Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci Wielousługowe: lato 2007/2008 Wykład : Technika ATM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci Wielousługowe: lato 2007/2008 Wykład : Technika ATM"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 8+9+10: Technika ATM
Sieci Wielousługowe: lato 2007/2008 Wykład : Technika ATM Prof. dr hab. Inż. Wojciech Burakowski Instytut Telekomuniacji PW Zespół Technik Sieciowych Pokój 335 tnt.tele,pw,.edu.pl

2 Plan wykładu 1 2 3 4 Podstawy techniki ATM, standaryzacja
Architektura warstwowa i protokoły 3 Usługi ATM, sterowanie ruchem 4 Obszary zastosowania

3 1 Podstawy techniki ATM, standaryzacja

4 Rozwój sieci N-ISDN i B-ISDN
Rozpoczęcie prac standaryzacyjnych BISDN Powstanie ATM Forum Technologia ATM w sieciach lokalnych Standardy dla użycia techniki ATM w sieciach prywatnych Światowa sieć ATM Rozpoczęcie prac standaryzacyjnych Dla 64 kbit/s ISDN Pierwsze sieci pilotowe 64 Kbit/s ISDN Rozpoczęcie budowy europejskiej sieci 64 Kbit/s ISDN Całkowite pokrycie siecią 64 Kbit/s w Europie 1976 1994 1997 1986 2000

5 Podstawy techniki ATM (1)
Technika ATM – Asynchronous Transfer Mode Próba stworzenia jednej techniki sieciowej dla tzw. sieci B-ISDN (Broadband Integrated Service Digital Network) jako następny krok po sieci N-ISDN (Narrowdband Integrated Service Digital Network) prace rozpoczęto pod koniec lat 80-tych i trwały nieprzerwanie do początku do końca lat 90-tych, głównie a ATM Forum (więcej niż 800 organizacji), ITU-T, projektach międzynarodowych i w wielu instytucjach Pierwsza specyfikacja – ok r. – pierwsze laboratoria i pierwsze komutatory ATM Pierwsze sieci – ok r Rozszerzenie na środowisko sieci bezprzewodowych – 1997/8 Duża oferta rynkowa Budowa komutatorów również w Polsce (DGT przy współpracy z WIŁ)

6 Podstawy techniki ATM (2)
Podstawowe własności ATM jednolity format przekazywanych bloków przez sieć; w postaci komórek (cell) o stałej długości 53 bajty = 5 bajtów nagłówka + 48 bajtów pole danych Realizacja połączeń wirtualnych (konieczna faza zestawiania połączenia (connection oriented) Zsetaw protokołów dla realizacji sieci jest tak zdefiniowany, aby warstwa ATM była jedna, natomiast wiele protokołów AAL (ATM Adaptation Layer) w zależności od oferowanych usług sieciowych Zapewnienie przekazu danych związanych z wszystkimi aplikacjami (obecnymi i przyszłymi) wraz z zapewnieniem odpowiedniej jakości (wymagania na prawdopodobieństwo strat, opóźnienia) – negocjacja warunków przekazu dancyh przez sieć (end_to_end) Wykorzystanie multipleksacji statystycznej (teoretycznie możliwe do uzyskania duże wykorzystanie łączy -> niskie taryfy) Zasadniczo transmisja powinna być realizowana przez łącza światłowodowe (duże szybkości – Gbit/s, niska stpoa błedów – 10^-12. Przedstwiono rozwiązania dla środoiska mniej wygodnego – łącza radiowe – technika Wireless ATM Użycie techniki ATM w sieciach LAN, MAN i WAN – idea budowy jednej sieci na wiele lat

