Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20111 Centra NV - optyczna detekcja stanu spinowego prawdopodobie ń stwa absorpcji; |0  rozprasza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20111 Centra NV - optyczna detekcja stanu spinowego prawdopodobie ń stwa absorpcji; |0  rozprasza."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20111 Centra NV - optyczna detekcja stanu spinowego prawdopodobie ń stwa absorpcji; |0  rozprasza 30% wi ę cej fotonów ni ż |±1   |0  : stan jasny  |±1  : stan ciemny technika ODMR ( Optically Detected Magnetic Resonance ) ( ADMR, FDMR) – transfer populacji mi ę dzy podpoziomami spinowymi przez rezonansowe pole  w, ESR (podwójny rezonans) – detekcja zmian absorpcji, fluorescencji,... 2.88 GHz absorpcja fluorescencja |M S =0> |M S = ±1>

2 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20112 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 x10 6 2.902.882.862.842.82 23 MHz częstotliwość mikrofal (GHz) Centra NV - widma ESR – sygna ł y podwójnego rezonansu natężenie fluorescencji | 0 | 0  |±1  00 B=0 | 0 | 0  |+1|+1 11 | –1  22 B≠0B≠0 7.8 7.6 7.4 7.2 2.902.882.862.842.82

3 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20113 Obserwacja pojedynczych centrów kryształ 2x2x0.32 mm sprawdzanie czy emituje pojedyncze centrum – pomiar funkcji korelacji

4 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20114 G. Balasubramanian et al. Nature 455, 648 (2008) Nanomagnetometria

5 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20115 Definicja: Kropki kwantowe (Q uantum Dots QD): struktury półprzewodnikowe (studnie potencjału), w których ruch nośników prądu: elektronów, dziur, a także związanych par elektron-dziura (ekscytonów), jest ograniczony w 3D

6 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20116 Rodzaje QD: 1)samoorganizujące się półprzewodnikowe w warunkach epitaksji na odpow. podłożu możliwość przestrajania widm potencjałem bramki

7 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20117 Zależność widm luminescencji od temperatury dla kropek CdMnTe/Zn0.79Cd0.21Te, xMn=0.04, wzbudzanych laserem He-Cd 442 nm (2.8 eV) [Piotr Wojnar, IF PAN ]

8 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20118 2)kropki koloidalne Powstają w wyniku wytrącania kryształów półprzewodnikowych z roztworów: 1 – nukleacja @ ~260 o C prekursorów Se, Cd 2 – powstają nanocząstki CdSe 3 – wzrost do pożądanego rozmiaru (czas reakcji)

9 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20119 Rozmiary: 2-10nm, 50 -100 atomów - bok 100 – 100 000 atomów łącznie

10 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/201110 poprawa świecenia – kropki core-shell (różne materiały)

11 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/201111 ProductEmission Color Emission λ Range (+/- 10nm) MaterialType Extinction Coefficien t Size* Detailed Specification s evidot ® 490Blue490CdSe/ZnSCore Shell4.0E+043.2Unavailable evidot ® 520Green520CdSe/ZnSCore Shell5.0E+043.3Unavailable evidot ® 540Green540CdSe/ZnSCore Shell6.7E+043.4Unavailable evidot ® 560Yellow560CdSe/ZnSCore Shell9.0E+043.8Unavailable evidot ® 580Orange580CdSe/ZnSCore Shell1.0E+054.4Unavailable evidot ® 600Red600CdSe/ZnSCore Shell2.0E+055.0Unavailable evidot ® 620Red620CdSe/ZnSCore Shell3.0E+055.8Unavailable evidot ® 850Infrared850PbSCore2.0E+042.2View evidot ® 1100Infrared1100PbSCore6.0E+043.2View evidot ® 1500Infrared1500PbSCore1.0E+055.3View dostępne komercyjnie – np. f-ma Evident Technologies

12 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/201112 Zastosowania - fotoniczne – LED, QD lasers - biofotoniczne – markery (tagowanie)

13 Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/201113 Efekt Faradaya w pojedynczym zwi ą zanym spinie w QD ( Atac Imamoglu, ETH Zurich )


Pobierz ppt "Wojciech Gawlik, Materiały fotoniczne II, wykł. 4 2010/20111 Centra NV - optyczna detekcja stanu spinowego prawdopodobie ń stwa absorpcji; |0  rozprasza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google