Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa zaopatrzeniowa SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa zaopatrzeniowa SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Umowa zaopatrzeniowa SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Ten scenariusz dotyczy stosowania umów w działaniach związanych z zaopatrzeniem. Korzyści Zmniejszenie kosztów nabycia Zabezpieczenie zaopatrzenia Przejrzystość umów z dostawcami Kluczowe kroki procesu Tworzenie umowy ramowej (kontrakt ilościowy) Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania Przypisanie zgłoszenia zapotrzebowania i utworzenie zamówienia Zatwierdzanie zamówień Monitorowanie umowy Przyjęcie materiałów Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej Płatność własna

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Pracownik działu zaopatrzenia Zatwierdzający (kierownik działu zaopatrzenia) Magazynier

4 Szczegółowy opis procesu
Umowa zaopatrzeniowa Ten scenariusz dotyczy stosowania umów w działaniach związanych z zaopatrzeniem. Są to umowy z dostawcami, obejmujące dostarczanie materiałów lub usług zgodnie z wynegocjowanymi warunkami i w określonym czasie. Rozróżnia się następujące umowy: Kontrakt ilościowy: umowa, w ramach której firma zamawia pewną ilość produktu w określonym czasie. Kontrakt wartościowy: umowa, w ramach której jest uzgadniana łączna wartość zakupionych towarów i usług. W przypadku ustalania źródeł umowy zastępują rekordy informacyjne zaopatrzenia i można je przypisać na liście źródeł jako ustalone źródło dla systemu MRP. Grupami docelowymi są kierownicy i pracownicy działu zaopatrzenia. Zgłoszenia zapotrzebowania i zamówienia zostają utworzone po umowie, o ile ich jeszcze nie utworzono.

5 Diagram przebiegu procesu
Umowa zaopatrzeniowa Zdarzenie Wymagana umowa Potrzeba nabycia generowana w MRP Określono potrzebę uzyskania materiału Przybycie materiału do rampy załadunkowej Magazynier Przyjęcie materiałów z referencją do zamówienia Osoba wnioskująca Zgłoszenia zapotrzebowania Pracownik działu zaopatrzenia / Kierownik działu zaopatrzenia Tworzenie umowy zaopatrzeniowej Przypisanie zgłoszenia do umowy i tworzenie zamówienia Monitorowanie umów Łączna wartość zamówienia netto > wartość progowa (np. 500 PLN) Umowa zaopatrzeniowa Zamówienie zatwierdzone Raport dot. kontraktu wartościowego lub ilościowego Nie Tak Osoba zatwierdzająca Zamówienie zatwierdzone Zatwierdzanie zamówienia

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Umowa zaopatrzeniowa SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google