7 Podstawy techniki ATM (3) zalecenia ITU
Podstawy B-ISDN I121: szerokopasmowe aspekty ISDN Architektura sieci, sygnalizacja I311: Aspekty sieciowe Połączenia międzysieciowe I555: z Frame Relay I.580: z 64 kbit/s ISDN Usługi; I121: Usługi BISDN Modelowanie I321: Model odniesienia dla protokołów I327: Architektura B-ISDN OAM I610: Podstawy OAM Inne sieci łącze Słownictwo; I113: B-ISDN System transmisyjny IWF użytkownik Sieć publiczna B-ISDN Sieć publiczna B-ISDN TB NNI łącze Sprzęt użytkownika System transmisyjny System komutacji System transmisyjny System transmisyjny NTI Warstwa ATM I.150 Funkcje warstwy ATM I.261: Funkcje nagłówka ATM Zarządzanie ruchem I.371 Sterowanie ruchem , sterowanie przeciążeniami Sygnalizacja NNI Q.2761 B-ISUP Q.2730: Usługi uzupełniające Sygnalizacja UNI Q.2120: Meta signaling Q.2100,10,30,40: Sygnalizacja AAL Q.2951: usługi uzupełniające Sprawność I.356 Sprawność sieci B-ISDN Warstwa adaptacyjna ATM I.362 Funkcje warstwy AAL I.363: Opis warstwy AAL NNI G.707: Hierarchia SDH G.708: Struktura ramki SDH G.709: Specyfikacja SDH G.804: Przekaz komórek ATM przez SDH UNI I.413 Struktura UNI I.261: Warstwa fizyczna UNI

8 Podstawy techniki ATM (4)
ATM jest techniką wymagającą zestawienia połączenia: należy zestawić połączenie wirtualne przed przekazem informacji użytkowych. Połączenie takie zestawia się przy użyciu oddzielnego wirtualnego kanału sygnalizacyjnego Dane użytkowe są segmentowane na komórki o stałej długości (53 bajty), Komórki te są przekazywane przez ustanowione połączenie wirtualne. Funkcje transportu komórek w sieci ATM są podzielone na dwie grupy: funkcje transportu w warstwie fizycznej i funkcje transportu w warstwie ATM Funkcje transportu w warstwie fizycznej zawierają te funkcje, które dotyczą transmisji na poziomie ścieżki transmisyjnej, na poziomie sekcji cyfrowej i na poziomie regeneratorów Funkcje transportu na poziomie ATM obejmują te funkcje, które dotyczą poziomu kanału wirtualnego i ścieżki wirtualnej

9 Podstawy techniki ATM (4)
Połączenie – kanał wirtualny Łącze VC Poziom kanału wirtualnego Warstwa ATM Połączenie – ścieżka wirtualna Poziom ścieżki wirtualnej ścieżka transmisyjna Poziom ścieżki transmisyjnej sekcja cyfrowa Warstwa Fizyczna Poziom sekcji cyfrowej sekcja regeneracji

10 Podstawy techniki ATM (4)
Poziom kanału wirtualnego (virtual channel level): Pewna koncepcja zastosowana do opisu jednokierunkowego przekazu komórek ATM mającyh taki cam identyfikator Poziom ścieżki wirtualnej (virtual path level): Pewna koncepcja zastosowana do opisu jednokierunkowego przekazu komórek należących do takich kanałów wirtualnych, które mają taką samą wartośc identyfikatora (VPI). Pewna ścieżka wirtualna (VP) stanowi zbiór wspólnie komutowanych kanałów wirtualnych (VC) VP VC VC VP Ścieżka transmisyjna VC VP VP VC VP VC VC VP

11 2 Architektura warstwowa i protokoły

12 warstwa adaptacyjna ATM
Architektura (1) warstwa fizyczna warstwa ATM warstwa adaptacyjna ATM Warstwy wyższe Warstwy wyższe Płaszczyzna użytkownika Płaszczyzna sterowania Płaszczyzna zarządzania Zarządzanie warstwą Model odniesienia zawiera płaszczyznę użytkownika, płaszczyznę sterowania i płaszczyznę zarządzania Płaszczyzna użytkownika odnosi się do przekazywania informacji użytkowej Płaszczyzna sterowania realizuje funkcje sterowania połączeniem takie jak: sygnalizacja wymagana w fazie zestawiania połączenia, utrzymanie i rozłączenie Płaszczyzna zarządzania dotyczy zarządzania i utrzymania sieci i realizuje funkcje związane z działaniem sieci. Funkcje zarządzania warstwą zawierają zarządzanie zasobami i uaktualniania parametrów protokołów realizujących daną warstwę.

