Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014-2015 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014-2015 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014-2015 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie

2 WIZJA: „ A JAKO KTO MOŻE, NIECH KU POŻYTKU DOBRA SPÓLNEGO POMOŻE ”

3 MISJA cele do pracy: MISJA – cele do pracy: 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia 2. Budujemy relacje międzyludzkie 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością.

4 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 1.Stosowanie OK Grono pedagogiczne Dyrektor szkoły (obserwacje lekcji, szkolenia) Liderzy OK. SUS 2.Organizacja zajęć dodatkowych -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, warsztaty zawodoznawcze Pedagog Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -kółko chemiczne, zajęcia wyrównawcze, kółko filmowe Nauczyciel chemii

5 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -kółko polonistyczne, zajęcia wyrównawcze, działalność teatralna Nauczyciele języka polskiego Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym Wszyscy nauczyciele w razie potrzeb -zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Nauczyciele języka angielskiego -kółko historyczne, kółko krawieckie Nauczyciel historii -kółko wokalno- muzyczne, Prosynfonika Nauczyciel muzyki

6 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -zajęcia terapeutycznePsycholog Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -kółko plastyczneNauczyciel plastyki -kółko j. hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego Nauczyciel języka polskiego i hiszpańskiego -kółko j. francuskiego, kółko cheerleederek i mażoretek Nauczyciel języka francuskiego -zajęcia wyrównawcze z matematyki Nauczyciele matematyki

7 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -zajęcia dodatkowe z historii dla uczniów klas III Nauczyciele historii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -zajęcia powtórkowe dla uczniów klas III z geografii Nauczyciel geografii -SKSNauczyciele w-f -zajęcia dodatkowe z fizyki, opieka nad radiem szkolnym Nauczyciel fizyki -zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, praca z uczniem zdolnym Nauczyciel języka niemieckiego

8 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 3.Realizacja projektów Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska - „Globetrotter”- projekt międzynarodowy Nauczyciel języka angielskiego Projekty gimnazjalneWszyscy nauczyciele -„Co wiemy o AIDS”Nauczyciele języka angielskiego -projekt historyczny „Gmina Dopiewo w okresie II wojny światowej” Nauczyciele historii -”Youngster”Nauczyciele języka angielskiego

9 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -„Na ratunek” –filmy instruktażowe z edb Nauczyciel edb Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska - „Dzień językowy”Nauczyciele języków obcych -„Bryły wokół nas”Nauczyciel matematyki -Kino studyjnePsycholog -„Podróże małe i duże”Nauczyciel geografii „Laboratorium teatralne” Nauczyciel języka polskiego

10 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 4.Wycieczki,wymiana międzynarodowa, zawody sportowe Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wymiana z Schalkau, prowadzenie kroniki Nauczyciel języka niemieckiego, dyrektor -wymiana z Francją Nauczyciel języka francuskiego, dyrektor -wyjazd do LondynuNauczyciel języka angielskiego, dyrektor -wycieczki zawodoznawcze Pedagog -„Noc naukowców”Pedagog, nauczyciel fizyki

11 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -zawody sportoweNauczyciele w-f. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wycieczki edukacyjne Wszyscy nauczyciele -wyjazdy do kina, teatru, wycieczki krajoznawcze Wszyscy nauczyciele Wycieczka integracyjna grona pedagogicznego Dyrektor -Poznański Jarmark Wielkanocny Nauczyciele: plastyki, religii, języków obcych.

12 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 5.Konkursy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe (szkolne i pozaszkolne) Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, maraton matematyczny Nauczyciele matematyki - konkurs języka polskiego Nauczyciele poloniści -konkurs szkolny „Bezpieczne wakacje”, „Konkurs wiedzy o zawodach” Pedagog - konkursy plastyczneNauczyciel plastyki

13 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -konkursy profilaktyczne Pedagog, psycholog, wychowawcy Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -konkursy przedmiotowe Wszyscy nauczyciele -Olympus, Fox, wojewódzki konkurs j.angielskiego, Wiking Nauczyciele języka angielskiego -”Polska Pierwszych Piastów”, Wojewódzki Konkurs Historyczny Nauczyciele historii

14 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -Wojewódzki Konkurs Geograficzny, Powiatowy Konkurs Ekologiczny Nauczyciel geografii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska 6. Promowanie zdrowego styl życia -godziny wychowawcze i zajęcia indywidualne wychowawcy, psycholog, pedagog

