Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kredytem SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kredytem SAP Best Practices Baseline Package (Polska)"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kredytem SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel Kontrola limitu kredytowego może być przeprowadzana, kiedy dokumenty sprzedaży są tworzone lub zmieniane. Korzyści Zmniejszenie ryzyka powstania należności nieściągalnych Skupienie się na wiarygodnych i przynoszących zyski klientach Szybsza kontrola zdolności kredytowej Przyspieszenie procesu kontroli limitu kredytowego klienta Określenie całkowitego ryzyka kredytowego firmy

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Administracja sprzedażą Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami Wprowadzanie zlecenia klienta Kontrola limitu kredytowego Blokowanie zlecenia klienta Zatwierdzanie zlecenia klienta Dostawa zlecenia klienta Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Sprzedaż — zarządzanie kredytem Kontrola limitu kredytowego jest wykonywana w jednym obszarze kontroli kredytowej. Przy zmianie dokumentu kontrola jest powtarzana, jeśli dokonywane zmiany dotyczą ilości lub wartości. Obszar kontroli kredytowej składa się z co najmniej jednej jednostki gospodarczej. Dokument sprzedaży należy do jednego obszaru kontroli kredytowej w zależności od przypisania działu sprzedaży do jednostki gospodarczej. System SAP sprawdza limit kredytowy przyznany klientowi w tym obszarze kontroli kredytowej. Obszary kontroli kredytowej i limitu kredytowego klienta są definiowane w rachunkowości finansowej i wprowadzane w rekordzie danych podstawowych klienta. Podczas kontroli w systemie SAP sumowane są należności, pozycje nierozliczone i wartość netto zlecenia klienta dla każdej pozycji dokumentu sprzedaży. Pozycje nierozliczone obejmują zobowiązania związane z umową, które nie są rejestrowane do celów rozliczeń, ale wiążą się z kosztami przez różne operacje gospodarcze. Suma łączna jest porównywana z limitem kredytowym. Jeżeli limit zostanie przekroczony, system reaguje w sposób określony przez użytkownika w menu konfiguracji. W tym rozwiązaniu używana jest „prosta” kontrola limitu kredytowego. W trakcie prostej kontroli limitu kredytowego można skonfigurować tylko jedną reakcję systemu przy przekroczeniu limitu kredytowego („A” — ostrzeżenie, „B” — błąd, „C” — blokada dostawy); wybrano zastosowanie opcji „C” (blokada dostawy). System przekazuje operację w celu wyświetlenia listy wszystkich dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy z informacją o przyczynie blokady. Obecna sytuacja kredytowa klienta jest poddawana przeglądowi wykonywanemu ręcznie przez dział kredytowy, a kiedy zlecenie klienta zostanie zatwierdzone, blokada dostawy jest z niego usuwana. Z poziomu listy można przejść bezpośrednio do pojedynczych dokumentów sprzedaży, umieszczając kursor na odpowiednim dokumencie i wybierając opcję Zmiana zlecenia sprzedaży.

5 Diagram przebiegu procesu
Zarządzanie kredytami Zdarzenie Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu (109) Sprzedaż pozycji niemagazynowanej z nabyciem specyficznym dla zlecenia (115) Produkcja jednostkowa bez konfiguracji wariantu (148) Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu (109) Sprzedaż pozycji niemagazynowanej z nabyciem specyficznym dla zlecenia (115) Produkcja jednostkowa bez konfiguracji wariantu (148) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Wymagana kontrola kredytu określonego klienta Kontroli kredytu-przekroczony limit Informacja zwrotna od klienta Zatwierdzenie kredytu Administracja sprzedażą Przegląd zablokowanych zleceń klienta Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami Ustawianie limitu kredytowego Rozwiązanie kwestii dotyczących kredytu

6 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

7 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Zarządzanie kredytem SAP Best Practices Baseline Package (Polska)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google