Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny rynek kapitałowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny rynek kapitałowy"— Zapis prezentacji:

1 Współczesny rynek kapitałowy
Struktura Przestępstwa Specyficzny język 1. Wstęp- wybór tematu( obecność na spotkaniu koła zarówno grupy finansowej jak i giełdowej) 2. Koncepcja prezentacji: - przedstawienie współczesnej struktury rynku kapitałowego - przestępstwa czyli łamanie podstawowych zasad prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego - znajomość specyficznego języka będąca drogą do sprawnego funkcjonowania na rynku kapitałowym

2 Trójszczeblowa struktura rynku kapitałowego
Rynki krajowe- połączone z rynkami zewnętrznymi Rynki pełniące funkcję rynków międzynarodowych Ponadnarodowe rynki instrumentów dłużnych 1.Jak widać na slajdzie struktura współczesnego rynku kapitałowego jest trójszczeblowa: -Na najniższym poziomie znajdują się rynki krajowe- ich kapitalizacja, płynność oraz stosowane instrumenty mogą być zróżnicowane -2 szczebel to rynki które obok zabezpieczenia krajowych potrzeb, pełnią również (poprzez mechanizm notowania spółek zagranicznych i transnarodowych), funkcję rynków międzynarodowych - ostatni szczebel:Należą do nich rynki euroobligacji, rynek dalekowschodni i amerykański rynek obligacji międzynrodowych

3 1 Rynki krajowe

4 Kapitalizacja wybranych giełd europejskich na koniec 2002 r. w mld euro
Jak wspomniałam wcześniej wewnętrzny poziom rozwoju rynków krajowych sygnalizuje m.in. Kapitalizacja tych rynków Co to jest kapitalizacja rynkowa? Skalę i znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki statystycy próbują oceniać m.in. przez porównywanie kapitalizacji giełdy (czyli wartości rynkowej notowanych na niej spółek) do wartości Produktu Krajowego Brutto (PKB).

5 Rynki wschodzące Siedziba giełdy kapitalizacja Warszawa 27,1 Budapeszt
12,4 Praga 9,8 Kapitalizacja wybranych giełd europejskich

6 Rynki rozwinięte Siedziba giełdy Kapitalizacja Helsinki 133,3
Kopenhaga 73,7 Ateny 65,8 Wiedeń 32,2 Kapitalizacja wybranych giełd europejskich

7 2 Rynki pełniące funkcję rynków międzynarodowych
Znaczenie tego rodzaju rynków sygnalizuje wysoki poziom relacji ich kapitalizacji w stosunku do PKB, przekraczający na ogół znacznie 100% Drugi poziom to:

8 Kapitalizacja o charakterze międzynarodowym
Siedziba giełdy kapitalizacja Nowy Jork (NYSE) 11,0 Tokio 2,2 Londyn 2,1 Kapitalizacja wybranych giełd europejskich (koniec 2002 r.) w bln dolarów

9 3 Ponadnarodowe rynki instrumentów dłużnych
Należą do nich: rynek euroobligacji (Eurobond Market) rynek dalekowschodni (Dragon Market) amerykański rynek obligacji międzynarodowych (Yankee Market) Rynek euroobligacji: instrumentami będącymi w obrocie są papiery dłużne o charaktersyce subskrypcja (co to?) dokonywana jest przez syndykat międzynarodowy sprzedaż następuje poza krajem, w którego walucie papier jest nominowany Podstawowe grupy papierów dłużnych to: obligacje ze stalą stopą procentową (obowiązujące do czasu ich zakupu), obligacje z okresowo zmienną stopą procentową i obligacje zamienne( mogą być zamienione na akcje emitenta- co to?) Najwazniejsz gielda obszaru Azji Poludniowo-Wschodniej jest gielda tokijska, znacznie mniejsze jest znaczenie innych gield takich jak gielda na FILIPINACH W INDONEZJI Najwazniejsze rynki gieldy AMERYKI PLD. To rynki: argentynskie, mexykanskie, brazylijskie

10 Giełda/platforma handlu
Największe europejskie giełdy i platformy handlu giełdowego (bln euro, 2002 r.) Giełda/platforma handlu kapitalizacja London Stock Exchange 1,7 Euronext 1,4 Deutsche Börse (DB) 0,6 Swiss Exchange Borsa Italiana 0,4 Bolsa de Madrid Norex 0,3

11 Możliwości stwarzane przez inne rynki niż krajowe
Inwestowanie na rynku krajowym w korporacje prowadzące działalność na rynkach międzynarodowych (Coca-Cola) Inwestowanie w instrumenty finansowe związane bezpośrednio z instrumentami emitowanymi na rynkach krajowych

