Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie własnych produktów SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie własnych produktów SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie własnych produktów SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy wymagane do konfiguracji i przetwarzania projektu w celu zaprojektowania nowego produktu Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Struktura projektu Uproszczona kalkulacja wstępna dla złożonych projektów Poziomy zmian zapewniają spójność danych Kluczowe kroki procesu Zarządzanie dokumentami (SAP Easy Document Management) Przypisanie dokumentu (YBO) do danych podstawowych materiału gotowego wyrobu Zarządzanie projektem Tworzenie projektu na podstawie wzorca Zarządzanie danymi produktu z zarządzaniem zmianami Tworzenie numeru zmiany dla projektu projektowania Wyświetlenie specyfikacji materiałowej nowego produktu Ponowne wyświetlenie specyfikacji materiałowej (efekty numeru zmiany) Zarządzanie statusem specyfikacji materiałowej Przypisanie poziomu zmian do danych podstawowych materiału nowego produktu Kontroling kosztów produktu Kalkulacja materiałowa dla nowego produktu przed zmianami specyfikacji materiałowej i po nich (pokazane są efekty zmiany ceny) Kalkulacja materiałowa Zamykanie projektu Rejestracja działań projektowych (konstrukcyjnych) Zamknięcie i rozliczenie projektu

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kierownik projektu Konstrukcja/projektowanie Obsługa pracownika (specjalista) Pracownik działu centralnego rachunku kosztów (Kontroler firmy)

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Projektowanie własnych produktów Ten scenariusz ułatwia firmom projektowanie nowych produktów. Aplikacja SAP Product Lifecycle Management zapewnia funkcje zarządzania projektem w celu gromadzenia wszystkich kosztów i dokumentów na potrzeby projektowania produktu. Projekt zapewnia centralną strukturę do gromadzenia kosztów i zarządzania dokumentacją. Przejrzyste funkcje obsługi specyfikacji materiałowych i zarządzania danymi produktów ułatwiają zmianę specyfikacji produktu w konstrukcyjną specyfikację materiałową, którą można kopiować w celu utworzenia specyfikacji materiałowej produkcji. Wszystkie działania projektowe są rejestrowane. Wewnętrzny dział projektowy przygotowuje propozycję projektu nowego produktu, która stanowi podstawę specyfikacji produktu. Dane podstawowe materiału i specyfikacja materiału tworzone są w systemie backend. Następnie planista produkcji wyznacza marszrutę technologiczną będącą podstawą produkcji i obliczeń dotyczących produktu. Aby sprawdzić poziom ceny, określony przez dział marketingu dla nowego produktu, kontroler kosztów produktu oblicza koszty materiału w oparciu o specyfikację materiałową i marszrutę technologiczną. Ponieważ szacowana cena przekracza ustaloną granicę cenową, składnik specyfikacji materiałowej nowego produktu jest w ramach zarządzania zmianami wymieniany na tańszy. Dział projektowy tworzy rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej, aby gromadzić i dokumentować wszystkie zmiany zgodnie z dokumentem specyfikacji. Po drugim przebiegu kalkulacji (kalkulacji kosztów) cena spełnia założenia budżetu. W tym momencie status projektowania nowego produktu może być ustalony przez przypisanie poziomu zmian. Pod koniec scenariusza wewnętrzny dział projektowy rejestruje działania, które zostały w nim wykonane w trakcie trwania projektu, a na zakończenie zamyka projekt. Producent tworzy specyfikację materiałową produkcji, kopiując konstrukcyjną specyfikację materiałową (rodzaj wykorzystania 2) do specyfikacji materiałowej produkcji (rodzaj wykorzystania 1). Wykonywane jest zarządzanie jakością w produkcji, zarządzanie kredytem oraz zamknięcie okresu na poziomie zakładu i firmy.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Kierownikprojektu Konstruktor/projektant Kontrolerfirmy Działmarke-tingu Tworzenie specyfikacji materiału (155.37) Otrzymanie zlecenia wykonania projektu z wewn. działu marketingu Zlecenie zaprojektowania nowego produktu SpM = Specyfikacja materiałowa, DM = Zarządzanie dokumentami Zatwierdzenie projektu Otrzymanie specyfikacji z wewn. działu marketingu i utworzenie rekordu inf. dokumentu Tworzenie projektu designu Przypisanie poziomu zmian do materiału nagłówka nowego produktu Tworzenie danych podstawowych materiału dla ma- teriału nagłówka Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM) dla rysunku CAD Tworzenie rekordu informacyjnego dokumentu Tworzenie SpM produkcji z konstrukcyjnej SpM Łączenie rekordu inf. dokumentu z materiałem nagłówka i zatwierdzenie dokumentu Aktywacja numeru zmiany Tworzenie marszruty technologicznej (155.39) Aktualizacja dok. z użyciem dokumentu CAD i przypisanie materiału nagłówka nowego produktu Tworzenie nowego rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Zmiana SpM i wyświetlanie SpM Przypisanie poziomu zmian Rejestracja czasu pracy Zatwier- dzenie czasu pracy Blokowanie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej Interfejs CAD dla procesu projektowania produktu Zbyt wysoka kalkulacja kosztów produktu Aktywacja numeru zmiany Kalkulacja kosztów Generowanie reguły rozliczenia Oznaczenie SpM jako istotnej dla kalkulacji kosztów Kontrolerkosztówproduktu Ogólne zamykanie okresu (181) Kontynuacja kalkulacji kosztu standardowego (154) Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187) Tworzenie wstępnej kalkulacji kosztów ze strukturą ilościową Przeniesienie zarejestro- wanych danych do controllingu Techniczne zamknięcie projektu Rozliczenie projektu w rachunku wyników Zamykanie zakończonego projektu Projektowanie własnych produktów

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Projektowanie własnych produktów SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google