Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 2007 Edward Lazear Imperializm ekonomiczny Anna Kitka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 2007 Edward Lazear Imperializm ekonomiczny Anna Kitka."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 2007 Edward Lazear Imperializm ekonomiczny Anna Kitka

2 Warszawa 2007 Plan prezentacji Główne obszary zainteresowań ekonomistów Pojęcie imperializmu ekonomicznego Przykłady zastosowania ekonomii w dziedzinach nieekonomicznych

3 Warszawa 2007 Trzy cechy odróżniające ekonomię od nauk społecznych Położenie nacisku na racjonalność jednostek (maksymalizacja) Występowanie pojęcia równowagi w niemal każdej teorii Poruszenie tematów związanych z efektywnością

4 Warszawa 2007 Racjonalność jednostek Dotyczy osób lub organizacji Polega na maksymalizowaniu (np. użyteczności, zysków) Pozwala przewidywać zachowanie podmiotów (?)

5 Warszawa 2007 Równowaga Badanie zachowania w stanie równowagi Duże zainteresowanie samym stanem równowagi, podobne naukom ścisłym

6 Warszawa 2007 Efektywność Ekonomiści dużo pracy wkładają w poszukiwanie efektywnych rozwiązań Szczególne znaczenie ma założenie, że równowaga konkurencyjna jest efektywna Dążenie jednostek do maksymalizacji ich użyteczności pociąga za sobą rozwiązanie optymalne społecznie

7 Warszawa 2007 Ekonomia Siłą ekonomii jest oparcie na analizie i dyscyplina Powoduje to konieczność upraszczania, co zawęża horyzont Utrudnia to stawianie pytań, ale ułatwia udzielanie odpowiedzi

8 Warszawa 2007 Imperializm ekonomiczny Polega na rozszerzeniu analizy ekonomicznej poza obszary tradycyjnie przyporządkowane ekonomii, takie jak wybór konsumenta, teoria producenta, badanie rynków, makroekonomia, czy inne, związane z powyższymi.

9 Warszawa 2007 Idea Zajrzeć do „czarnej skrzynki”, np. przyglądając się relacjom wewnątrz firmy Imperializm ma sens tylko jeśli przechodzi weryfikację na rynku

10 Warszawa 2007 Skład atomu Do części analiz wystarczą klasyczne teorie ekonomiczne Imperializm ekonomiczny stosuje się tam, gdzie nie można tłumaczyć zjawisk tradycyjnymi metodami

11 Warszawa 2007 Ekonomia gospodarstw domowych Funkcja użyteczności gospodarstwa domowego uzależniona od zasobu czasu i ilości dóbr Inne preferencje osób o różnym poziomie zarobków

12 Warszawa 2007 Modelowanie rodziny Dobór par małżeńskich i trwałość związków można modelować Do analizy włączone są dzieci Altruizm wobec dzieci, czyli uzależnienie własnej krzywej użyteczności od ich krzywych użyteczności

13 Warszawa 2007 Interakcje społeczne Uzależnienie krzywej użyteczności od zachowania ludzi w grupie odniesienia Interakcje mogą mieć wpływ na wytworzona równowagę rynkową Przydatne np. do modelowania przestępczości

14 Warszawa 2007 Demografia Teoria Malthusa- zależność pomiędzy dochodem a dzietnością Nie sprawdzała się w XX wieku Becker- teorie demograficzne właściwe dla zjawisk XX-wiecznych Większy nacisk na wybór wielkości rodziny

15 Warszawa 2007 Analiza dyskryminacji Analiza dyskryminacji za pomocą krzywych użyteczności Np. czerpanie większej użyteczności z zatrudniania białych niż czarnych Równowaga na rynku i „nadwyżka dyskryminacyjna” Dyskryminacja mimo to utrzymuje się w długim okresie

16 Warszawa 2007 Zachowania religijne Różne podejścia ekonomiczne do badania zachowań religijnych: Modelowanie użyteczności Problem niepewności (czy „pójdę do Nieba?”)

17 Warszawa 2007 Teoria producenta Analiza wnętrza firmy- badanie zależności pomiędzy agentami Interesujące stają się sposoby maksymalizacji zysku, nie sama maksymalizacja Ważna staje się dogłębna znajomość przedmiotu działalności firmy

18 Warszawa 2007 Rola ekonomii w biznesie Biznes jest w dużej mierze oparty na stosunkach międzyludzkich, nie na kalkulacji Nie pozostaje on bez wpływu ekonomii, która często prowokuje określone zachowania (analiza techniczna)

19 Warszawa 2007 Zasoby ludzkie Koszt alternatywny czasu poświeconego na naukę jest mniejszy dla osób młodych, co tłumaczy edukację w młodym wieku Edukacja jest rodzajem inwestycji, która ma się opłacać

20 Warszawa 2007 Podsumowując Imperializm ekonomiczny polega na tłumaczeniu zjawisk leżących poza tradycyjnymi obszarami zainteresowania ekonomii, przy pomocy rozumowania ekonomicznego Ma to wprowadzić większy porządek i więcej ścisłości w badania

21 Warszawa 2007 Wątpliwości Czy można badać działalność nieekonomiczną przy pomocy narzędzi ekonomicznych? Czy upierając się, aby stosować ścisłe metody badania nie tracimy wielu cennych informacji? Czy imperializm ekonomiczny daje dobre rezultaty w prognozowaniu zachowań? Czy tłumaczenie zachowań religijnych lub uczuć na język zysku i straty jest etyczne?

22 Warszawa 2007 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Warszawa 2007 Edward Lazear Imperializm ekonomiczny Anna Kitka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google