13 Architektura (2) Funkcje Zbieżności Segmentacji i składania
Sterowanie przekazem Generacja i odbiór nagłówków Translacja pól VPI/VCI Multipleksacja i demultipleksacja komórek Obsługa pola HEC Adaptacja ramki transmisyjnej Generowanie i rozdział ramek Synchronizacja bitowa Medium fizyczne Warstwa AAL ATM Warstwa Fizyczna Podwarstwy CS – convergence sublayer SAR – segmentation and assemblink - TC – Transmission convergance TC PM – Physical medium PM

14 Architektura (3) Warstwa Fizyczna Warstwa ATM Warstwa AAL
Zasadniczo realizuje funkcje związane z poziomem bitowym. Obejmuje dwie podwarstwy : podwarstwę medium fizycznego (PM – Physical Layer) i podwarstwę zbieżności transmisji (TC – Transmission convergance). Podwarstwa PM wykonuje funkcje, które są zależne od użytego medium fizycznego, takie jak wyrównanie bitowe, czy tez generacja fal właściwych dla danego medium. Podwarstwa TC jest odpowiedzialna za wszelkie funkcje związane z transmisją komórek, tj. rozeznawanie szybkości transmisji komórek, podejmowanie akcji kiedy występują błędy w nagłówku, (Header Error Control – HEC), rozpoznawanie początku/końca komórek, adaptacja ramek transmisyjnych, oraz generowanie-rozeznawanie ramek transmisyjnych Warstwa ATM Funkcje realizowane przez warstwę ATM dotyczą sterowania przekazem komórek (flow control), generowaniem i rozpoznawaniem nagłówka komórki, komutacją komórek i multipleksacją komórek Warstwa AAL Wykonuje funkcje związane z adaptacją formatów używanych przez protokoły warstw wyższych do postaci komórek ATM o stałej długości. Posiada dwie podwarstwy: segmentacji i złożenia wiadomości (SAR) i zbieżności (CS). Wysyłający SAR defragmentuje PDU (Protocol Data Unit) na bloki właściwe długości pola informacyjnego komórek ATM, natomiast odbierający SAR łączy te bloki w PDU. Podwarstwa CS zależy od dostarczanej usługi warstwy AAL dla warstw wyższych – tzn, detekcji i obsługi błędów, synchronizacji itp..

15 Warstwa ATM – I.361 (1) nagłówek pole informacyjne - AAL 5 bajtów
Specyfikacja Warstwy ATM Format komórki ATM – 48 bajtowe pole informacyjne + 5 bajtów nagłówka 5 bajtów 48 bajtów nagłówek pole informacyjne - AAL 1 2 3 4 1 2 3 4 VPI GFC VPI VPI VCI VPI VCI VCI VCI VCI PT VCI PT CLP CLP HEC HEC Styk UNI Użytkownik - sieć Styk NNI Sieć - sieć

16 Warstwa ATM – I.361 (1) Specyfikacja poszczególnych pól:
GFC – Generic Flow Control, 4 bity: Regulacja dostępu do sieci ATM VCI – Virtual Channel Identifier, 16 bitów: Specyfikacja numeru kanału wirtualnego VPI – Virtual Path Indentifier, 8 bitów: Specyfikacja numeru ścieżki wirtualnej VCI+VPI: numer połączenia PT – Payload Type, 3 bity: typ komórki: tzn.dla rozróżnienia komórek przenoszących informacje od użytkownika od komórek przenoszących informacje zarządzające dla komórek przenoszących informacje od użytkownika, drugi bit jest używany dla identyfikacji przeciążenia (congestion indication), trzeci bit jest wykorzystywany dla identyfikacji użytkownik-użytkownik. Bit przeciążenia jest ustawiany przez sieć, kiedy takie przeciążenie ma miejsce. Bit identyfikacji użytkownik-użytkownik pozwala użytkownikowi na wysłanie informacji przy użyciu nagłówka. Przykładowo, w AAL5, bit ten może być użyty dla przesłanie informacji o końcu ramki Dla komórek OAM, zarezerwowane są OAM (PT=100) dotyczące danego łącza, przez które przesyłana jest komórka oraz OAM (PT=110) związane z zarządzaniem „od końca do końca”. Dla zarządzania zasobami sieci używa się komórek z PT=100 CPL – Cell Loss Priority, 1 bit: dla oznaczenia priorytetu. CLP=1 oznacza, iż komórka ta może być odrzucona w przypadku przeciążenia

