Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płatności szpitali i JGP w Niemczech System G-DRG Dr. med. Wilm Quentin, MSc HPPF Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płatności szpitali i JGP w Niemczech System G-DRG Dr. med. Wilm Quentin, MSc HPPF Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology."— Zapis prezentacji:

1 Płatności szpitali i JGP w Niemczech System G-DRG Dr. med. Wilm Quentin, MSc HPPF Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

2 Fakty o szpitalach (dane za rok 2012) 2 Wielkość i typ własności Wszystkie szpitale Łóżka Łóżka na 100 000 mieszkańców ObjęciePrzypadki Przypadki na 100 000 mieszkańców ALOS* Liczba (Udział %) Liczba (Udział %) Liczba[%] Liczba (Udział %) LiczbaDni Wielkość szpitala w łóżkach 2 017 501 475 62477.4 18 620 442 22 7757.6 (100) < 49 440 7 718 10 63.2 217 689 2718.2 50 - 99 256 18 621 23 63.2 544 041 6779.3 100 - 149 260 31 768 40 63.21 051 335 1 3078.4 150 - 199 183 31 707 39 63.21 166 329 1 4507.5 200 - 299 282 69 351 86 63.22 527 629 3 1437.6 300 - 399 203 69 665 87 63.22 577 787 3 2067.7 400 - 499 139 62 223 77 63.22 310 371 2 8737.6 500 - 599 90 48 998 61 63.21 990 302 2 4757.0 600 - 799 71 48 347 60 63.21 814 064 2 2567.6 > 800 93 113 077 141 63.24 410 556 5 4857.5 Szpitale państwowe 601 240 180 29978.9 9 088 869 11 3037.6 (29.8)(47.9)(48.8) podlegające przepisom prywatnym 354 136 344 17077.25 341 551 6 6437.2 podlegające przepisom państwowym 247 103 836 12981.23 747 318 4 6608.2 -Prawnie zależne -Prawnie niezależne 108 34 344 4380.81 148 692 1 4288.8 139 69 492 8681.32 598 626 3 2328.0 Nie przynoszący dochodu 719 171 276 21375.9 6 408 575 7 9707.4 (35.6)(34.2)(34.4) Szpitale prywatne 697 90 019 11276.1 3 112 659 3 8718.0 (34.6)(18.0)(16.7)

3 Łóżka szpitalne na 100.000 mieszkańców 3 40% 24% Niemcy Republika Czeska Austria Polska Słowenia Słowacja UE

4 Zakres aktywności i usług w sektorze szpitalnym 4 -Opieka przedszpitalna (lek. ogólny, specjaliści) Leczenie szpitalne -Opieka poszpitalna (lek. ogólny, specjaliści, rehabilitacja Skierowanie przez lek. ogólnego lub specjalistę Opieka na oddziale Chirurgia 1 dnia Wysoce wyspecjalizowana opieka na oddziale i ambulatoryjna - (np. mukowiscydoza) Skierowanie do lek. ogólnego lub na rehabilitację

5 Płatność dla szpitala i planowanie przepustowości 5 Pacjenci Landy Płatnicy podatków Kasy chorych Szpitale Podatki Inwestycje w infrastrukturę Wkłady finansowe Koszty operacyjne Usługi szpitalne Ustawa o Finansowaniu Szpitali (KHG) z 1972 r. wprowadziła „zasadę dualności” 1. Władze landów planują „przepustowość” szpitala i inwestycje finansowe 2. Kasy chorych zwracają koszty operacyjne Ubezpieczenie prywatne Składki ubezpieczeniowe

6 Inwestycje w infrastrukturę 6 Leber i Scheller-Kreinsen (2012)

7 Koszty operacyjne Kasy chorych negocjują aktywność budżetów opartych na JGP co roku z każdym „planowanym” szpitalem Dopasowanie nadpłaty budżetu (szpitale zwracają): -65 % (standardowy JGP), 25 % (leki, środki medyczne, JGP dla urazów mnogich i poparzeń), Negocjacje dla niektórych JGP (tych trudnych do przewidzenia) Dopasowanie niedopłaty budżetu (szpital otrzymuje kompensację) : -20% (standardowy JGP) 7 Przypadek X Stawka podstawowa Opłaty uzupełniające Budżet szpitala + = Dopłata +

8 Cele wprowadzenia JGP w Niemczech Ułatwienie precyzyjnego i transparentnego pomiaru systemu typu „casemix” oraz poziomu usług zapewnianych przez szpitale Osiągnięcie sprawiedliwszego i bardziej właściwego przydziału zasobów Zwiększenie wydajności i jakości dostarczanych usług dzięki poprawie dokumentacji procesów wewnętrznych oraz zwiększona zdolność do zarządzania Oszczędność kosztów dzięki redukcjom DP oraz „pojemności” łóżka 8

