Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja seryjna SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja seryjna SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja seryjna SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Produkcja seryjna jest powszechnie stosowana w sytuacji, gdy proces produkcyjny spełnia następujące kryteria: Przez dłuższy czas są produkowane takie same lub podobne produkty. Produkty nie są wytwarzane w osobno definiowanych partiach. Produkowana jest natomiast określona ilość całkowita w pewnym okresie, z określoną normą produkcyjną na dany okres częściowy. W trakcie produkcji produkty zawsze przechodzą w tej samej kolejności przez maszyny i stanowiska robocze. Marszruty technologiczne są zazwyczaj proste i nie zmieniają się w znacznym stopniu. Korzyści Uproszczona obsługa procesu produkcyjnego z pełną kontrolą kosztów Kluczowe kroki procesu Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu Produkcja własna Potwierdzanie działań montażowych

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista ds. strategii Planista produkcji Produkcja Zakładowy kontroler

4 Szczegółowy opis procesu
Produkcja seryjna Produkcja na magazyn — produkcja seryjna Produkcja seryjna jest w tym przypadku przeznaczona wyłącznie do produkcji na magazyn w oparciu o zlecenia seryjne. Oznacza to, że produkcja jest sterowana bez bezpośredniej referencji do zlecenia klienta. Terminy i ilości określane są na podstawie ilości w zleceniu seryjnym. Zapotrzebowania tworzone są w obszarze planowania popytu. Produkcja na magazyn — planowanie zapotrzebowań materiałowych w produkcji seryjnej Podczas dziennego przebiegu planowania generowane są zlecenia planowane dla produkowanego materiału. System automatycznie tworzy zgłoszenia zapotrzebowania na części zakupione w obrębie 3- miesięcznego horyzontu otwarcia dla zlecenia planowanego. Produkcja na magazyn — tablica planowania produkcji seryjnej W ramach struktury produkcji seryjnej planowanie i sterowanie przeprowadzane są na postawie okresów, począwszy od istniejącego stanu zapotrzebowań. Produkcja na magazyn — pobranie wsteczne w produkcji seryjnej Potwierdzenia realizacji produkcji są uproszczone i tworzone z referencją do produkowanego materiału. Potwierdzenie zawiera pobranie wsteczne składników oraz księgowanie kosztów produkcyjnych. Produkcja na magazyn — rachunek nośników kosztów w produkcji seryjnej W produkcji seryjnej koszty zostaną określone według wersji produkcji za pośrednictwem zbieracza kosztów produktu (koszty produktu według okresu).

5 Diagram przebiegu procesu
Produkcja seryjna Zdarzenie Początek cyklu planowania Okresowa weryfikacja planu Planista ds. strategii Planowanie logistyki (144) Planista produkcji Planowane zapotrzebowanie niezależne Operacyjne planowanie zapotrzebowań materiałowych Tablica planowania Produkcja Zakończenie procesu Przygotowanie materiału Lista przetwarzania dodatkowego Pobranie wsteczne w przypadku produkcji seryjnej Lista pobrania Lista ponownego przetwarzania Pokwitowanie wydania materiałów / przyjęcia materiałów Zużycie zapasów przy kosztach standardowych Przetwarzanie listy zapasów przy kosztach standardowych Zakładowy kontroler Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu na potrzeby rachunkowości finansowej (181)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Produkcja seryjna SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google