17 Funkcje warstwy ATM – I.150 (1)
multipleksacja/demultipleksacja komórek Komórki od poszczególnych źródeł są multipleksowane na jeden strumień komórek w punkcie nadawania. W punkcie odbioru są demultipleksowane (2) Dodawanie i usuwanie nagłówka W nadajniku, ATM dodaje nagłówek do pola informacyjnego odebranego z warstwy AAL. W odbiorniku, nagłówek jest usuwany (3) Tłumaczenie VP/VC Warstwa ATM tłumaczy wejściowy VPI/VCI na odpowiedni wyjściowy VPI/VCI (realizacja w komutatorach ATM) (4) Sterowanie przepływem do sieci (GFC) na styku UNI Poziom ATM steruje przepływem ruchu na styku UNI dla zapobiegania przeciążeniom, które mogą wystąpić w sieci abonenckiej

18 Warstwa AAL (1) Różne aplikacje AAL1 AAL2 AAL3 AAL4 AALn ATM
Warstwa AAL ma za zadanie zapewnienie wymagań na usługę przekazu danych dla różnych aplikacji (pod-warstwa CS) i realizacji „mappingu” PDU warstw wyższych na pola informacyjne właściwe komórkom ATM (podwarstwa SAR) i „na odwrót”. Różne aplikacje AAL1 AAL2 AAL3 AAL4 AALn ATM

19 Typ AAL1 Nagłówek komórki Numer sekwencyjny (SN) – 4 bity
AAL1 służy do realizacji usługi CBR wymagającej synchronizacji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Usługi, które dostarcza ta warstwa obejmują odbiór SDU (Service Data Unit) ze stałą szybkością transmisji,i ich przekazanie z tą samą szybkością, przekaz informacji synchronizacyjnych pomiędzy źródłem i odbiornikiem oraz identyfikacja straconych lub błędnych informacji. AAL1 realizuje: (1) segmentację i zbieranie danych od użytkownika (2) obsługę zmiennego opóźnienia przekazu komórek (CDV – Cell Delay Variation) (3) obsługę straconych lub „źle umiejscowionych” komórek (4) odtworzenie w odbiorniku częstotliwości zegara nadajnika (5) monitorowanie informacji sterującej protokołu AAL dla obsługi błędów, tj. AAL-PCI (AAL-Protocol Control Information) (6) obsługa błędów Aal-PCI (7) monitorowanie pół informacji użytkowych z punktu widzenia błędów bitowych i podejmowanie akcji korygujących Nagłówek komórki Numer sekwencyjny (SN) – 4 bity Zabezpieczenie kodowe pola SN – 4 bity Pole danych Format AAL1

20 Typ AAL2 Nagłó-wek komórki Numer sekwencyjny (SN) – 4 bity
AAL2 służy do realizacji usługi VBR wymagającej synchronizacji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Podobnie jak w AAL1, ale SDU są odbierane ze zmienną szybkością. Typ 2 AAL akceptuje CS-PDU o zmiennej długości, a zatem mogą być takie SAR-PDU, które nie są całkowicie wypełnione. Nagłó-wek komórki Numer sekwencyjny (SN) – 4 bity Typ informa-cji Pole da-nych Wskaź-nik długości Zabezpie-czenie kodowe Format AAL2

