Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo o świetlicy: Kwalifikacje;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo o świetlicy: Kwalifikacje;"— Zapis prezentacji:

1 Prawo o świetlicy: Kwalifikacje;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. ( Dz. U. nr 50, poz. 400).

2 Organizacja pracy w świetlicy:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm. ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. nr 4 poz.17)

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. nr 89, poz.730)

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych . ( Dz. U. nr 15, poz. 142, z późn. zm.) – stan obowiązujący na dzień r.

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z póź. zm. ) Ramowy statut szkoły ; § 7 ust.1. szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, organizację dojazdu do szkoły, § 7 ust.2, W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

6 W organizacji świetlic szkolnych korzystamy z rządowego programu Radosna Szkoła; Założenia programu: Rada Ministrów przyjęła program rządowy Radosna Szkoła, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych. Celem programu jest zapewnienie uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego. W ramach programu organy prowadzące otrzymują wsparcie finansowe na;

7 Pomoce dydaktyczne w celu zaspokojenia przez dziecko potrzeby ruchu są to; klocki miękkie, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.

8 Wyposażenie w sprzęt usprawniający motorykę małą ;
układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć grupowych. Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinna sala, w którym znajdują się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań , (na przykład plastycznych, konstrukcyjnych, umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji( materace, pufy).

9 Urządzenie szkolnego placu zabaw.
Ma on umożliwić uczniom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć lekcyjnych. Program rządowy „Radosna Szkoła” –akty prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ”Radosna Szkoła”.

10 Aranżacja świetlicy szkolnej;
„Świetlica krainą bezpieczeństwa, sprawności i zdrowia.” Aranżując przestrzeń musimy mieć na uwadze fakt, iż dziecko ma rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, uzdolnienia, aktywność ruchową, brać udział w zabawach grupowych.

11 Wyposażenie wnętrz; Meble szkolne, biblioteczki, kolorowe regały, kąciki ekologiczne, makatki, parawany, siedziska, materace, dywaniki, stoły, krzesła, tablice szkolne, szatnie. Miejsce zabaw – świetlica -duże , miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych , miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych,

12 tory przeszkód, elementy lub zestawy elementów umożliwiające pokonywanie wysokości i dające możliwość wspinaczki, układanki, materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej, klocki, gry planszowe, zabawki dydaktyczne., materiały biurowe…

13 Czas pracy: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. nr 97,poz. 674, z późn. zm.) – Art. 42.ust.2 pkt.2 lit. A Liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawcy świetlicy określa Karta Nauczyciela. Dla wychowawcy zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 26 godzin.

14 Planowanie pracy: Uchwała Nr 177/2008 Rady Ministrów
z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (źródło; ) Program stanowi obszerny załącznik uchwały. Równocześnie traci moc uchwała Rady Ministrów 28/2007 i związany z nią program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

15 Opracowała Urszula Mielczarek


Pobierz ppt "Prawo o świetlicy: Kwalifikacje;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google