Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pod hasłem: "Razem tworzymy lepszy Internet"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pod hasłem: "Razem tworzymy lepszy Internet""— Zapis prezentacji:

1 Pod hasłem: "Razem tworzymy lepszy Internet"
2015 Pod hasłem: "Razem tworzymy lepszy Internet"

2 Co to jest Dzień Bezpiecznego Internetu
Co to jest DBI Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pośrednictwem umieszczonego na stronie formularza. Organizatorzy najlepszych inicjatyw mają szanse wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów DBI w Polsce. W roku 2015 DBI obchodzony był 10 lutego. Tak jak w zeszłym roku, wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas obchodów DBI chcemy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki. W tym roku ponownie przeprowadzony zostanie konkurs z udziałem partnerów DBI w Polsce.  

3 DBI w Polsce i na świecie 10 lutego 2015 r
DBI w Polsce i na świecie lutego 2015 r. po raz 11 obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet” (“Let’s create a better Internet together”) będzie zwracało uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Będziemy również zwracali uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania - w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.  Już od stycznia w całej Polsce lokalni organizatorzy mogą angażować się w akcje z okazji DBI Jak co roku, centralnym punktem obchodów DBI w Polsce była konferencja dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi, która odbyła się 10 lutego 2015 roku. W programie konferencji przewidziano konferencję prasową, wykład otwierający, debatę ekspercką poświęconą pozytywnemu wykorzystywaniu Internetu oraz prezentację nowych inicjatyw edukacyjnych. Obchodom DBI 2015 we wszystkich krajach europejskich towarzyszyła kampania medialna „Let’s create a better Internet together” (w Polsce realizowana pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”). 10 lutego mieliśmy ferie, dlatego wszystkie inicjatywy podjęte przez nasz Zespół będą realizowane przez kolejne miesiące.

4 Podjęte inicjatywy * Przypomnienie uczniom co to jest Dzień Bezpiecznego Internetu, kto go organizuje i jakie są zasady przystąpienia do konkursu. * Zgłoszenie inicjatywy 2015. * Przygotowanie prezentacji na stronie internetowej szkoły promującej DBI oraz tegoroczne hasło: „Razem tworzymy lepszy Internet”. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisach www. saferinternet.pl i dzieckowsieci.fdn.pl. * Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: ∆ „Jak chronić prywatność w Sieci”; ∆ „Zagrożenia płynące z nadużywania Internetu i komputera”; ∆ „Skuteczne sposoby wyszukiwania informacji w Internecie oraz ocenianie wiarygodności znalezionych treści i ich weryfikacja”. * Konkurs na prezentację multimedialną pt. „ Razem tworzymy lepszy Internet poprzez:...”. * Przygotowanie krótkich artykułów na temat DBI 2015 oraz plakatów nawiązujących tematycznie do hasła DBI. * Przeprowadzenie zajęć na temat DBI – wykorzystanie scenariuszy zaproponowanych na stronie DBI. * Przeprowadzenie zajęć z informatyki metodą projektu na temat: „Razem tworzymy lepszy Internet”. * Umieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów dla rodziców na temat: „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”

5 Konkurs na prezentację multimedialną pt
Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Razem tworzymy lepszy Internet poprzez…” Celem konkursu jest: Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w szkołach. Poznawanie i rozwijanie talentów informatycznych; Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia. Stwarzanie możliwości szlachetnej rywalizacji wśród uczniów. Uczestnicy Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 zainteresowanych informatyką. Udział w konkursie może wziąć każdy zainteresowany uczeń. Regulamin Konkursu Samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie PowerPoint związanej z tematem konkursu. Program merytoryczny konkursu obejmuje w całości treści zawarte w podstawie programowej nauczania informatyki w gimnazjum. Uczestnicy konkursu powinni również wykazać się znajomością zagadnień informatycznych wykraczających poza podstawę programową. Praca powinna zawierać 10 slajdów. Termin składania prac: Prace należy składać drogą mailową do dnia 31 marca 2015r. na adres:

6 Kryteria oceny: Złożoność, zgodność tematyczna (zgodność treści – wartość edukacyjna i popraw-ność merytoryczna. Forma prezentacji (różnorodność stosowanych narzędzi informatycznych, własny wkład w samodzielne wykonanie. Kreatywność – zintegrowanie własnych umiejętności i stworzenie nowej wartości. Estetyka – atrakcyjność wykonanej pracy. UWAGA: na końcu pracy podać źródła, które zostały wykorzystane podczas tworzenia prezentacji. Rozstrzygnięcie konkursu: Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2015r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.

7 Przydatne linki

8 Prezentację opracowała: Agata Mazur - Świertnia
W prezentacji wykorzystano: materiały oraz plakaty umieszczone na stronie DBI; cliparty z ogólnodostępnych stron internetowych. Prezentację opracowała: Agata Mazur - Świertnia


Pobierz ppt "Pod hasłem: "Razem tworzymy lepszy Internet""

Podobne prezentacje


Reklamy Google