21 Typ AAL3 i 4 Ten typ zasadniczo dotyczy usług wymagających zestawienia połączenia nie wymagającego synchronizacji pomiędzy źródłem i odbiornikiem. Funkcje realizowane przez typ 3 AAL obejmują segmentację i scalanie danych użytkowych generowanych o zmiennej szybkości oraz obsługę błędów. Zarówno typ 3 jak i 4 mogą być użyte dla przekazu danych przesyłanych w ramkach jak i w postaci strumienia danych. Różnica: typ 3 jest dla ruchu wymagającego zestawiania połączenia, typ 4 był dla ruchu nie wymagającego zestawienia połączenia (tzn. połączenie było zestawione wcześniej). Ponieważ te typy AAL są dla przekazu danych, zatem mają mechanizmy retransmisji. Dwa typy usług: dla danych przekazywanych w ramkach (message mode) i dla danych strumieniowych (streaming mode). Nagłówek komórki Typ segmentu Numer sekwencyjny Identyfikator multipleksacji Pole danych Zabezpie-czenie kodowe Postać SAR-PDU – format dla AAL 3 i 4 Nagłówek CS-PDU Informacja użytkowa (do bajtów) PAD Pola dodane (tailer) Postać CS-PDU – format dla AAL 3 i 4

22 Typ AAL5 Warstwa CS Warstwa SAR
Typ 5 AAL dotyczy usług z zestawianiem połączenia bez wymagania synchronizacji czasowej pomiędzy źródłem i przeznaczeniem. Funkcjonalność AAL5 jest uproszczona aby obsłużyć ruch o dużej szybkości. Zakłada się, że warstwy leżące powyżej realizują funkcje związane z obsługą błędów, retransmisji i sprawdzenia kolejności komórek. Nagłówek komórki Informacja przenoszona (payload) Postać SAR-PDU – format dla AAL 5 Dane użytkownika PAD Sterowanie Długość CRC Warstwa CS Warstwa SAR Komórka AA5 Komórka AA5 Komórka AA5 Komórka AA5 Format CS-PDU, segmentacja i składanie w AAL5

23 3 Usługi ATM, sterowanie ruchem

24 Sterowanie ruchem (1) Dla zapewnienia wymagań QoS (Quality of Service) dla różnych klas usług, ATM dostarcza następujące mechanizmy: CAC (Call Admission Control), dla podejmowania decyzji o przyjęciu/odrzuceniu nowego wywołania, i w przypadku przyjęcia, przydzielenia odpowiednich zasobów sieci dla realizacji połączenia UPC (Usage Parameter Control), polegającej na sprawdzaniu zgodności deklaracji z rzeczywistym ruchem generowanym przez użytkownika; NPC (Network Parameter Control), dla sterowania strumieniem komórek na styku sieć-sieć; PC (Priority Control), dla podejmowania decyzji, które komórki mają być stracone w przypadku przeciążenia w sieci; CC (Congestion Control), dla zabezpieczenia sieci przed skutkami przeciążenia RM (Resource Management), dla podzielenia dostępnej przepływności bitowej na poszczególne połączenia

25 Sterowanie ruchem (2) Dwa rodzaje sterowania ruchem:
Metoda prewencyjna Metoda reakcyjna Metoda prewencyjna Sterowanie ruchem w sieci ATM realizuje funkcja CAC i UPC. Możliwość realizacji multipleksacji statystycznej umożliwia efektywne wykorzystanie pasma. W fazie zestawiania połączenia użytkownik podaje wartość żądanego pasma, poprzez podanie wartości tzw. deskryptorów ruchu. Deskryptorami ruchu są: maksymalna szybkość bitowa, tzw. wartośc średnia szybkości bitowej (PCR – Peak Cell Rate), kiedy generowana jest paczka komórek (SCR - Sustainable Cell Rate) oraz maksymalna paczka komórek (Mbmax – Maximum Burst). Wartości tych deskryptorów ruchu są dla funkcji CAC podstawą do przyjęcia/odrzucenia nowego wywołania. Przykładowo, funkcja CAC mogłaby dodać wartości szczytowe wszystkich realizowanych połączeń i deklarowanej przez nowe wywołanie a następnie porównać tak uzyskaną wartość w wartością przepustowości łącza ( pomniejszoną o odpowiedni współczynnik dopuszczalnego obciążenia). W przypadku akceptacji, jest bardzo ważne, aby zabezpieczyć się przed ewentualnością generowania przez użytkownika ruchu przewyższającego deklaracje.

