Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nawigacyjne przygotowanie przelotu Zagadnienia z nawigacji lotniczej Opracował instr. pil. Stanisław Jurewicz Aeroklub Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nawigacyjne przygotowanie przelotu Zagadnienia z nawigacji lotniczej Opracował instr. pil. Stanisław Jurewicz Aeroklub Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Nawigacyjne przygotowanie przelotu Zagadnienia z nawigacji lotniczej Opracował instr. pil. Stanisław Jurewicz Aeroklub Warszawski

2 1. Wybór trasy Żerań EPBC Wyszków Pułtusk Długość trasy wybieramy zależnie od przewidywanego czasu lotu i pędkości podróżnej samolotu. Trasa Żerań - Wyszków Pułtusk-Żerań wynosi ok 140 km i zajmuje ok 1 godz., łącznie z dolotem i odlotem do lotniska Warszawa - Babice (EPBC) EPWA

3 2. Wyjściowy punkt trasy WPT Żerań EPBC Wyszków Pułtusk Na trasę nie należy odchodzić bezpośrednio z lotniska startu, ponieważ obowiązują tam procedury odlotowe i przylotowe. Wybieramy punkt Żerań jako wyjściowy punkt trasy WPT. Od tego punktu możemy wykonywać lot wg zaplanowanej i obliczonej trasy EPWA WPT

4 3. Kreślenie trasy Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA WPT 1 PZK Użyć linijki, szablonu do kółek, i miekkiego ołówka (lub pisaka, jeśli mapa jest ofoliowana) Obwieść kółkami punkty zmiany kierunku (PZK) oraz wyjściowy i końcowy punkt trasy (WPT i KPT) Połączyć liniami prostymi

5 3. Kreślenie trasy Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA WPT 1 PZK Punkty łączyć liniami prostymi używając linijki. Kolor i grubość linii musi zapewniać kontrast w stosunku do tła mapy 2 PZK

6 3. Kreślenie trasy Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA 1 PZK Numerując PZK, określiliśmy kierunek oblotu trasy. Należy pamiętać, że czas oblotu trasy zamkniętej jest jednakowy dla kierunku lewego i prawego, niezależnie od kierunku i prędkości wiatru. 2 PZK KPT=WPT

7 4. Nakazana linia drogi (NLD) i nakazany kąt drogi geograficzny NKDG Żerań EPBC Wyszków EPWA 1 PZK Nakazaną linię drogi należy traktować jako wektor skiero wany w kierunku lotu. Na tej linii powinien znajdować się samolot przez cały czas lotu 2 PZK KPT=WPT N Pułtusk NLD

8 4. Nakazana linia drogi (NLD) i nakazany kąt drogi geograficzny NKDG Żerań EPBC Wyszków EPWA 1 PZK Nakazana linia drogi i południk przecinają się, wyodrębniając część północną południka i część z grotem linii drogi. NKDG jest to kąt zawarty pomiędzy północnym zwrotem południka a częścią NLD zakończoną grotem, mierzony w prawo PZK KPT=WPT N Pułtusk NLD NKDG

9 5. Deklinacja magnetyczna Nakazany kąt Drogi magne- tyczny (NKDM) Żerań EPBC Wyszków EPWA 1 PZK Deklinacją magnet. M nazywamy kąt zawarty pomiedzy północnymi zwrotami południków geograf. N i magnetycz. Nm mierzony w prawo Nakazany kąt drogi magnetyczny: NKDM=NKDG - M KPT=WPT N Pułtusk NLD NKDG Nm M NKDM

10 6. Pomiary kątów i odległości na mapie Żerań EPBC Wyszków EPWA 1 PZK NKDG = 42 Deklinacja: M = + 4 NKDM = NKDG - M NKDM = 38 WPT N Pułtusk NKDG 42

11 6. Pomiary kątów i odległości na mapie Żerań EPBC Wyszków EPWA 1 PZK Długość odcinka trasy Żerań - Wyszków 46 km Do pomiaru użyć skalówki lub linijki Na mapie 1:500000 1 cm = 5 km WPT Pułtusk 46 km

12 7. Zestawienie wyników pomiarów na mapie Trasa: Żerań - Wyszków - Pułtusk - Żerań

13 8. Wpływ wiatru na lot, znoszenie Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA WPT 1 PZK Nawigacyjny trójkąt prędkości V - prędkość samolotu wzgl. powietrza (IAS) U - prędkość wiatru W -prędkość samolotu wzgl. ziemi (podróżna ) V U W

14 8. Wpływ wiatru na lot, znoszenie Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA WPT 1 PZK V U W RLD NLD NLD nakazana linia drogi RLD rzeczywista linia drogi KZ kąt znoszenia KZ

