Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dodatkowe slajdy (Koszty jakości)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dodatkowe slajdy (Koszty jakości)"— Zapis prezentacji:

1 Dodatkowe slajdy (Koszty jakości)

2 Koszty jakości (quality costs)
Termin umowny (nie ma takiego pojęcia w teorii kosztów). Pojęcie quality cost wywodzi się z inżynierii jakości. Pojęcie to pojawiło się w amerykańskich przedsiębiorstwach (w praktyce gospodarczej) na początku wieku XX. Do literatury z zakresu zarządzania wprowadzili je J.M. Juran i A.V. Feigenbaum około 70 lat temu. Termin koszt jakości jest różnie interpretowany. Jedni zawężają koszty jakości do produkcji wyrobu, inni odnoszą je do całego cyklu realizacji wyrobu, wraz z jego unicestwieniem, jeszcze inni przyporządkowują je procesowi. Źródło: Z. Zymonik

3 Rodzaje błędów – odchyleń od wymagań jakościowych
Błędy marketingowe Błędy ryzyka postępu (rozwojowe) Błędy projektowania Błędy wykonania Błędy informacyjne Błędy zarządzania Źródło:ZZymonik

4 Koncepcje kosztów jakości
Koncepcja J.M. Jurana – triada: proces (planowanie, sterowanie, doskonalenie); błędy sporadyczne i systemowe; Koncepcja A.V. Feigenbauma – standardy kosztów jakości; Koncepcja Ph. Crosby’ego – zero defects; Koncepcja G. Taguchi – funkcja strat jakości. Źródło: Z. Zymonik

5 Góra lodowa kosztów jakości
Źródło: Z. Zymonik

6 Zbiór definicji kosztów jakości
Źródło: Z. Zymonik ( )

7 Zestawienie porównawcze podstawowych elementów kosztów jakości
zawartych w modelach strukturalnych A. V. Feigenbaum ASQC BS 6143 J. Bank 1. Koszty sterowania jakością. 1.1. Koszty prewencji. 2.1. Koszty oceny. 2. Koszty błędów. 2.1. Koszty błędów (wewnętrzne). 2.2. Koszty błędów (zewnętrzne). 1. Koszty działalności zapobiegawczej. 2. Koszty oceny jakości. 3. Koszty niskiej jakości (wewnętrzne). 4. Koszty niskiej jakości (zewnętrzne). 1. Koszty prewencji, oceny i błędów. 1.1. Koszty prewencji 1.2. Koszty oceny. 1.3. Koszty błędów (wewnętrzne). 1.4. Koszty błędów (zewnętrzne). 2. Koszty procesu. 2.1. Koszty spełnienia wymagań. 2.2. Koszty niespełnienia wymagań. 1. Koszty zgodności. 1.1. Koszty profilaktyki. 2. Koszty niezgodności. 3. Koszty utraconych korzyści. ISO :1994 ISO :1994 I podejście II podejście III podejście 1. Koszty zapobiegania (prewencji). 2. Koszty oceny (badań i kontroli). 3. Koszty błędów. 3.1. Koszty błędów (wewnętrzne). 3.2. Koszty błędów (zewnętrzne). 1. Koszty zgodności (odniesione  do procesu). 2. Koszty niezgodności (odniesione do procesu). 1. Straty jakości (wewnętrzne). 1.1. Straty jakości wymierne. 1.2. Straty jakości niewymierne. 2. Straty jakości (zewnętrzne). 2.1. Straty jakości wymierne. 2.2. Straty jakości niewymierne. 1. Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości (operacyjne). 1.1. Koszty zapobiegania. 1.3. Koszty błędów. Koszty błędów Koszty błędów 2. Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. 2.1. Koszty prezentacji. 2.2. Koszty badań specjalnych. 2.3. Koszty projektowania i wdrażania systemów jakości. Źródło: Z.Zymonik

8 Rachunek kosztów jakości
Rachunek kosztów jakości jest częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze jakości. Polega na ustalaniu, ewidencjonowaniu i wycenie działań związanych z jakością, a także analizowaniu tych kosztów. Jego celem jest zwiększenie efektywności działalności przedsiębiorstwa (organizacji) poprzez identyfikację źródeł powstawania odchyleń od wymagań jakościowych, ich pomiar i wdrożenie działań niwelujących te odchylenia. Źródło: Z. Zymonik


Pobierz ppt "Dodatkowe slajdy (Koszty jakości)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google