26 Sterowanie ruchem (3) Metoda reakcyjna źródło węzeł węzeł ujście
Sterowanie przepływem ruchu odbywa się w tzw. pętli zamkniętej. Źródło generuje ruch z szybkością dopuszczalną, wyznaczaną przez warunki sieciowe. źródło węzeł węzeł ujście Informacja o dostępnej szybkości Zmierzenie dostępnej szybkości w sieci Metoda prewencyjna. źródło CAC sieć Zestawienie połączenia Przekaz danych źródło UPC sieć ujście

27 Usługi sieciowe (1) ATM - sieć wielousługowa Różne usługi sieciowe
Jedna sieć telekomunikacyjna Różne usługi sieciowe

28 Usługi sieciowe (2) Usługi sieciowe oferowane przez ATM:
stałej szybkości bitowej CBR (Constant Bit Rate) zmiennej szybkości bitowej rt-VBR (real time Variable Bit Rate) zmiennej szybkości bitowej nrt-VBR (non-real time Variable Bit Rate) osiągalnej szybkości bitowej ABR (Available Bit Rate) nieokreślonej szybkości bitowej UBR (Unspecified Bit Rate) gwarantowanej szybkości przekazu ramek GFR (Guaranteed frame rate) Typy ruchów w łączu ATM B Bmax UBR, ABR niższy priorytet VBR wyższy priorytet CBR t

29 Usługi sieciowe (3) Kontrakt ruchowy Parametry QoS Deskryptory ruchu
zmienność opóźnienia komórek CDV (Cell Delay Variation) maksymalne opóźnienie przesyłania komórek CTD (Cell Transfer Delay) prawdopodobieństwo straty komórki CLR (Cell Loss Rate) Deskryptory ruchu wartość szczytowa szybkości transmisji komórek PCR (Peak Cell Rate) tolerancja zmienności opóźnienia komórek CDVT (Cell Delay Variation Tolerance) Graniczna wartość średnia szybkości transmisji komórek SCR (Sustained Cell Rate) Maksymalna liczba komórek w paczce MBS (Maximum Burst Size) czas transmisji czas przybycia do UNI T ts CDVT

30 CBR zaprojektowana dla obsługi źródeł ruchu wymagających reżimu czasu rzeczywistego oraz generujących komórki ze stałą szybkością (PCR) przez cały czas trwania połączenia, VoIP emulacja łącza parametry wykorzystane do opisu ruchu: maksymalna szybkość przesyłania komórek PCR Tolerancja zmienności opóźnienia komórek CDVT deklarowane parametry QoS CLR peak-to-peak CDV Max CTD

31 rt-VBR usługa wykorzystywana przez aplikacje generujące komórki ze zmienną szybkością, wymagające małego poziomu strat, małego opóźnienia przekazu danych jak również małej zmienności tego opóźnienia VTC stosujące kodeki wideo o zmiennej szybkości parametry wykorzystane do opisu ruchu: maksymalna szybkość przesyłania komórek PCR tolerancja zmienności opóźnienia komórek CDVT graniczna wartość średnia szybkości transmisji komórek SCR maksymalna liczba komórek w paczce MBS deklarowane parametry QoS CLR peak-to-peak CDV Max CTD

32 nrt-VBR usługa wykorzystywana przez aplikacje generujące komórki ze zmienną szybkością nie wymagające ścisłych gwarancji czasowych aplikacje medyczne, aplikacje inżynieryjne, VoD parametry wykorzystane do opisu ruchu: maksymalna szybkość przesyłania komórek PCR tolerancja zmienności opóźnienia komórek CDVT graniczna wartość średnia szybkości transmisji komórek SCR maksymalna liczba komórek w paczce MBS gwarantuje spełnienie wymagań odnośnie poziomu strat komórek – deklarowane jedynie CLR

33 UBR nie gwarantuje żadnych parametrów jakości obsługi, nie zapewnia spełnienia zależności czasowych pomiędzy odbiorcą i nadawcą (usługa typu best effort), charakteryzuje się zmienną szybkością transmisji komórek , peer-to-peer opcjonalne parametry wykorzystane do opisu ruchu (sieć może je zignorować): maksymalna szybkość przesyłania komórek PCR tolerancja zmienności opóźnienia komórek CDVT brak deklarowane parametrów QoS