15 Dm Dn Nm N 9. Kierunek wiatru Dm – meteorologiczny kierunek wiatru – kierunek z którego wieje wiatr odniesiony do północy geogr. Dn – nawigacyjny kierunek wiatru -kierunek w którym wieje wiatr odniesiony do północy magnet. Dn=Dm + 180 - M M M deklinacja magnetyczna w prawo + dodatnia w lewo - ujemna

16 10. Kurs, NKDM i KZ Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA WPT 1 PZK NKDM nakazany kąt drogi magnetyczny KM kurs magnetyczny KZ kąt znoszenia KM = NKDM - KZ Nm NKDM KM KZ

17 Żerań Wyszków Nm Dn KW NKDM Obliczenie kąta wiatru KW – kąt wiatru KW = Dn - NKDM 11. Kąt wiatru Jeśli wartość bezwzględna wyniku jest większa od 180 o, to uzupełniamy tą wartość do 360 o i zmieniamy znak wyniku na przeciwny. Przykład: Dn= 120 NKDM= 350 Wynik: KW= 120 – 350 = -230 Wartość bezwzględna |-230|=230 Uzupełnienie do 360: 130 Zmiana znaku wyniku: KW=130 Kąt wiatru to kąt o jaki należy obrócić wektor drogi (krótszą drogą), aby ten pokrył się z nawigacyjnym kierunkiem wiatru. Obrót w prawo oznacza kąt dodatni i znoszenie w prawo. Obrót w lewo – kąt ujemny i znoszenie w lewo U 180 0 - 90 - 135 135 90 45- 45 Kąty wiatru w odniesieniu do osi samolotu

18 12. Obliczenia nawigacyjne KZ KW V U W Twierdzenie sinusów: Obliczenie kąta znoszenia KZ: Twierdzenie cosinusów: Obliczenie prędkości podróżnej W: Obliczenie czasu lotu T: Gdzie: S – odległość (km) W – prędkość podróżna Do obliczeń używać kalkulatora elektronicznego, nawigacyjnego lub wirtualnego (powyżej) Dane czerpać z opracowanej uprzednio tabeli (poniżej) Wiatr – przyjąć: Dm = 315 lub Dn = 131 U = 30km/h Prędkość przyjąć: V = 170 km/h KM NKDM

19 13. Zestawienie wyników obliczeń (Zabieramy ze sobą do samolotu) NR ODC.ODCINEKNKDMSWKURSCZASPALIWO OD - DOkmhh:mm:sslitry 1Żerań -Wyszków0384616602800:16:386 2Wyszków - Pułtusk2942814129800:11:555 3Pułtusk - Żerań1834818719200:15:246 RAZEM 122 0:43:5717 km/h Samolot: Cessna 152 SP – FRC V = 92 kts H = 1000 ft QNH Paliwo niezbędne + zapas - 30 l Paliwo rzeczywiste 80l Lotnisko zapasowe: Modlin Częstotliwości radiowe: Babice Info 119,175 Okęcie Info 119,45 Modlin 124,00 Zatwierdził: Pilot: Jan Kowalski Lotnisko: W-wa Babice EPBC 15.05.03 Wiatr 315 0 30 km/h

20 14.Opisywanie mapy Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA 1 PZK 2 PZK KPT=WPT Mapę opisujemy wzdłuż każdego boku trasy Kolejność: w mianowniku ułamka czas (min) w liczniku ułamka długość odcinka trasy (tu km), po prawej stronie kurs. Orientacja kątowa napisu jest dostosowana do sposobu trzymania mapy podczas lotu: mapę trzyma się odcinkiem trasy w kierunku lotu Narysować wektor wiatru

21 15. Odległość minutowa Odległością minutową L nazywamy długość odcinka na mapie o określonej skali S, który przebywa samolot lecący z określoną prędkością podróżną W w czasie jednej minuty. Np. dla mapy o skali 1:500000 i prędkości podróżnej W=120 km/h: Oznacza to, że w ciągu 1min samolot lecący z prękością podróżną W = 120 km/h przelatuje po mapie 1:500000 odcinek 4 mm

22 16. Linijka minutowa Skala 1:500000 W km/h 120 180166141187 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm L min Linia zgięcia dla pierwszego odcinka trasy Linia zgięcia dla drugiego odcinka trasy Linia zgięcia dla trzeciego odcinka trasy

23 17.Opisywanie mapy -chronometraż Żerań EPBC Wyszków Pułtusk EPWA 11 2 Przykładając linijkę minutową do odcinka trasy określamy chronometraż przelotu przez charakterystyczne punkty trasy np. 2 szosa do Radzymina 11 kolej


Pobierz ppt "Nawigacyjne przygotowanie przelotu Zagadnienia z nawigacji lotniczej Opracował instr. pil. Stanisław Jurewicz Aeroklub Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google