9 Zadania G-DRG i zainteresowane strony 9 Ministerstwo Zdrowia (landu, państwa) Własna administracja (DKG, GKV, PKV) Administracja Konsultacje Polityka zdrowotna Rozwój DIMDI (Niemiecki Instytut Informacji Medycznej i Doumentacji) InEK (Niemiecki Instytut JGP) Cele i monitoring Tworzenie sieci Zarządzenie techniczne Udział wiedzy Inne Instytucje (HTA, jakość) Zróżnicowanie instytucji (Medyczne związki zawodowe, grupy przemysłowe) System G-DRG

10 Części budujące system JGP 10 System klasyfikacji pacjentów Zbieranie danych Ustalenie ceny Faktyczne płatności szpitalne Diagnozy Procedury Złożoność/Cieżkość Częstość aktualizacji Dane demograficzne Dane kliniczne Koszty danych Wielkość próby, regularność aktualizacji Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Import 1 2 3 4

11 Od AR-DRG do G-DRG 11 System klasyfikacji pacjentów Diagnozy Procedury Ciężkość Częstość uaktualnień Import 1 Dane nt. przypadku (charakterystyka demograficzna i kliniczna) Brak wiarygodności dużych diagnoz, procedur medycznych, charakterystyk demograficznych itp. Przypisany MDC oparty na dużej diagnozie Proces przed MDC Błędny JGP Transplantacja, wentylacja, itp.. Duże diagnozy + co najmniej jedna procedura chirurgiczna podział chirurgiczny Inny podział wg leków + brak procedury chirurgicznej, ale inna procedura znacząca dla odpowiedniego MDC Podstawowa JGP (G-DRG wersja 2010; n=594, w tym 6 błędnych JGP Choroby dodatkowe, procedury medyczne, wiek, stan kliniczny, komplikacje, przyczyna zwolnienia ze szpitala Brak znaczących różnic w konsumpcji zasobów Niepodzielone JGP Podzielone JGP Znaczące różnice w zużyciu zasobów + brak (znaczącej) procedury dla odpowiedniego MDC

12 G-DRG 2003-2014 Wczesne lata: duże uaktualnienia zwiększają precyzję Późniejsze lata: rozwój ustabilizowany 12 Rok20032004200520062008201020122014 JGP całość6648248789541137120011931.196 Podstawowe JGP411471614578604609595588 Niepodzielone236454353318293290287 Poziomy ciężkości45789999 Całkowity JGP przyjęć 6648248789521132119511891191 - szacowany6428068459121089115411491148 - nieszacowany2218334043414043 Całkowity JGP opieki jednodniowej 00025555 - szacowany00011112 - nieszacowany00014443 R 2 – wszystkie przypadki 0.45560.55770.63880.68050.72090.74430.7540.7671 R 2 – poziom odcięcia 0.62110.70220.77960.78840.81660.8430.8440.8533 System klasyfikacji pacjentów Diagnozy Procedury Ciężkość Częstość uaktualnień 1

13 Proces zbierania danych 13 Dane przypadków dla refundacji (§ 301 SGB V) Przed 1 lipca Skuteczność związana z przypadkiem oraz dane strukturalne specyficzne dla szpitala dla każdego szpitala (§21 KHEntgG) przed 31 marcem Dane o kosztach związane z przypadkiem z próbki szpitali przed 31 marca Szpitale Kasy chorych Sprawdzenie danych przez nadzór medyczny płatność szpitalowi InEK Opracowanie rocznego katalogu opłaty za przypadek Kontrola zawartości danych Centrum danych Zbieranie zestawu danych Techniczne sprawdzanie przypadku oraz danych o kosztach Anonimizacja danych Federalny Urząd Statystyczny Publikacja danych DIMDI Opracowanie i uaktualnienie podstawy klasyfikacji (ICD -10 GM i kody OPS) Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane o kosztach Wielkość próby, regularność uaktualnień 2

14 Weryfikacje i kontrole Komisje nadzoru medycznego – Kontrola około 12% wszystkich przypadków (rachunki szpitalne) – W 2010: 45% rachunków zawiera nieprawidłowości – Kontrolowane rachunki (wszystkie kontrolowane przypadki) były wyższe przeciętnie o 730€ do 940€ w stosunku do uzasadnienia. InEK – Kontrola wiarygodności medycznej – Kontrola wiarygodności ekonomicznej – Spójność medyczno-ekonomiczna 14 Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane o kosztach Wielkość próby, regularność uaktualnień 2

