Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa"— Zapis prezentacji:

1 Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Proces Podwykonawstwo obejmuje wysyłanie składników do dostawcy w celu przetworzenia w ramach konkretnego procesu produkcyjnego oraz przyjmowanie przetworzonych produktów gotowych z powrotem do zapasów. Korzyści Rozwinięcie specyfikacji materiałowej wywołuje kolejne funkcje, takie jak dostawa do podwykonawcy itd. Automatyczne księgowanie przepływu wartości Automatyczne księgowanie zapasów do odpowiednich rodzajów zapasów Kluczowe kroki procesu Scenariusz dotyczy następujących działań podejmowanych przy dostawie materiałów: Tworzenie zamówienia na podstawie zaharmonogramowanego zgłoszenia zapotrzebowania utworzonego podczas ostatniego przebiegu MRP Opcjonalnie: ręczne tworzenie zamówienia Zatwierdzanie zamówienia (w razie potrzeby) Dostawa wychodząca Wydanie materiałów do dostawy i wysyłka do dostawcy Scenariusz dotyczy następujących działań podejmowanych przy przyjęciu materiałów: Przyjęcie materiałów dla zamówienia dostarczonego przez podwykonawcę Rezerwacja składników i zużycie ich ilości jako materiałów dostarczonych z zewnątrz Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej Weryfikacja faktur i walidacja kwot podatku Płatność własna

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Pracownik działu zaopatrzenia Kierownik działu zaopatrzenia Magazynier Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami

4 Szczegółowy opis procesu
Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa Zgłoszenie zapotrzebowania na podwykonawstwo jest generowane przy użyciu procesu Planowanie zapotrzebowań materiałowych (MRP) lub ręcznie przez osobę wnioskującą. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację dokładności zgłoszenia zapotrzebowania i wykonuje jego konwersję na zamówienie. Przed wysłaniem do dostawcy zamówienie musi zostać zatwierdzone na podstawie wstępnie zdefiniowanych parametrów. Zużycie wysłanych składników jest rejestrowane przy przyjęciu przetworzonych produktów gotowych. Dostawca wysyła fakturę za dostarczone usługi, która podlega płatności w ramach zwykłego cyklu.

5 Diagram przebiegu procesu
Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa Zdarzenie Odbiór materiału z rampy załadunkowej Zapotrzebowanie na materiał podwykonawstwa Faktura przychodząca dostawcy Dostawca Zamówienie na podwykonawstwo Dowód dostawy Pracownik działu zaopatrzenia Tworzenie zamówienia na podwykonawstwo Zatwierdzanie zamówienia Magazynier Księgowanie wydania materiałów Drukowanie pokwitowania przyjęcia materiałów Przyjęcie materiałów Tworzenie żądania dostawy Potwierdzenie zlecenia przeniesienia (opcjonalne) (Opcjonalne) Generowanie zlecenia przeniesienia Przyjęcie materiałów/faktury do zapasów Usługi podwykonawstwa/Zużycie Lista pobrania dla dostawy (Opcjonalne) Potwierdzenie pobrania Rozrachunki z dostawcami Przyjęcie materiałów/faktury — odchylenie ceny zakupu dla dostawcy Przyjęcie faktury

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google