Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Główna SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Główna SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Księga Główna SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu przedstawiono kompleksowy obraz rachunkowości finansowej i kont Księgi Głównej. Korzyści Zapis wszystkich operacji gospodarczych pozwala zagwarantować, że dane księgowości są zawsze kompletne i precyzyjne. Kluczowe kroki procesu Księgowanie dokumentów konta Księgi Głównej Wyświetlanie dziennika dokumentów Wyświetlanie sald Księgi Głównej Realizacja księgowań okresowych Obsługa konta: Rozliczenie automatyczne i ręczne

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Księgowy KG Księgowy KG (Polska) Kierownik działu księgowości KG

4 Szczegółowy opis procesu
Księga Główna Głównym zadaniem księgowości Księgi Głównej (KG) jest zapewnienie kompleksowego obrazu rachunkowości finansowej i kont Księgi Głównej. Zapis wszystkich operacji gospodarczych (księgowań zasadniczych i rozliczeń rachunkowości wewnętrznej) w systemie, który jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi innymi obszarami działania przedsiębiorstwa, pozwala zagwarantować, że dane księgowości są zawsze kompletne i precyzyjne. Moduł SAP FI Księgowość KG udostępnia następujące funkcje: Swobodny wybór poziomu: grupa kapitałowa lub firma. Automatyczne i jednoczesne księgowanie wszystkich pozycji księgi pomocniczej na odpowiednich kontach Księgi Głównej (konta zbiorcze). Jednoczesna aktualizacja obszarów Księgi Głównej i rachunku kosztów . Ocena i raportowanie bieżących danych księgowości w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wyświetlania kont, sprawozdaniom finansowym (z obsługą wersji) i dodatkowym analizom. Zasadniczo Księga Główna pełni rolę kompletnego zapisu wszystkich operacji gospodarczych. Jest to scentralizowany i aktualny zapis referencyjny, umożliwiający wprowadzanie danych księgowych. Poszczególne transakcje rzeczywiste można w dowolnym momencie sprawdzić w ramach przetwarzania w czasie rzeczywistym, wyświetlając oryginalne dokumenty, pozycje pojedyncze i obroty na koncie na różnych poziomach, np.: Informacje o koncie Dzienniki Sumy/obroty na koncie Bilans/Rachunek Zysków i Strat

5 Diagram przebiegu procesu
Księga Główna Zdarzenie Księgowanie (FI) Wyświetlanie Wyświetlanie i zmiana Anulowanie Rozliczenie Księgowy KG/ Księgowy KG (Polska) Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Wyświetlanie dokumentu Wyświetlanie zbiorczego dziennika dokumentów Wyświetlanie i zmiana pozycji pojedynczych Stornowanie dokumentu pojedyncze Księgowanie dokumentu konta KG Wyświetlanie sald Wyświetlanie dziennika dokumentów Wyświetlanie sald Księgi Głównej Kierownik działu księgowości KG Przetwarzanie oryginalnego dokumentu księgowania okresowego Obsługa konta: Rozliczenie automatyczne Obsługa konta: Rozliczenie ręczne Lista dokumentów źródłowych księgowania okresowego Stornowanie dokumentów masowe Realizacja księgowań okresowych KG = Księga Główna

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Księga Główna SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google