Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie logistyki SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie logistyki SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie logistyki SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Celem planowania logistyki jest zapewnienie pokrycia przyszłego popytu przez dostępne zasoby firmy oraz wskazanie sytuacji, w których nie można pokryć popytu w terminie lub w wymaganej ilości. Korzyści Bezproblemowa integracja w pełnym cyklu planowania CO-PA  SOP  LTP  Planowanie popytu Kluczowe kroki procesu Planowanie sprzedaży i produkcji Planowanie długoterminowe

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista strategiczny Planista produkcji

4 Szczegółowy opis procesu
Planowanie logistyki Proces ten jest czasem określany jako „Planowanie sprzedaży i produkcji”. Proces zazwyczaj odbywa się w trybie symulacyjnym na poziomie zagregowanym (zazwyczaj grupy produktów a nie pozycji końcowej). W wypadku ustalenia możliwego do wykonania planu produkcji, który zapewnia pokrycie popytu, można go wykorzystać jako podstawę operacyjnego planowania produkcji (MRP i szczegółowe harmonogramowanie zdolności produkcyjnych). W tej sekcji scenariusze Best Practices obejmują następuje procedury planowania: Planowanie/prognozowanie przyszłego popytu Zagregowane planowanie produkcji z uwzględnieniem kontroli zdolności produkcyjnych w celu sprawdzenia na poziomie grupy produktów, czy popyt może zostać pokryty (z wykorzystaniem funkcji planowania sprzedaży i produkcji) Transfer wyników do planowania długoterminowego (za pomocą modułu LTP) w celu wykonania symulacji potrzeb materiałowych na podstawie planów produkcyjnych Planowanie w oddzielnych (symulacyjnych) wersjach planowania w obrębie planowania długoterminowego Przegląd i korekta planowanych zapotrzebowań w zależności od potrzeb Po zaakceptowaniu zapotrzebowań symulacyjnych, popyt (zapotrzebowania niezależne) zostaje przeniesiony do aktywnego planowania popytu dla szczegółowego planowania MRP i Planowania/harmonogramowania produkcji w wersji aktywnej

5 Diagram przebiegu procesu
Planowanie logistyki Zdarzenie Cykliczne spotkanie dotyczące sprzedaży i produkcji Operacyjne planowanie i sterowanie produkcją (scenariusze produkcyjne) Planista ds. przychodów Budżet i przeniesienie ilości sprzedaży do planowania sprzedaży i produkcji (z rachunkiem wyników), Planowanie przychodów (172) Prognoza ilości sprzedaży (179) Planista produkcji Weryfikacja planowania sprzedaży i produkcji Weryfikacja popytu (kontrola planu sprzedaży) Tworzenie zgrubnego planu produkcji Przeniesienie zgrubnego planu produkcji do nieaktywnego planowania popytu Tworzenie scenariusza planowania długoterminowego Wykonanie przebiegu długoterminowego planowania zapotrzebowań materiałowych Analiza planowania zdolności produkcyjnych Operacyjne dane produkcji Plan możliwy do zaakceptowania Kopiowanie do aktywnego planowania popytu Nie Tak CO-PA = rachunek wyników, SOP = Planowanie sprzedaży i produkcji, LTP = Planowanie długoterminowe, MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7 Załącznik Użyte dane podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Części A.03
Produkty A Zakład 1000 00001P Produkty A.01 (MTO) 00001P Produkty A.02 (MTS) 00001P Części A.03 Materiał*: F226 F100-M1 F1000-P1 F126 F29 H11 S23 S25 * Nie wszystkie wykorzystane materiały są przypisane do przykładowych grup produktów Poziom 1 Poziom 2 Hierarchia produktów Poziom 3 Grupa produktów Interfejs między CO-PA i SOP

8


Pobierz ppt "Planowanie logistyki SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google