Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat"— Zapis prezentacji:

1 Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat umożliwia utworzenie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek zysków i strat jest uporządkowany według obszarów funkcjonalnych. Korzyści Koszty operacyjne są często przypisywane w inny sposób w rachunkowości finansowej niż w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Jest to elastyczny sposób sterowania obszarem funkcjonalnym za pomocą modelu hierarchicznego. Dzięki takiemu typowi grupowania w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat jest określane pochodzenie kosztów w firmie. Kluczowe kroki procesu Obszar funkcjonalny w ramach planu kont Obszar funkcjonalny w ramach kodu księgowania Rodzaje miejsca powstawania kosztów Raportowanie pozycji pojedynczej (ponowne przypisanie nośnika kosztów) Bilanse i rachunki zysków i strat Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat — rachunki zysków i strat

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kierownik działu finansowego Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami 1 Kontroler firmy Brakujące pkt, ktore sa zamieszczone w wersji EN

4 Szczegółowy opis procesu
Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat zawiera porównanie przychodu ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym i kosztów produkcji związanych z tym działaniem. Koszty są przypisywane do handlowych obszarów funkcjonalnych (np. produkcji, sprzedaży i dystrybucji, administracji itd.). Wydatki i przychody, których nie można przypisać do obszarów funkcjonalnych, są wykazywane jako dalsze pozycje rachunku zysków i strat uporządkowane zgodnie z typem kosztu i przychodu. Dzięki takiemu typowi grupowania w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat określane jest pochodzenie kosztów w firmie. W związku z tym przedstawia ono cel handlowy kosztu.

5 Diagram przebiegu procesu
Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat Zdarzenie Księgowanie Przetwarzanie na koniec okresu Raportowanie Kierownik działu finansowego Bilanse i rachunki zysków i strat Księgowanie dokumentu konta KG z obszarem funkcjonalnym Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat — RZiS Rozrachunki z dostawcami Księgowanie faktury dostawcy Kontroler firmy Przeksięgowanie pozycji pojedynczej (ponowne przypisanie nośnika kosztów)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google