Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie przychodów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie przychodów"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie przychodów
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Planowanie przychodów i kosztów na poziomie produktu i klienta Korzyści Integracja ze sprzedażą, księgowością, controllingiem i produkcją Użycie zautomatyzowanej funkcjonalności na potrzeby planowania Możliwość planowania danych w arkuszu kalkulacyjnym Kluczowe kroki procesu Planowanie przychodów na podstawie danych historycznych Kalkulacja kosztu Przeniesienie do planowania sprzedaży i produkcji

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kontroler firmy Kierownik działu sprzedaży

4 Diagram przebiegu procesu
Planowanie przychodów Zdarzenie Roczne planowanie operacyjne Planowanie logistyki (144) Kalkulacja kosztu standardowego (178) Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych (175) Zarządzanie Ustalanie celów firmy Kontroler kosztów Kopiowanie danych sprzedaży z poprzedniego roku Przeniesienie kosztów z miejsc powstawania kosztów do rachunku wyników Przeniesienie ilości sprzedaży do planowania sprzedaży i produkcji Wycena Zwiększanie sprzedaży o 5 procent Rozdział góra-dół ilości z grup produktów do poziomu klienta/produktu Planowanie ilości sprzedaży według produktu/klienta Planowanie sprzedaży i zysku Zapis ilości sprzedaży Wczytanie ilości sprzedaży dla aktualizacji AOP Planowanie ilości sprzedaży według klienta grupy produktów Edycja i wysłanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą poczty Planowanie ilości sprzedaży według produktu/klienta Aktualizacja ilości planowych sprzedaży według klienta/produktu Kierownik działu sprzedaży Przegląd i aktualizacja ilości sprzedaży Przegląd ilości przed rozdziałem Przegląd zaktualizowanych ilości planowych sprzedaży według klienta/produktu

5 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

6


Pobierz ppt "Planowanie przychodów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google