34 ABR usługa wykorzystywana przez aplikacje generujące komórki ze zmienną szybkością (zależnie od przeciążeń występujących w sieci) nie wymagające ścisłych gwarancji czasowych przekaz danych komputerowych (ftp) parametry wykorzystane do opisu ruchu: maksymalna szybkość przesyłania komórek PCR tolerancja zmienności opóźnienia komórek CDVT minimalna szybkość przesyłania komórek MCR (w granicznym przypadku może być równa zero) W zależności od sieci może zostać wyspecyfikowany parametr CLR; ogólnie oczekuje się, że poziom strat komórek będzie mały (ze względu na zastosowanie mechanizmów sterowania szybkością transmisji komórek przez nadajnik)

35 ABR(2) Mechanizm sterowania przepływem wykorzystuje pętlę sprzężenia zwrotnego – przy pomocy specjalnych komórek zarządzających RM (Resource Management Cells) nadawca jest informowany o zmianach charakterystyk ruchu w sieci, dzięki czemu może dostosować swoją szybkość transmisji do warunków panujących aktualnie w sieci forward-RM S D węzeł sieci komórka RM PTI = 110 backward-RM

36 Szybkość transmisji komórek
ABR(3) Dwa sposoby sterowania szybkością, z jaką nadajnik wysyła komórki do sieci powiadomienie bitowe o przeciążeniu sieci BCI (Binary Congestion Indication) – w metodzie tej sieć dostarcza źródłom ABR binarną informację o przeciążeniu (EFCI – Explicite Forward Congestion Indication); pozwala ona określić czy na drodze danego połączenia znajduje się przeciążony element czy nie powiadomienie o dostępnej szybkości bitowej ERI (Explicite Rate Indication) – w metodzie tej sieć dostarcza źródłom ABR bezpośrednią informację o dopuszczalnej szybkości transmisji, wskazując tzw. Dostępną szybkość przekazu (Explicite Rate) MCR PCR Szybkość transmisji komórek czas gwarantowana CLP = 1

37 GFR przeznaczona do obsługi aplikacji nie wymagających reżimu czasu rzeczywistego, które żądają zagwarantowania minimalnej szybkości przesyłania komórek MCR (Minimum Cell Rate), jednakże mogą nadawać z szybkością przekraczającą deklarowaną MCR; w przypadku przeciążenia sieć nie gwarantuje dostarczenia komórek przekraczających MCR; ftp aplikacja transmituje dane w postaci ramek; w przypadku przeciążenia odrzucana jest cała ramka, a nie pojedyncza komórka Brak sprzężenia zwrotnego; przeciążenie w sieci wykrywane poprzez mechanizmy warstw wyższych (np. TCP) parametry wykorzystane do opisu ruchu (sieć może je zignorować): maksymalna szybkość generowania komórek PCR maksymalna liczba komórek w paczce MBS minimalna szybkość generowania komórek MCR maksymalna wielkość ramki MFS (Maximum Frame Size) W zależności od sieci może zostać wyspecyfikowany parametr CLR; ogólnie oczekuje się, że straty na poziomie ramek będą małe

38 Usługa emulacji łącza Usługa CES (Circuit Emulation Serivce) wykorzystywana jest do emulacji łącza punkt-punkt E1 (DS1), bądź też jego części (N*64Kb/s), w sieci ATM CES niezestrukturalizowana (E1/DS1 unstructured service) – cały ruch E1/DS1 przenoszony jest poprzez sieć ATM CES zestrukuralizowany (E1/DS1 N*64 Kbit/s structured service) – jedynie N połączeń składających się na sygnał E1 jest przenoszonych przez sieć ATM ATM Constant Bit Rate Virtual Channel UNI UNI E1/DS1 E1/DS1 ATM CES InterWorking Function UserA CBR ATM CES InterWorking Function UserA CBR


Pobierz ppt "Sieci Wielousługowe: lato 2007/2008 Wykład : Technika ATM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google