Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Materiały konsygnacyjne to materiały przechowywane w lokalizacji klienta, ale pozostające własnością firmy. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za te materiały, dopóki nie zostaną one wydane z zapasów konsygnacyjnych. Jeśli materiały ze składy konsygnacyjnego nie zostaną sprzedane, klient może je zwrócić. Korzyści Zapasy konsygnacyjne zarządzane indywidualnie dla każdego klienta Zapasy konsygnacyjne zarządzane oddzielnie od pozostałych zapasów Kluczowe kroki procesu Uzupełnienie konsygnacyjne Pobranie konsygnacyjne Odbiór konsygnacyjny Zwrot konsygnacyjny Pobranie i wysyłka Fakturowanie

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedażą Magazynier Rozrachunki z odbiorcami

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta W systemie SAP ERP istnieją cztery podstawowe transakcje służące do przetwarzania zapasów konsygnacyjnych i wszystkie obsługują oddzielne zarządzanie zapasami: Uzupełnienie konsygnacyjne Uzupełnienie konsygnacyjne wykorzystywane jest do uzupełniania zapasów konsygnacyjnych klienta. Wydanie materiałów z odpowiednich zapasów jest księgowane z zapasów nieograniczonego wykorzystania do zapasów konsygnacyjnych (zapasów specjalnych). Materiały pozostają własnością dostawcy.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Szczegółowy opis procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Odbiór konsygnacyjny Za pośrednictwem odbioru konsygnacyjnego wszelkie materiały konsygnacyjne przechowywane w magazynie klienta, które nie zostały wykorzystane, mogą zostać przeksięgowane do magazynu firmy. Jeśli klient zwróci materiały konsygnacyjne do firmy, transakcja zostaje zapisana w systemie przez utworzenie zlecenia odbioru konsygnacyjnego (rodzaj zlecenia KA). W wyniku tego w systemie zostają przeprowadzone następujące czynności: Kiedy księgowane jest wydanie materiałów, odpowiednia ilość jest odejmowana z zapasów specjalnych klienta i dodawana ponownie do zwykłych zapasów firmy w zakładzie, do którego są zwracane materiały. Łączne zapasy wycenione pozostają na takim samym poziomie, ponieważ zwrócone zapasy są traktowane jako część zapasów własnych firmy, nawet jeśli znajdowały się w lokalizacji klienta. Ta transakcja nie jest istotna dla fakturowania.

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Szczegółowy opis procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Pobranie konsygnacyjne Pobranie konsygnacyjne pozwala klientowi na pobranie materiałów konsygnacyjnych z zapasów specjalnych w celu użytkowania lub sprzedaży. Pobranie konsygnacyjne oznacza usunięcie materiałów z zapasów specjalnych i przekazanie ich na własność klienta. Kiedy klient usuwa zapasy konsygnacyjne w celu użytkowania lub sprzedaży, transakcja zostaje zarejestrowana w systemie przez utworzenie zlecenia pobrania konsygnacyjnego.

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Szczegółowy opis procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Zwrot konsygnacyjny Zwroty konsygnacyjne są wykorzystywane, kiedy klient chce zwrócić materiały do zapasów konsygnacyjnych. Jeśli klient chce złożyć reklamację dotyczącą materiałów konsygnacyjnych, które już zostały wydane, można zarejstrować tę transakcję w systemie, tworząc żądanie faktury korygującej w referencji do faktury. Na podstawie żądania faktury korygującej tworzone jest żądanie zwrotu konsygnacyjnego i dostawa zwrotna. Na końcu żądanie faktury korygującej jest fakturowane przy pomocy faktury korygującej.

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Diagram przebiegu procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta uzupełnienie konsygnacyjne Magazynier Wymagany zakup materiałów konsygnacyjnych Wprowadzanie zlecenia uzupełnienia konsygnacyjnego Księgowanie wydania materiałów Sprawdzanie partii / Przypisanie numeru seryjnego (opcjonalne) Lista pobrania dla dostawy Zdarzenie Klient Administracja sprzedażą Potwierdzenie zlecenia Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Robocza lista dostaw Dowód dostawy List przewozowy Zakończenie procesu Pobranie

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Diagram przebiegu procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta pobranie konsygnacyjne Magazynier Wydanie materiałów z zapasów konsygnacyjnych Wprowadzanie zlecenia pobrania konsygnacyjnego Księgowanie wydania materiałów Fakturowanie Zdarzenie Administracja sprzedażą Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Faktura Robocza lista dostaw Zakończenie procesu Rozrachunki z odbiorcami (Opcjonalne) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Rozrachunki z odbiorcami (157) Fakturowani e sprzedaży

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 Diagram przebiegu procesu Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta odbiór konsygnacyjny Wymagane odesłanie zapasów konsygnacyjnych Wprowadzanie zlecenia odbioru konsygnacyjnego Księgowanie przyjęcia materiałów Zdarzenie Administracja sprzedażą Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Robocza lista dostaw Zakończenie procesu Magazynier

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta zwrot konsygnacyjny Rozrachunki zodbiorcami Magazynier Zwrot do zapasów konsygnacyjnych Wprowadzanie żądania faktury korygującej Księgowanie przyjęcia materiałów Zdarzenie Obsługa klienta Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Faktura korygująca Robocza lista dostaw Zakończenie procesu (Opcjonalne) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Rozrachunki z odbiorcami (157) Fakturowaniesprzedaży Fakturowanie Wprowadzanie żądania zwrotu konsygnacyjnego Referencyjny dokument fakturowania Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta zwrot konsygnacyjny

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google