Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Podczas rocznego procesu budżetowania kierownicy miejsc powstawania kosztów nieprodukcyjnych, takich jak jednostki zajmujące się sprzedażą, marketingiem, administracją, badaniami i rozwojem itp., planują koszty różnych rodzajów w odniesieniu do odpowiadających im miejsc powstawania kosztów. Korzyści Możliwość porównania kosztów planowanych i rzeczywistych oraz monitorowania kosztów w miejscach powstawania kosztów Kluczowe kroki procesu Sprawdzenie danych podstawowych miejsc powstawania kosztów Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Kopiowanie danych rzeczywistych lub budżetu z poprzedniego roku jako podstawy planowania Przeniesienie amortyzacji planowanej z aktywów Ustawianie profilu planisty Zapis rodzajów kosztów w arkuszu kalkulacyjnym na potrzeby budżetu przychodów/wydatków Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowanie kosztów kalkulacyjnych, wskaźników statystycznych i rozłożeń Potwierdzenie budżetu miejsca powstawania kosztów nieoperacyjnych Kopiowanie wersji rocznego planowania operacyjnego do wersji rzeczywistej 0 i blokowanie obu wersji do planowania

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kontroler kosztów Kierownik miejsca powstawania kosztów

4 Szczegółowy opis procesu
Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Po sprawdzeniu danych podstawowych i wersji miejsc powstawania kosztów można skopiować rzeczywiste zeszłoroczne wydatki dla tych miejsc powstawania kosztów do wersji budżetu rocznego planowania operacyjnego w rachunkowości miejsc powstawania kosztów. Inna możliwość: zeszłoroczne dane budżetowe mogą być również wykorzystane jako podstawa planowania. Stała lub zmienna amortyzacja planowana według miejsc powstawania kosztów jest przenoszona oddzielnie do wersji rocznego planowania operacyjnego. Dane w tej wersji są zapisywane do arkuszy kalkulacyjnych według każdego rodzaju kosztów i miejsca powstawania kosztów. Odpowiedni kierownicy miejsc powstawania kosztów przeglądają i aktualizują wartości budżetowe zgodnie z wymaganiami i planami. Zweryfikowane wartości są ponownie wczytywane do systemu SAP. Planowanie miejsc powstawania kosztów w systemie SAP jest sprawdzane i finalizowane (koszty kalkulacyjne, wskaźniki statystyczne i rozłożenia). Planowane dane wersji rocznego planowania operacyjnego są kopiowane do wersji aktywnej 0. Planowanie jest zablokowane w obu wersjach.

5 Diagram przebiegu procesu
Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Zdarzenie Roczne planowanie operacyjne ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Kontroler kosztów Sprawdzenie danych podstawowych MPK (188) Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Planowane wartości w MPK AOP — Planowanie MPK produkcyj-nych (176) Rozłożenia planowe Planowane wartości w MPK Kopiowanie budżetu z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Planowane wartości w MPK Kopiowanie danych rzeczywistych z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Kopiowanie AOP do wersji aktywnej AOP — Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem (173) Planowane wartości w MPK Przeniesienie amortyzacji planowanej z aktywów Ustawianie profilu planisty Planowanie wskaźników statystycznych Planowane wartości na MPK Zapis rodzajów kosztów do programu Excel do budżetu przychodów/ wydatków Zablokowanie AOP i wersji aktywnej dla planowania Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Tak Planowane wartości w MPK Kierownik MPK Czy dane są poprawne? Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Nie AOP = Roczne planowanie operacyjne

6 Diagram przebiegu procesu
Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Zdarzenie Roczne planowanie operacyjne ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Kontroler kosztów Sprawdzenie danych podstawowych MPK (188) Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Przeniesienie amortyzacji planowanej z0aktywów Ustawianie profilu planisty AOP — Budżet MPK operacyjnych Planowane wartości w MPK Kopiowanie AOP do wersji aktywnej Kopiowanie danych rzeczywistych z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Kopiowanie budżetu z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Planowane wartości w MPK AOP — Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem Zapis rodzajów kosztów do programu Excel do budżetu przychodów/ wydatków Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowane wartości w MPK Zablokowanie AOP i wersji aktywnej dla planowania Tak Kierownik MPK Czy dane są poprawne? Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Nie AOP = Roczne planowanie operacyjne

7 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

8


Pobierz ppt "Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google