15 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -Tydzień ZdrowiaPedagog, nauczyciele: chemii, matematyki i geografii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska 7.Rozwijamy talenty -lekcje wychowawcze „Zainteresowania i pasje” Psycholog, pedagog, nauczyciele wychowawcy. -„Mam talent i pasję”Psycholog, nauczyciel języka polskiego

16 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. - Działalność radia „Teraz my” Nauczyciel fizyki i nauczyciele języka angielskiego Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -Przygotowanie uczniów do konkursów Wszyscy nauczyciele -konkurs piosenki anglojęzycznej Nauczyciele języka angielskiego -AISECNauczyciele języka angielskiego Konkurs kolęd, konkursy religijne Katecheta

17 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -obsługa estradowa (organizacja imprez od strony technicznej, nagłośnienie) Nauczyciel religii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -galeria prac plastycznych uczniów, gazetka samorządu uczniowskiego, oprawa plastyczna uroczystości Nauczyciel plastyki -opieka nad uczniami zdolnymi (wyjazdy na uczelnie) Wszyscy nauczyciele w miarę potrzeb -koło teatralne „Wyczuleni”, kółko krawieckie Nauczyciel historii

18 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 8. Kształtowanie postaw (patriotycznych, proekologicznych, społecznych). Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe grono pedagogiczne -organizacja Święta Niepodległości Nauczyciel historii, katecheta działalność wolontariacka (zaangażowanie własne i wychowanków) w ramach Grupy Integracyjnej „Lubimy być razem” Opiekunki Grupy Integracyjnej „Lubimy być razem” -pomoc przy działaniach wolontariatu Grono pedagogiczne

19 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -wspieranie grupy integracyjnej i wolontariatu Dyrektor Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wolontariat sportowy (bieg o Koronę Dąbrówki, Zeuski) Psycholog -zbiórki (Góra grosza, nakrętki) Psycholog -adopcja susłów moręgowanych Nauczyciel geografii -działalność Samorządu Uczniowskiego Opiekunowie SUSpotkania comiesięczne z SU - dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -rekolekcje szkolne, jasełkaKatecheta

20 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 9.Podnosimy poziom wiedzy i umiejętności. -udział w szkoleniach doskonalenia zawodowego Wszyscy nauczycielePrzekazywanie informacji o szkoleniach, organizacja szkoleń, dofinansowanie- Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -ankiety dotyczące zainteresowań czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru bibliotekarz Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -obsługa administracyjna projektów Nauczyciel fizyki

21 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -kółko matematyczne przygotowujące do egzaminu, próby egzaminu, maratonu matematycznego Nauczyciele matematyki Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska 2. Budowanie relacji międzyludzkich 1.Tworzenie cieplej atmosfery w gronie nauczycielskim. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -inicjowanie, organizacja spotkań Wszyscy nauczyciele, dyrektor -lekcje koleżeńskie, opieka nad stażystami i nauczycielami mianowanymi Wszyscy nauczyciele

22 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -ścisła współpraca z nauczycielami tej samej specjalności, te same formy i techniki w przygotowaniu uczniów do egzaminu Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wycieczki, spotkania, współpraca przy realizacji projektów, wdrażanie OK Wszyscy nauczyciele -dbanie o dobre relacje z gronem nauczycielskim, dzielenie się doświadczeniami, pomysłami Wszyscy nauczyciele -współpraca z polonistą przy tworzeniu programu zajęć Nauczyciel plastyki

23 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -wycieczkiWszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wspieranie nauczycieli, rozwiązywanie problemów Psycholog i pedagog -dzielenie się doświadczeniami, wiedzą językową Wszyscy nauczyciele -dzielenie się doświadczeniami i pomysłami w zespole przedmiotowym i wychowawczym Wszyscy nauczyciele -współpraca, wspólne świętowanieWszyscy nauczyciele -udział we wspólnych działaniach wyrozumiałość i życzliwość Wszyscy nauczyciele

24 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich 2.Dbanie o życzliwy kontakt z uczniami: Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, na lekcjach odnoszenie się do wartości: tolerancja, szacunek, empatia Wszyscy nauczyciele -dbanie o dobrą atmosferę w klasach Wszyscy nauczyciele -poszukiwanie w każdym uczniu zalet, angażowanie uczniów w działania biblioteki Wszyscy nauczyciele