15 Zbieranie danych o kosztach Wczesne lata: wzrost wielkości próby i jej reprezentatywności Późniejsze lata: lepsza jakość danych Stały problem: niska reprezentacja pewnych dostawców (np. prywatnych) 15 Rok (system G-DRG)20032004200520062008201020122014 Szpitale uczestniczące w zbieraniu danych o kosztach 125144148214249253249247 - wykluczone ze względu na jakość danych 900028 43 - faktycznie 116144148214221225245244 - włączone szpitale akademickie 0121098 12 - liczba przypadków dostępnych dla wyliczeń 633 5772 825 6502 909 7843 531 7603 900 0984 539 7634 466 4934 283 577 - liczba przypadków użytych do wyliczenia po kontroli danych 494 3252 395 4102 283 8742 851 8192 811 6693 257 4973 359 4923 534 247 Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane o kosztach Wielkość próby, regularność uaktualnień 2

16 Wyliczanie kosztów w szpitalach Grupy elementów kosztowych 1: Koszty pracy pozostałego personelu medycznego 2: Koszty pracy personelu pielęgniarskiego 3: Koszty pracy personelu administracyjnego i technicznego 4a: Koszty leków 4b: Koszty leków (koszty indywidualne/faktyczne zużycie) 5: Koszty implantów i przeszczepów 6a: Koszty materiałowe ( bez leków, implant ów i przeszczepów ) 6b: Koszty materiałowe ( koszty indywidualne/faktyczne zużycie, bez leków,implant ów i przeszczepów )s 7: Koszty infrastruktury medycznej 8: Koszty infrastruktury niemedycznej PracaMateriałyInfrastrukturaCałość Grupy Kosztów 01: Normalny oddział Jednostk i szpitalne z łóżkami 65417448015641----131193711358 4554 02: Oddział intensywnej opieki 152360104511----60164179 881 03: Oddział dializ ---- 0 04: Sala operacyjna Obszary diagnozy i leczenia 623----40123321282286109264360 3380 05: Znieczulenie 356----23630285550112 875 06: Położnictwo ---- 0 07: Diagnostyka/terapia kardiologiczna 2----2 1211 8 08: Diagnostyka endoskopowa/terapia 3----3 1 2 22 12 09: Radiologia 46----671----214412445 240 10: Laboratoria 18----1106339----75821250 694 11: Inne obszary diagnostyczne i terapeutyczne 3622711---- 141615111 468 Całość1890210611802614241283669276803221911 112 16 Koszt na poziomie pacjenta Standaryzowane wyliczanie kosztów w szpitalach (dobrowolnie) objętych w próbce danych  Przykład: DRG I03A (Poprawa lub wymiana stawu biodrowego) Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane o kosztach Wielkość próby, regularność uaktualnień 2

17 Wyliczenie ciężaru koszów Wyliczenie średnich kosztów włączonych przypadków dla każdego JGP Ciężar kosztu JGP = średnie koszty przypadków włączonych do JGP/wartość referencyjna (tj. średnie koszty wszystkich pacjentów w Niemczech)  Ciężar kosztów= 1  średnie koszty wszystkich pacjentów w Niemczech 17 Zbieranie danych Ustalenie ceny Dane demograficzne Dane kliniczne Koszty danych Wielkość próby, regularność aktualizacji Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” 2 3 Przychody Limity długich pobytów Limity krótkich pobytów Wartości średnie Potrącenia (na dzień) Dopłaty (na dzień) Dolny limit DP Górny limit DP

18 Faktyczna płatność dla szpitali I -Przykład płatności: porody fizjologiczne bez cc w Berlinie w 2010 r. 18 Stopa bazowa Relatywny ciężar kosztów Charakterystyka pacjentów Wiek, płeć, Diagnozy, ciężar Opcje leczenia Procedury, technologie, intensywność Do 2009r. Indywidualna dla szpitala; Jednakowa w państwie od 2010r. X= Płatność G-DRG Stopa bazowa Berlin 2927.5 € Relatywny ciężar kosztów 0,541 X= Płatność 1584 € Faktyczne płatności szpitalne Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 4

19 Faktyczna płatność dla szpitali II: szczegóły 19 Faktyczne płatności szpitalne Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje 4 Rok20032004200520062008201020122014 Zakres ciężaru kosztów: min.-maks. (zaokrąglone) 0.12- 29.71 0.11- 48.27 0.12- 57.63 0.12- 65.70 0.11- 68.97 0.13- 73.76 0.14- 65.34 0.14- 64.14 Opłaty dodatkowe0267183115143150159 - szacowane01354164 818295 - nieszacowane025364251 6264 Stopa bazowa Relatywny ciężar kosztów + X= Płatność G-DRG Dopasowanie DP Opłaty uzupełniające + Dla usług nie włączonych (jeszcze) do ciężarów kosztów

