Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie filmu Walkiria. Przegrana wojna w 1918 roku wywołała głęboki kryzys gospodarczy w Niemczech, ale przede wszystkim dała społeczeństwu niemieckiemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie filmu Walkiria. Przegrana wojna w 1918 roku wywołała głęboki kryzys gospodarczy w Niemczech, ale przede wszystkim dała społeczeństwu niemieckiemu."— Zapis prezentacji:

1 Na podstawie filmu Walkiria

2 Przegrana wojna w 1918 roku wywołała głęboki kryzys gospodarczy w Niemczech, ale przede wszystkim dała społeczeństwu niemieckiemu poczucie krzywdy. Ludność, która została wychowana w duchu pruskim zawsze uważała, że jej kraj ma predyspozycje do wprowadzenia nowego ładu światowego. Cały twór Republiki Weimarskiej szczególnie potęgował nienawiść do państw ententy, które ów porządek narzuciły(Rep. Weimarska utworzona w czasie konferencji wersalskiej , narzucony został ustrój republiki demokratyczno- parlamentarnej, gdzie głową państwa był prezydent).

3 […]Dla nas, Niemców, sytuacja była niezrozumiała: zachodnia część Niemiec w ogóle nie ucierpiała podczas działań wojennych i oto pokój, który uznawaliśmy za niesprawiedliwy, doprowadzał nasz kraj do ruiny pod obcą okupacją. Okupacja bowiem, nawet nie przebiega spokojnie, nijak nie może wzmocnić przyjaźni między narodami […]

4 Na fali niezadowolenia społecznego pojawiła się w 1919 roku nowa partia- faszystowska, która w rok później przyjęła nazwę Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników(NSDAP). Jak się szybko okazało zaczęła ona zdobywać coraz więcej zwolenników, powodów było kilka: - kryzys gospodarczy. - niechęć ludności do okupanta. - charyzmatyczny przywódca.

5

6 Urodzony w 1889 roku dyktator III Rzeszy Niemieckiej i twórca zasad nazizmu(Nazizm jako ideologia pokonanych, rozczarowanych i spragnionych odwetu był przepełnionym nienawiścią programem negacji powojennego ładu; zwracał się przeciw liberalizmowi, systemowi wielopartyjnemu i parlamentaryzmowi, demokracji, marksizmowi, komunizmowi i pacyfizmowi, które uznawał za inspirowane i wspierane przez Żydów; występował przeciwko chrześcijaństwu i Kościołom, próbując stworzyć własną religię germańską. Nazizm wymagał nie tylko lojalności i posłuszeństwa, ale i czynnego wspierania ruchu, m.in. przez doskonalenie narodowosocjalistycznego instynktu. )

7 W 1923 próbował przejąć władzę podczas tzw. puczu monachijskiego. Za zdradę stanu został osadzony w więzieniu, gdzie powstało jego najsłynniejsze dzieło Mein Kampf. Kiedy pod koniec 1924 roku zostaje zwolniony przedterminowo z więzienia jego pierwszym posunięciem jest reaktywowanie uśpionych struktur NSDAP. Nauczony na błędach tym razem próbuje dojść do władzy drogą legalną- w wyborach 1930 roku narodowi socjaliści zdobywają 107 mandatów do parlamentu. W 1933 roku oficjalnie zostaje kanclerzem Rzeszy i wprowadza zasady reżimu nazistowskiego do życia politycznego i społecznego kraju.

8

9

10 Walkirie w dosłownym tłumaczeniu to wybierające zabitych. W mitologii germańskiej przedstawiane jako młode kobiety posyłane przez Odyna na pola bitew w celu rozstrzygnięcia, którzy z wojowników mogą zginąć, a następnie trafić do Walhalli. Jeździły konno, zaś blask ich tarcz wytwarzał zorzę polarną. Według legendy walkirie potrafiły zmieniać się w kruki i wilki.

11 Grupa wysokich oficerów Wermachtu, w związku pogarszającą się sytuacją armii niemieckiej na obu frontach, zdecydowała się na przeprowadzenie śmiałej akcji mającej na celu po pierwsze zabicie Führera, po drugie zaś przejęcie władzy w Berlinie, a co za tym idzie doprowadzenie do zakończenia działań wojennych na froncie zachodnim i skupienie całej uwagi na walce ze Związkiem Radzieckim. Spiskowcy przewidywali powrót III Rzeszy do granic z 1914 roku, jednak z uwzględnieniem wszystkich nabytków wschodnich od 1939 roku.( Sprawa polska)

12 NIEMCY W LATACH NIEMCY PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ

13 NIEMCY W LATACH NIEMCY W LATACH

14 Henning von Treskow ( ) W chwili wybuchu wojny był oficerem sztabowym dywizji piechoty, a następnie oficerem sztabu Grupy armii Środek, walczącej na terenie ZSRR. Awansowany do stopnia generała-majora, objął stanowisko szefa sztabu 2 Armii. Od pierwszych dni wojny opowiadał się za usunięciem Hitlera. Dzień po nieudanym zamachu popełnił samobójstwo, aby uniknąć aresztowania.

