Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytucje demokratyczne w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytucje demokratyczne w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Instytucje demokratyczne w szkole
DEMOKRACJA Instytucje demokratyczne w szkole

2 Wyniki ankiet

3

4

5

6

7

8 Historia Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji
Starogrecki:  "demos" - lud + "kratos" władza Sprawowano tam rządy bezpośrednio (Zgromadzenie Ludowe)

9 Czym jest demokracja Demokracja to  ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli . Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja 

10 Demokracja a totalitaryzm
Suwerenność narodu Pluralizm Trójpodział władzy Organy państwowe wybierane w demokratycznych wyborach Prawo ponad władzą Totalitaryzm Kontrola, ograniczenie swobody obywateli, mediów, szkół Władza w rękach jednego przywódcy Surowe prawo Obywatele nie mają wpływu na rządy

11 Demokracja w szkole

12 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd może przedstawiać innym organom w szkole wnioski i opinie dotyczące :  prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; prawa do zapoznawania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie proporcji między obowiązkami szkolnymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

13 2. Samorząd ma prawo do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych, charytatywnych i okolicznościowych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 3. Samorząd ma prawo do pozyskiwania własnych środków finansowych za zgodą Dyrektora Szkoły.

14 Pytania Czy uważacie, że demokratyczne instytucje w szkole działają sprawnie? Jak być może sami obserwujecie, niewielu uczniów działa aktywnie w SU, ma swoje projekty, inicjatywy; a przecież wszystko zaczyna się w szkole, już teraz powinniśmy nabywać umiejętności demokratycznego „samo-rządzenia”. Jak sądzicie, czy można jakoś naprawić tę sytuację? Jak? Czy demokracja w szkole jest w ogóle potrzebna? Być może uważacie, że lepszym systemem byłby autorytaryzm, łatwiej byłoby robić coś z przymusu niż z własnej inicjatywy?


Pobierz ppt "Instytucje demokratyczne w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google