Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 Warszawa, 15 lipca 2014 r. Spotkanie dla Wnioskodawców Ewa Planutis Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 Warszawa, 15 lipca 2014 r. Spotkanie dla Wnioskodawców Ewa Planutis Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 2014 Warszawa, 15 lipca 2014 r. Spotkanie dla Wnioskodawców Ewa Planutis Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Konkurs na realizację projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach konsultacyjnych KSU” w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL Nabór wniosków do 21.07 do godziny 16.30 Miejsce składania wniosków: siedziba PARP lub przez ePUAP. Pula dostępnych środków: 7.880.000,00 zł, w tym 320 000,00 zł na aktualizację 16 regionalnych ofert usług

3 Konkurs na realizację projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach konsultacyjnych KSU” Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie wsparcia, Załączniki do wniosku: 1) podpisane oświadczenie osób fizycznych; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentacji Wnioskodawcy; 3) tabelę potwierdzającą spełnienie przez Wnioskodawcę kryterium dot. wymaganego doświadczenia Wnioskodawcy; 4) tabelę potwierdzającą spełnienie przez Wnioskodawcę kryterium dot. wymaganego doświadczenia Konsultantów.

4 Konkurs na realizację projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach konsultacyjnych KSU” Spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych W ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych możliwość uzyskania 32 pkt. Tworzenie listy rankingowej na podstawie punktacji oraz zasady równomiernego rozmieszczenia PW na terenie kraju

5 Usługa PK KSU DIAGNOZA BIZNESOWYCH POTRZEB KLIENTA: PROBLEM + PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA DIAGNOZA BIZNESOWYCH POTRZEB KLIENTA: PROBLEM + PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA DORADZTWO - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców i osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej 5 zakresów świadczenia usługi

6 Wskaźniki 84 usługi doradcze Min. 42 klientów Średnia liczba godzin przypadająca na jedną usługę: 21h Stawka za godzinę max. 120 zł Maksymalne wsparcie na aktualizację oferty regionalnej 20 000 zł

7 Składanie wniosków przez ePUAP Uwaga! Wolne działanie platformy Utworzenie konta na platformie www.epuap.gov.pl i zweryfikowanie danych (jeśli dotyczy)www.epuap.gov.pl Utworzenie profilu zaufanego (jeśli dotyczy) Logowanie do profilu zaufanego

8

9

10 Składanie wniosków przez ePUAP Objętość załączników nie może przekroczyć 3,5 MB Załączniki do wniosku zgodnie z informacją we wniosku o udzielenie wsparcia Podpisanie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Pobierz ppt "2014 Warszawa, 15 lipca 2014 r. Spotkanie dla Wnioskodawców Ewa Planutis Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google