20 Dziesięć lat G-DRG 20 1) Faza przygotowania Budżet historyczny (2003) Transformacja Budżet JGP (2004) 2) Budżet- faza neutralna 3) Faza konwergencji do krajowych stawek podstawowych Wpływ JGP Zarządzanie sumami szpitalnymi Wprowadzenie płatności typu JGP dla szpitali psychiatrycznych Finansowanie podwójne lub pojedyncze Dopasowanie płatności oparte na jakości Negocjacje selektywne lub jednolite 4) Obecny rozwój i trwające debaty 15 % 20% 25% Stawka podstawowa krajowa Stawka podstawowa specyficzna dla szpitala 2000-2002 2003 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014 Stawka podstawowa specyficzna dla szpitala

21 Wpływ G-DRG 21 Urzędowa ocena wpływu JGP (IGES 2013):  Niewielki (jeśli jakikolwiek) mierzalny wpływ (i trudności z przypisaniem efektów wprowadzeniu JGP) WymiarEfekt Liczba łóżekRedukcja wolniejsza niż przed wprowadzeniem JGP Średnia DP7.8 dni w 2004r.; 6.8 dni w 2010 r.  Redukcja podobna jak przed wprowadzeniem JGP ProduktywnośćRelatywnie silny wzrost liczby przypadków (ale poobne wzrosty obserwowano w latach 90-tych) Koszty na przypadek 2.5% wzrost na rol od 2003 do 2010 r. (2.0% w okresie 1991 do 2003) JakośćRelatywnie silna (6.5 do 7.8%) redukcja śmiertelności pacjentów na oddziale (do 30, 90 i 365 dni po zwolnieniu)

22 Obecny rozwój i debaty I Zarządzanie sumami szpitala Silny wzrost liczby przypadków z już dosyć wysokiego poziomu (znacznie wyższego niż w większości krajów OECD) stanowi powód zaniepokojenia Istnieją dyskusje dotyczące, przykładowo, ograniczenia wzrostu budżetu, zwiększenia zwrotów za przekroczenie budżetu, zaprzestania kontraktów zbiorowych, wprowadzenia sprzedaży systemów typu casemix … Nowe plany rządowe: wprowadzenie prawa pacjenta do drugiej opinii przed planowanymi interwencjami 22

23 Obecny rozwój i debaty II Wprowadzenie systemów płatności typu JGP dla szpitali psychiatrycznych Początkowo szpitale psychiatryczne (587 szpitali w 2012 r.) były wyłączone z płatności szpitali opartych na JGP Neutralne wprowadzenie budżetu w 2013 r. oparte na dobrowolnym uczestnictwie szpitali Obowiązkowe wprowadzenie planowane na 2015 r. Podwójne lub pojedyncze finansowanie inwestycji: Opóźnienie inwestycji z powodu długu publicznego Założenie, że pojedyncze finansowanie ułatwi planowanie inwestycji z powodu dopłaty do inwestycji dla każdego JGP InEK opracował model kosztów kapitałowych, jednak pozostaje niejasnym czy zostanie on użyty przez landy. 23

24 Obecny rozwój i debaty III Dostosowanie jakości Nowe plany rządowe dotyczące wprowadzenia dopasowania płatności w oparciu o jakość opieki. Plany obejmują uwzględnienia jakości i ilości: – Brak redukcji płatności dla przekroczonych budżetów w przypadku wysokiej jakości – Redukcje płatności w przypadku niskiej jakości Selektywne kontrakty Nowe plany rządowe: wzmocnienie selektywnych kontraktów (opartych na jakości) dla pewnych planowych przyjęć Szpitale chcą uniknąć selektywnych kontraktów, podczas gdy ubezpieczyciele mają na celu rozszerzenie potencjału selektywnego kontraktowania Projekty pilotowe przyniosły pewne doświadczenia 24

25 Płatność szpitalna oparta na G-DRG: Wniosek 25 Mocne punktySłabe punkty Transparentność i poprawa dokumentacji Brak systemu nagradzania/karania szpitali za jakość Sprawiedliwa (jednakowa) refundacjaMinimalne (tylko oparte na landach) dopasowanie do różnych cen na wejściu Precyzja systemu JGPWzrastająca złożoność wraz z liczbą JGP Precyzja wyliczenia ciężaru kosztówJednakowy system księgowania ale brak pełnej próbki szpitali Transparentna metodologia opracowania i aktualizacji systemu Słabe narzędzia do zarządzania sumami szpitalnymi

26 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja dostępna na: www.mig.tu-berlin.de Literatura i więcej informacji: www.eurodrg.eu Dr. med Wilm Quentin, MSc HPPF Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management


Pobierz ppt "Płatności szpitali i JGP w Niemczech System G-DRG Dr. med. Wilm Quentin, MSc HPPF Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google