Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd scenariusza — 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd scenariusza — 1"— Zapis prezentacji:

1 Podwykonawstwo produkcji (przetwarzanie zewnętrzne) SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel Podczas procesu produkcyjnego, gdy „zlecenie planowane” dotyczące produkcji przekształcane jest w „zlecenie produkcyjne”, system sprawdza, czy istnieją jakiekolwiek operacje dotyczące marszruty technologicznej/stanowiska roboczego, które wymagają przetwarzania zewnętrznego. Przetwarzanie zewnętrzne ma miejsce wtedy, gdy stosowane są pojedyncze etapy produkcji, które są operacjami lub podoperacjami wykonywanymi przez dostawcę poza firmą. Ten rodzaj przetwarzania jest szczególnie ważny w przypadku podwykonawstwa. Zapewnia także firmie wykonalną alternatywę przetwarzania własnego w przypadku występowania wąskich gardeł zdolności produkcyjnych. Korzyści Umowa ramowa może stanowić, że pewna operacja w ramach zlecenia produkcyjnego jest regularnie wykonywana przez zewnętrznego podwykonawcę. W przypadku występowania wąskich gardeł zdolności produkcyjnych procedura montażu produktu gotowego może być przypisana podwykonawcy.

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Magazynier Pracownik działu zaopatrzenia Rozrachunki z dostawcami Tworzenie zamówienia na przetwarzanie zewnętrzne Przyjęcie materiałów dla zamówienia na podwykonawstwo Wprowadzanie faktury Płatność okresowa Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Podwykonawstwo produkcji (przetwarzanie zewnętrzne) Podczas harmonogramowania zlecenia produkcyjnego należy wziąć pod uwagę operacje zewnętrzne. Czas trwania operacji zewnętrznej oblicza się za pomocą planowanego czasu dostawy lub wartości standardowych. Dla operacji lub podoperacji wymagających przetwarzania zewnętrznego system automatycznie tworzy zgłoszenie zapotrzebowania. Planista produkcji powinien poinformować pracownika działu zaopatrzenia o konieczności sprawdzenia obciążenia pracą w odniesieniu do zgłoszeń zapotrzebowania, które wymagają przetwarzania zewnętrznego. Podczas opracowywania danych dotyczących działania zewnętrznego określany jest rodzaj kosztów. Rodzaj kosztów określa sposób wyceny działania zewnętrznego. Należy za pośrednictwem klucza sterującego zadecydować, czy operacja lub podoperacja jest przetwarzana zewnętrznie. Klucz sterujący określa, czy operacje przetwarzane zewnętrznie są harmonogramowane zgodnie ze swoimi wartościami standardowymi czy zgodnie z planowanym czasem dostawy. Ta informacja jest potrzebna, aby rozliczać przetwarzane zewnętrznie operacje i podoperacje, które zostały zaznaczone w swoich kluczach sterujących jako istotne dla kalkulacji kosztów. Dział zaopatrzenia nie powinien przekształcać zgłoszenia zapotrzebowania wcześniej, niż przetwarzanie zewnętrzne będzie wymagane. Jest to spowodowane faktem, że wszelkie zmiany ilości w zleceniu produkcyjnym automatycznie aktualizują zgłoszenie zapotrzebowania. Po utworzeniu zamówienie jest drukowane i wysyłane do dostawcy. Zamówienie informuje dostawcę o wymaganych usługach. Pracownik działu zaopatrzenia/planista ręcznie tworzy dokument wysyłki i informuje dział wysyłki o składnikach, które muszą zostać zebrane dla przetwarzania zewnętrznego, a następnie wysyła składniki do dostawcy. Gdy dostawca zakończy przetwarzanie zewnętrzne, materiał jest odsyłany. Pracownik magazynu przyjmuje do magazynu zewnętrznie przetworzone materiały. Usługa dostawcy widoczna jest na zleceniu produkcyjnym za pośrednictwem potwierdzenia operacji. Ilości przyjęte widoczne są na zamówieniu i na zleceniu produkcyjnym. Przyjęcie materiałów przetwarzanych zewnętrznie powoduje aktualizację statusu operacji: w przypadku częściowej dostawy operacji zewnętrznej status zostanie ustawiony jako EOPD (Operacja zewnętrzna — dostawa częściowa), a w przypadku dostawy końcowej operacji zewnętrznej — jako EOFD (Operacja zewnętrzna — dostawa końcowa).

5 Diagram przebiegu procesu
Podwykonawstwo produkcji (przetwarzanie zewnętrzne) Vendor Dostawca otrzymuje materiał i wykonuje usługi zewnętrzne Wykonanie usług zewnętrznych Wysyłka materiału zewnętrznego z powrotem do zakładu Faktura przychodząca dostawcy Zdarzenie Zlecenie produkcyjne generuje zgłoszenie zapotrzebowania na usługi zewnętrzne Potwierdzenie realizacji zlecenia produkcyjnego Pracownik działu zaopatrzenia Tworzenie zamówienia na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania (dostawca przypisany według rekordu informacyjnego) Wydruk zamówienia Magazynier Wysyłka materiałów do dostawcy Przyjęcie materiałów/faktury dla usług podwykonawstwa Przyjęcie materiałów dla zamówienia Dostarczenie materiałów z powrotem do obszaru produkcji Rozrachunki z dostawcami Płatność okresowa: Zewnętrzna rachunkowość finansowa (102) Przyjęcie materiałów/faktury — odchylenie ceny zakupu dla dostawcy Przyjęcie faktury

6 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

7 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Przegląd scenariusza — 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google