Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny rynek kapitałowy Struktura Przestępstwa Specyficzny język.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny rynek kapitałowy Struktura Przestępstwa Specyficzny język."— Zapis prezentacji:

1

2 Współczesny rynek kapitałowy Struktura Przestępstwa Specyficzny język

3 Trójszczeblowa struktura rynku kapitałowego Rynki krajowe- połączone z rynkami zewnętrznymi Rynki pełniące funkcję rynków międzynarodowych Ponadnarodowe rynki instrumentów dłużnych

4 1 Rynki krajowe Rynki krajowe (fazy rozwoju) Wstępna faza rozwoju -kraje przystępujące do budowania rynków kapitałowych Faza rozwoju -rynki wschodzące następuje wzrost kapitalizacji giełd w stosunku do PKB Faza rynku rozwiniętego -sytuacja typowa dla krajów o wysokim poziomie PKB na mieszkańca

5 Kapitalizacja wybranych giełd europejskich na koniec 2002 r. w mld euro

6 Rynki wschodzące Siedziba giełdykapitalizacja Warszawa27,1 Budapeszt12,4 Praga9,8

7 Rynki rozwinięte Siedziba giełdyKapitalizacja Helsinki133,3 Kopenhaga73,7 Ateny65,8 Wiedeń32,2

8 2 Rynki pełniące funkcję rynków międzynarodowych Znaczenie tego rodzaju rynków sygnalizuje wysoki poziom relacji ich kapitalizacji w stosunku do PKB, przekraczający na ogół znacznie 100%

9 Kapitalizacja o charakterze międzynarodowym Siedziba giełdykapitalizacja Nowy Jork (NYSE)11,0 Tokio2,2 Londyn2,1

10 Należą do nich: rynek euroobligacji (Eurobond Market) rynek dalekowschodni (Dragon Market) amerykański rynek obligacji międzynarodowych (Yankee Market) 3 Ponadnarodowe rynki instrumentów dłużnych

11 Największe europejskie giełdy i platformy handlu giełdowego (bln euro, 2002 r.) Giełda/platforma handlukapitalizacja London Stock Exchange1,7 Euronext1,4 Deutsche Börse (DB)0,6 Swiss Exchange0,6 Borsa Italiana0,4 Bolsa de Madrid0,4 Norex0,3

12 Możliwości stwarzane przez inne rynki niż krajowe Inwestowanie na rynku krajowym w korporacje prowadzące działalność na rynkach międzynarodowych (Coca-Cola) Inwestowanie w instrumenty finansowe związane bezpośrednio z instrumentami emitowanymi na rynkach krajowych

13 Bezpośredni udział za pośrednictwem licencjonowanych firm maklerskich w operacjach zagranicznego rynku kapitałowego Wykorzystanie różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych dokonujących zakupów pozakrajowych instrumentów inwestycyjnych

14 Przestępstwa Wykorzystanie informacji wewnętrznych (insider trading) Manipulacja rynkiem (manipulation) Uprzedzanie operacji (front running) Przelewanie (overtrade)

15 Wykorzystanie informacji wewnętrznej INFORMACJA WEWNĘTRZNA - to wiadomość o charakterze poufnym, której ujawnienie może spowodować zmiany w notowaniach giełdowych firm DO NAJCENNIEJSZYCH TEGO TYPU INFORMACJI NALEŻA : wcześniejsza znajomość zysków i strat przedsiębiorstwa, zamierzeń dotyczących przejęć innych firm czy zmian kadrowych

16 Niektóre wyroki w sprawach o wykorzystanie informacji wewnętrznych OSOBA SKAZANA ZAWÓDKARA PIENIĘŻNA KARA WIĘZIENIA MilkenBankowiec inwestycyjny 600 mln dol. 10 lat Boeskyarbitrażysta 100 mln dol.3 lata LevineBankowiec inwestycyjny 11,6 mln dol.2 lata SiegelBankowiec inwestycyjny 9 mln dol.2 miesiące

17 Manipulacja rynkiem Ma na celu stworzenie wśród uczestników rynku błędnego przekonania o możliwościach rozwoju kursu (spadku lub wzrostu) określonego papieru wartościowego Przykład: Operacje londyńskiego domu bankowego Rotschilda

18 Uprzedzenie operacji Jest techniką używaną przez osoby pośredniczące w operacjach rynku kapitałowego Polega ono na dokonaniu przez maklera najpierw własnej operacji kupna lub sprzedaży określonych papierów wartościowych, a później operacji klienta, który- jak on sądzi- ze względu na swoją wielkość spowoduje zmianę notowań rynkowych tego papieru

19 Przelewanie To zarządzanie maklerów portfelem inwestycyjnym swoich klientów. Charakterystyczne dla rozwiniętych gospodarstw rynkowych Polega na dokonywaniu zbędnych operacji w celu uzyskania prowizji należnej z tytułu obrotu papierami wartościowymi klienta, który zmniejsza jego zysk

20 Specyficzny język Każda grupa osób specjalizująca się w pewnych zagadnieniach ma tendencję do tworzenia specyficznego języka, niezrozumiałego dla ludzi spoza branży Aby sprawnie funkcjonować na rynku kapitałowym należy nauczyć się jego języka i kilku zwrotów

21 Wybrane terminy stosowane na rynku kapitałowym TERMIN ANGIELSKITERMIN POLSKIZNACZENIE Hammering the market Młotkowanie rynkuIntensywna sprzedaż akcji przez inwestorów, którzy sądzą, że ceny akcji są przewartościowane Shark watcher Obserwator rekinówFirma specjalizująca się we wczesnym wykrywaniu działań prowadzących do wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa Sleeping beauty Śpiąca królewna Potencjalny obiekt przejęcia Take a bath Wykąpać sięPoniesienie wielkich strat (przyjęcie pozycji finansowej) Turkey IndykNiekorzystna inwestycja Yo- yo stock Akcja typu jo-joZnaczne zmiany ceny w dół i górę

22 Rynek kapitałowy W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej odgrywa znaczącą rolę Władze monetarne tych krajów w celu stabilizowania sytuacji i przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom załamania rynku skłonne są podjąć ryzyko wzrostu inflacji i prowadzić okresowo politykę stopy procentowej zgodną z interesami tego segmentu rynku

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współczesny rynek kapitałowy Struktura Przestępstwa Specyficzny język."

Podobne prezentacje


Reklamy Google