MF Produkcja dyskretna najwyższy poziom 0001 (Cap 001/002) PACK01 Packing Line 0001 (Cap 001) PACK02 Hand Packing Work Center 0001 (Cap: 002) ASSEMBLY Capacity Machine 0001 (Cap 001) TESTING Capacity Machine 0001 (Cap 001) TECHNIC CNC processing 0001 (Cap 001) WORK Work Machine / Person 0001 (Cap: 001/002) PVRSN_MF Produkcja procesowa/seryjna najwyższy poziom 0001 (Cap 001/002) MIXING Mixing Liquid 0008 (Cap 001/002) Bottling Bottling Liquid 0008 (Cap: 001/002) Winding Winding REM 0007 (Cap 001) Packing Packing Liquid 0008 (Cap: 001/002) Niezrealizowane w BL V1.603 Możliwe rozszerzenie dla scenariuszy zarządzania usługami powiązanymi z produkcją Te dane podstawowe są tworzone w BB 143

17 Legenda SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Zewnętrzne dla systemu SAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędneg o Decyzja dotycząc a procesu Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dan e Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeni u:

18 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Projekt danych podstawowych logistyki Produkcja SAP Best Practices Baseline V1.605."

Podobne prezentacje


Reklamy Google