15 RZECZYWISTOŚĆ FILM

16 […] Siła jego osobowości, w połączeniu z autentyczną, ale wcale nie ostentacyjnie okazywaną pobożnością, w naturalny niejako sposób udzielała się otoczeniu […] Jego obecność w grupie przyciągała innych na zasadzie naturalnego magnetyzmu. Nigdy jednak nie odbywało się to na siłę, a wszyscy sami i spontanicznie starali się do niego zbliżyć […]. Doświadczenia wojny i obcowanie ze śmiercią nie uczyniły z niego człowieka przesadnie zatwardziałego w swoich przekonaniach. Wyrażał swoje uczucia powściągliwie, kochał przyrodę i przy każdej okazji zachwycał się dziełem Stwórcy […].

17 Friedrich Olbricht ( ) Żołnierz I wojny światowej, po jej zakończeniu pozostał w wojsku na stanowiskach sztabowych. W latach dowodził 24. dywizją piechoty walczącą w Polsce. Od 1940 r. szef Allgemeine Heeresamt Naczelnego Dowództwa wojsk Lądowych (OKH). Przekonany o katastrofie, do jakiej doprowadzą rządy Hitlera, brał czynny udział w organizowaniu opozycji wśród wyższych oficerów. Zginął rozstrzelany z płk. Stauffenbergiem w noc po zamachu na Hitlera.

18

19 Ludwig Beck ( ) Urodzony w Wiesbaden, był wychowywany w konserwatywnej, pruskiej rodzinie o wojskowych tradycjach. Podczas I wojny światowej służył na froncie zachodnim. Po jej zakończeniu pozostał w wojsku i piął się po drabinie wojskowej kariery, by w 1933 stać się członkiem sztabu generalnego w randze generała. W dwa lata później został jego szefem.

20

21 Carl Goerdeler ( ) Był typowany na kanclerza w przypadku powodzenia spisku generałów i oficerów z 20 lipca 1944 (prezydentem miał zostać generał Ludwig Beck). Zamach jednak nie powiódł się. Goerdeler błąkał się przez jakiś czas po Prusach, zanim go nie rozpoznano i aresztowano.

22

23

24

25

26 Urodzony 15 listopada 1907 roku w Bawarii w rodzinie arystokratycznej o długiej historii związanej ze służbą wojskową. W 1926 roku wstąpił do rodzinnego 17. pułku kawalerii w Bambergu. To wydarzenie rozpoczęło karierę wojskową zwieńczoną stopniem pułkownika. Do wstąpienia do ruchu oporu namówił go jego wuj Nikolaus Graf von Üxküll-Gyllenband już w 1939 roku. Nie mając wystarczającego autorytetu i pozycji w Wermachcie jego spisek nie wychodził poza mury wyobraźni. Wszystko się zmieniło w 1943 roku, kiedy to został przeniesiony do Ogólnego Urzędu Sił Zbrojnych, gdzie jego przełożonym był Friedrich Olbricht.

27 "Pozwalał rzeczom wpływać na niego, po czym rozważał je... Jedną z cech jego charakteru było odgrywanie z prawdziwą przyjemnością adwokata diabła. Konserwatyści byli przekonani, że był okrutnym nazistą, a okrutni naziści byli przekonani, że był nieprzejednanym konserwatystą. Nie był ani jednym, ani drugim. konserwatystą

28

29

30

31

32 10.15 Stauffenberg ląduje w Kętrzynie – Przygotowanie ładunków Początek odprawy z udziałem Hitlera Detonacja ładunku wybuchowego Stauffenberg wyrusza w drogę powrotną do Berlina Początek śledztwa w sprawie wybuchu. Ok. 15 Stauffenberg dociera do Berlina Generał Fromm dowiaduję się, że Hitler przeżył zamach. Ok Rozpoczęcie akcji Walkiria mimo sprzeciwu gen. Fromma Oddziały gwardii okrążają dom Goebbelsa w celu pojmania ministra propagandy III Rzeszy Goebbels przekonuje dowódcę oddziału, że Führer żyje. Ok Zmobilizowane oddziały gwardii zostają skierowanie przeciwko spiskowcom Generał Fromm zostaję uwolniony i podejmuje bezpośrednią akcję przeciwko spiskowcom. Po 22 Sąd i egzekucja spiskowców.

33

34

35 21 lipca 1944 wódz Rzeszy przemawia w audycji radiowej, aby zdementować plotki o swojej śmierci i pokazać, że czuwa nad nim Opatrzność, która doprowadzi Niemcy do zwycięstwa. Wkrótce po tym przemówieniu wydaje rozkaz 22 lipca o natychmiastowym rozprawieniu się ze zdrajcami narodu.

36 1) Phillipp Freiherr von Boeselager, Walkiria- Chcieliśmy zabić Hitlera, Katowice ) Ian Kerhaw, Walkiria. Historia zamachu na Hitlera, Poznań ) Karol Grünberg. Adolf Hitler- biografia, Warszawa ) Encyklopedia multimedialna PWN. Historia. 5) Atlasy historyczne 6)

37 Dziękujemy


Pobierz ppt "Na podstawie filmu Walkiria. Przegrana wojna w 1918 roku wywołała głęboki kryzys gospodarczy w Niemczech, ale przede wszystkim dała społeczeństwu niemieckiemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google