Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 III etap edukacyjny BIOLOGIA

3 Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek ma stopniowo coraz większy wpływ na środowisko naturalne. W większość przypadków jest to niestety wpływ negatywny, a nawet niszczący.

4 Środowisko naturalne ma zdolność do samoregulacji, czyli samooczyszczania się. Niestety w obliczu nieracjonalnego gospodarowania zasobami przez człowieka oraz ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, natura jest coraz bardziej bezbronna.

5 NISZCZENIE SIEDLISK Następuje np. poprzez wycinanie i karczowanie lasów.

6 PRZEKSZTAŁCANIE SIEDLISK W TERENY ROLNICZE Następuje poprzez wycinanie lasów, osuszanie terenów podmokłych itp. Na zdjęciu pole torfowe.

7 FRAGMENTACJA EKOSYSTEMÓW Następuje np. poprzez budowanie dróg bez specjalnych podziemnych i naziemnych przejść dla zwierząt.

8 URBANIZACJA Niekontrolowany rozrost miast i osiedli ludzkich; powstawanie betonowych pustyń.

9 PRODUKCJA ODPADÓW I ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA

10 WPROWADZANIE DO ŚRODOWISKA OBCYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W tym: nawozów sztucznych, pestycydów itp.

11 ZWIĘKSZONA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W tym: dwutlenku węgla, tlenku węgla, metanu, freonów itd.

12 WPROWADZANIE NOWYCH GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT Gatunki obce i inwazyjne mają często negatywny wpływ na rodzimą florę i faunę - zmieniają charakter siedlisk, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Sprowadzony do Polski powodujący silne oparzenia Barszcz Sosnowskiego niekontrolowanie rozprzestrzenił się po całej Polsce.

13 NADMIERNA EKSPLOATACJA ZASOBÓW Nieodnawialnych np. paliwa kopalne i odnawialnych, np. woda, rośliny i zwierzęta itp.

14 Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google