12 Bezpośredni udział za pośrednictwem licencjonowanych firm maklerskich w operacjach zagranicznego rynku kapitałowego Wykorzystanie różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych dokonujących zakupów pozakrajowych instrumentów inwestycyjnych

13 Przestępstwa Wykorzystanie informacji wewnętrznych (insider trading)
Manipulacja rynkiem (manipulation) Uprzedzanie operacji (front running) Przelewanie (overtrade) Podstawowa zasada umozliwiajaca poprawne funkcjonowanie rynku kapitalowego jest jednakowy dostep do informacji majacy wplyw na notowania gieldowe. Powyzej przedstawilam niektóre z form przekraczania prawa w tym zakresie

14 Wykorzystanie informacji wewnętrznej
INFORMACJA WEWNĘTRZNA- to wiadomość o charakterze poufnym, której ujawnienie może spowodować zmiany w notowaniach giełdowych firm DO NAJCENNIEJSZYCH TEGO TYPU INFORMACJI NALEŻA: wcześniejsza znajomość zysków i strat przedsiębiorstwa, zamierzeń dotyczących przejęć innych firm czy zmian kadrowych

15 Niektóre wyroki w sprawach o wykorzystanie informacji wewnętrznych
OSOBA SKAZANA ZAWÓD KARA PIENIĘŻNA KARA WIĘZIENIA Milken Bankowiec inwestycyjny 600 mln dol. 10 lat Boesky arbitrażysta 100 mln dol. 3 lata Levine 11,6 mln dol. 2 lata Siegel 9 mln dol. 2 miesiące W Stanach Zjednoczonych- lata 80-te

16 Manipulacja rynkiem Ma na celu stworzenie wśród uczestników rynku błędnego przekonania o możliwościach rozwoju kursu (spadku lub wzrostu) określonego papieru wartościowego Przykład: Operacje londyńskiego domu bankowego Rotschilda Jego wlasciciel majac wczesniejsza informacje na temat wyniku bitwy pod Waterloo, najpierw dokonAL SPRZEDAZY RZADOWYCH PAPIEROW WARTOSCIOWYCH powodujac spadek ich kursow A NASTEPNIE odkupil je po niskich cenach co pozwolilo na realizacje ogromnych zyskow

17 Uprzedzenie operacji Jest techniką używaną przez osoby pośredniczące w operacjach rynku kapitałowego Polega ono na dokonaniu przez maklera najpierw własnej operacji kupna lub sprzedaży określonych papierów wartościowych, a później operacji klienta, który- jak on sądzi- ze względu na swoją wielkość spowoduje zmianę notowań rynkowych tego papieru

18 Przelewanie To zarządzanie maklerów portfelem inwestycyjnym swoich klientów. Charakterystyczne dla rozwiniętych gospodarstw rynkowych Polega na dokonywaniu zbędnych operacji w celu uzyskania prowizji należnej z tytułu obrotu papierami wartościowymi klienta, który zmniejsza jego zysk Lista tych przestepstw daje niejako obraz tego z jakimi problemami może zetknac się inwestor lokujacy swoje pieniadze na rynku

19 Specyficzny język Każda grupa osób specjalizująca się w pewnych zagadnieniach ma tendencję do tworzenia specyficznego języka, niezrozumiałego dla ludzi spoza branży Aby sprawnie funkcjonować na rynku kapitałowym należy nauczyć się jego języka i kilku zwrotów

20 Wybrane terminy stosowane na rynku kapitałowym
TERMIN ANGIELSKI TERMIN POLSKI ZNACZENIE Hammering the market Młotkowanie rynku Intensywna sprzedaż akcji przez inwestorów, którzy sądzą, że ceny akcji są przewartościowane Shark watcher Obserwator rekinów Firma specjalizująca się we wczesnym wykrywaniu działań prowadzących do wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa Sleeping beauty Śpiąca królewna Potencjalny obiekt przejęcia Take a bath Wykąpać się Poniesienie wielkich strat (przyjęcie pozycji finansowej) Turkey Indyk Niekorzystna inwestycja Yo- yo stock Akcja typu jo-jo Znaczne zmiany ceny w dół i górę

21 Rynek kapitałowy W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej odgrywa znaczącą rolę Władze monetarne tych krajów w celu stabilizowania sytuacji i przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom załamania rynku skłonne są podjąć ryzyko wzrostu inflacji i prowadzić okresowo politykę stopy procentowej zgodną z interesami tego segmentu rynku

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współczesny rynek kapitałowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google