Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices

2 Przegląd scenariusza 1 Cel Podczas rocznego procesu budżetowania kierownicy miejsc powstawania kosztów nieprodukcyjnych, takich jak jednostki zajmujące się sprzedażą, marketingiem, administracją, badaniami i rozwojem itp., planują koszty różnych rodzajów w odniesieniu do odpowiadających im miejsc powstawania kosztów. Korzyści Możliwość porównania kosztów planowanych i rzeczywistych oraz monitorowania kosztów w miejscach powstawania kosztów Cel i korzyści:

3 Przegląd scenariusza 2 EHP3 for SAP ERP 6.0 Kontroler kosztów Kierownik miejsca powstawania kosztów Sprawdzenie danych podstawowych miejsc powstawania kosztów Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Kopiowanie danych rzeczywistych lub budżetu z poprzedniego roku jako podstawy planowania Przeniesienie amortyzacji planowanej z aktywów Ustawianie profilu planisty Zapis rodzajów kosztów w arkuszu kalkulacyjnym na potrzeby budżetu przychodów/wydatków Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowanie kosztów kalkulacyjnych, wskaźników statystycznych i rozłożeń Potwierdzenie budżetu miejsca powstawania kosztów nieoperacyjnych Kopiowanie wersji rocznego planowania operacyjnego do wersji rzeczywistej 0 i blokowanie obu wersji do planowania Wymagane aplikacje SAP: Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza 3 Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Po sprawdzeniu danych podstawowych i wersji miejsc powstawania kosztów można skopiować rzeczywiste zeszłoroczne wydatki dla tych miejsc powstawania kosztów do wersji budżetu rocznego planowania operacyjnego w rachunkowości miejsc powstawania kosztów. Inna możliwość: zeszłoroczne dane budżetowe mogą być również wykorzystane jako podstawa planowania. Stała lub zmienna amortyzacja planowana według miejsc powstawania kosztów jest przenoszona oddzielnie do wersji rocznego planowania operacyjnego. Dane w tej wersji są zapisywane do arkuszy kalkulacyjnych według każdego rodzaju kosztów i miejsca powstawania kosztów. Odpowiedni kierownicy miejsc powstawania kosztów przeglądają i aktualizują wartości budżetowe zgodnie z wymaganiami i planami. Zweryfikowane wartości są ponownie wczytywane do systemu SAP. Planowanie miejsc powstawania kosztów w systemie SAP jest sprawdzane i finalizowane (koszty kalkulacyjne, wskaźniki statystyczne i rozłożenia). Planowane dane wersji rocznego planowania operacyjnego są kopiowane do wersji aktywnej 0. Planowanie jest zablokowane w obu wersjach. Szczegółowy opis procesu:

5 Diagram przebiegu procesu Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Kierownik MPK Zdarzenie Kontroler kosztów Czy dane są poprawn e? Sprawdzenie danych podstawowych MPK (188) Zablokowanie AOP i wersji aktywnej dla planowania Roczne planowanie operacyjne Planowane wartości w MPK AOP = Roczne planowanie operacyjne ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Kopiowanie AOP do wersji aktywnej Kopiowanie budżetu z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Zapis rodzajów kosztów do programu Excel do budżetu przychodów/ wydatków Kopiowanie danych rzeczywistych z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Ustawianie profilu planisty Przeniesienie amortyzacji planowanej z aktywów Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowane wartości w MPK AOP Planowanie MPK produkcyjnyc h (176) AOP Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem (173) Nie Tak Planowane wartości w MPK Planowanie wskaźników statystycznych Rozłożenia planowe Planowane wartości w MPK

6 Diagram przebiegu procesu Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Kierownik MPK Zdarzenie Kontroler kosztów Czy dane są poprawne ? Sprawdzenie danych podstawowyc h MPK (188) Zablokowanie AOP i wersji aktywnej dla planowania Roczne planowanie operacyjne Planowane wartości w MPK AOP = Roczne planowanie operacyjne ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Kopiowanie AOP do wersji aktywnej Kopiowanie budżetu z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Zapis rodzajów kosztów do programu Excel do budżetu przychodów/ wydatków Kopiowanie danych rzeczywistych z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Ustawianie profilu planisty Przeniesienie amortyzacji planowanej z0aktywów Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowane wartości w MPK AOP Budżet MPK operacyjnyc h AOP Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem Nie Tak

7 Legenda SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Zewnętrzne dla systemu SAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędneg o Decyzja dotycząc a procesu Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dan e Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeni u:

8 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google