Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konrad Duszczyk Semestr III TPS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konrad Duszczyk Semestr III TPS"— Zapis prezentacji:

1 Konrad Duszczyk Semestr III TPS
CKU Budowlana 4 Praca kontrolna z BHP „ Omów zagrożenia na stanowisku mechanika samochodowego, przede wszystkim z uwzględnieniem możliwości porażenia prądem oraz sposoby zabezpieczenia przed tym.”

2 Ogólne zagrożenia

3 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Urazy spowodowane będącymi w ruchu elementami. Uszkodzone elementy zewnętrzne maszyn. Brak odpowiedniej odzieży ochronnej. Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

4 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Pożar lub wybuch. Niesprawna instalacja elektryczna. Używanie otwartego ognia w pobliżu środków łatwopalnych. Śmierć lub poparzenie.

5 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Czynniki chemiczne. Rozpuszczalniki, pyły i kleje. Zatrucia. Schorzenia dróg oddechowych

6 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Hałas. Maszyny i urządzenia stosowane w zakładzie. Brak odzieży ochronnej. Choroby narządu słuchu.

7 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Nadmierny wysiłek fizyczny. Podnoszenie lub przenoszenie zbyt dużych ciężarów. Wystąpienie przepukliny, zawału serca lub uszkodzenie kręgosłupa.

8 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Upadek na tym samym poziomie. Śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu wykonywania pracy. Potłuczenia. Urazy kończyn. Urazy wewnętrzne.

9 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Upadek na innym poziomie. Nieprawidłowe zabezpieczenie niezajętego kanału. Złamania kończyn. Uszkodzenie kręgosłupa.

10 Gorące odpryski metali. Płomień palnika.
Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia Oparzenia. Gorące odpryski metali. Płomień palnika. Rany oparzeniowe.

11 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Uderzenie przedmiotami. Narzędzia ręczne. Obrabiane przedmioty. Skaleczenia. Urazy kończyn. Złamania i zwichnięcia.

12 Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy. Promieniowanie UV.
Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy. Promieniowanie UV. Brak lub źle dobrane światło. Łuk elektryczny powstający podczas spawania. Uszkodzenie wzroku.

13 Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia
Szkodliwe gazy i pyły. Brak lub źle działająca wentylacja na stanowisku pracy. Duszności i bóle głowy. Choroby płuc.

14 Porażenia prądem elektrycznym.
Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutki zagrożenia Porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzenie izolacji przewodów lub urządzeń wiodących prąd elektryczny. Śmierć.

15 Działania profilaktyczne

16 Należy stosować odzież oraz obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi.

17

18 Należy stosować środki ochrony oczu i uszu.

19

20 Należy właściwie zabezpieczać nieużywany kanał (stosując poręcze lub przykrywając go).

21

22 Należy stosować rękawice ochronne (antywibracyjne lub chroniące przed chemikaliami) lub kremy ochronne.

23

24 Należy używać odzieży oraz maski ochronnej podczas spawania.

25

26 Należy stosować bezpieczne metody przenoszenia lub podnoszenia ciężkich i nieporęcznych przedmiotów.

27

28 Należy dbać o drożność wentylacji w pomieszczeniu oraz stosować węże do odprowadzania spalin.

29

30 Należy okresowo sprawdzać stan techniczny maszyn (ręcznych i elektrycznych).

31

32 Należy dbać o porządek na stanowisku pracy.

33

34 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

35 Podczas wykonywania zawodu mechanika pojazdowego możemy zostać porażeni prądem poprzez:

36 - uszkodzenie instalacji elektrycznej lub brak odpowiedniego uziemienia

37 - niewłaściwe działanie lub uszkodzenie narzędzi elektrycznych

38 - nieodpowiednia odzież ochronna lub jej brak (kombinezon, rękawice, buty, okulary).

39 - nieodłączenie źródła prądu elektrycznego, podczas naprawy pojazdu.

40 Aby zapobiec lub zminimalizować prawdopodobieństwo porażenia prądem, powinniśmy:

41 okresowo sprawdzać stan techniczny sprzętu warsztatowego,
okresowo sprawdzać sprawność instalacji oraz uziemień,

42 zawsze zakładać odpowiednią odzież ochronną,
zachowywać szczególną ostrożność przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.

43 Każdy uraz spowodowany porażeniem prądem może być śmiertelny !!!
PAMIĘTAJ ! Każdy uraz spowodowany porażeniem prądem może być śmiertelny !!!

44 KONIEC

45 Bibliografia Literatura: Grafika: Promotor 1-2/2007 www.ciop.pl
Grafika:


Pobierz ppt "Konrad Duszczyk Semestr III TPS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google