25 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -w każdym uczniu znaleźć „coś” dobrego, Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -lekcje wychowawcze, wszystkie lekcje, wycieczki itp. Wszyscy nauczyciele -mediowanie, rozwiązywanie konfliktów, rozmowa, wspieranie, empatyzowanie Psycholog i pedagog -okazywanie szacunku i empatii, pamiętanie o godności ucznia, Wszyscy nauczyciele -uważne słuchanie uczniów, informacja zwrotna po pracy w grupie, prowadzenie lekcji wychowawczych przez uczniów Wszyscy nauczyciele

26 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -uczniów traktować z życzliwością, zauważanie potrzeb materialnych i emocjonalnych Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -dbanie o dobrą atmosferę, zwracanie uwagi na szacunek wobec siebie i starszych, dbanie o dobre słownictwo Wszyscy nauczyciele 3.Promowanie koleżeńskich relacji między uczniami: -sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów Wszyscy nauczyciele -godziny wychowawcze, dzielenie się refleksjami Wszyscy wychowawcy

27 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -organizowanie pomocy koleżeńskiej, praca wychowawcza na lekcji wychowawczych i na każdej lekcji Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -zachęcanie do dobrych uczynkówWszyscy nauczyciele -praca zespołowa, uczenie lojalności i tolerancji, Wszyscy nauczyciele -prowadzenie lekcji wychowawczych w formie warsztatów Wszyscy nauczyciele -rozmowy z nauczycielami i uczniami Wszyscy nauczyciele

28 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -zachęcanie do współpracy, pomocWszyscy wychowawcy i nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -Grupa LBR - współpraca; wycieczki np. do teatru Opiekunowie Grupy Integracyjnej „Lubimy być razem” -godziny wychowawcze, imprezy szkolne, projekty, SU Opiekunowie SU -organizowanie pomocy koleżeńskiej, warsztaty integracyjne, rozwijanie kompetencji interpersonalnych, LBR, współpraca z DPS Pedagog

29 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 1. Nasze działania: Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -kącik prawny dla uczniów na korytarzu szkolnym Pedagog i dyrektor -promowanie konsekwencji i monitorowanie działań Wszyscy wychowawcy, dyrektor -program wychowawczyZespół wychowawczy -godziny wychowawczeWszyscy wychowawcy -przestrzeganie kontraktu zawartego z uczniami Wszyscy nauczyciele

30 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 1. Realizujemy podjęte decyzje. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -dotrzymywanie obietnicWszyscy nauczyciele -przestrzeganie terminów Wszyscy nauczyciele -przestrzeganie regulaminu oceniania i zachowania, na wycieczkach Wszyscy nauczyciele -rozmowy z uczniami na lekcjach Wszyscy nauczyciele

31 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 1. Realizujemy podjęte decyzje. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -rozmowy w ramach zajęć świetlicowych Opiekunowie świetlicy -stosowanie się do zasad wewnątrzszkolnych Wszyscy nauczyciele -realizowanie wyznaczonych celów, wytrwałość, konsekwencja Wszyscy nauczyciele 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. -ewaluacja procedur szkolnych Zespół wychowawczy

32 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -stosowanie się do regulaminów szkolnych na lekcjach Wszyscy nauczyciele -na przerwach, pełniąc odpowiedzialnie dyżury Wszyscy nauczyciele -na przerwach, monitorując dyżury nauczycieli Dyrektor -podczas rozmów indywidualnych z uczniami Wszyscy nauczyciele

33 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCEMONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -reprezentowanie szkoły na zewnątrz Dyrektor, wszyscy nauczyciele -podczas konkursów, występów, imprez lokalnych Wszyscy nauczyciele -koordynowanie działańDyrektor -sumienna i odpowiedzialna praca na każdej lekcji, na przerwach, uroczystościach szkolnych Wszyscy nauczyciele

34 Koncepcja pracy szkoły CELJAK OSIĄGAMY?OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencj ę naszą wartością. 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -na zebraniach z rodzicamiWszyscy nauczyciele -podczas wycieczekWszyscy nauczyciele Koncepcja powstała podczas warsztatów przeprowadzonych 26.08.2014 r., wzbogacona pomysłami rodziców na zebraniach w dniu 11.09.2014 oraz pomysłami uczniów 1-11.09.2014.


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014-2015 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google