Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014-2015
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

2 WIZJA: „ A JAKO KTO MOŻE, NIECH KU POŻYTKU DOBRA SPÓLNEGO POMOŻE ”

3 MISJA – cele do pracy: 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia 2. Budujemy relacje międzyludzkie 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością.

4 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 1.Stosowanie OK Grono pedagogiczne Dyrektor szkoły (obserwacje lekcji, szkolenia) Liderzy OK. SUS 2.Organizacja zajęć dodatkowych -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty zawodoznawcze Pedagog Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -kółko chemiczne, zajęcia wyrównawcze, kółko filmowe Nauczyciel chemii

5 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -kółko polonistyczne, zajęcia wyrównawcze, działalność teatralna Nauczyciele języka polskiego Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym Wszyscy nauczyciele w razie potrzeb -zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Nauczyciele języka angielskiego -kółko historyczne, kółko krawieckie Nauczyciel historii -kółko wokalno-muzyczne, Prosynfonika Nauczyciel muzyki

6 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -zajęcia terapeutyczne Psycholog Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -kółko plastyczne Nauczyciel plastyki -kółko j. hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego Nauczyciel języka polskiego i hiszpańskiego -kółko j. francuskiego, kółko cheerleederek i mażoretek Nauczyciel języka francuskiego -zajęcia wyrównawcze z matematyki Nauczyciele matematyki

7 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -zajęcia dodatkowe z historii dla uczniów klas III Nauczyciele historii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -zajęcia powtórkowe dla uczniów klas III z geografii Nauczyciel geografii -SKS Nauczyciele w-f -zajęcia dodatkowe z fizyki, opieka nad radiem szkolnym Nauczyciel fizyki -zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, praca z uczniem zdolnym Nauczyciel języka niemieckiego

8 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 3.Realizacja projektów Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska - „Globetrotter”- projekt międzynarodowy Nauczyciel języka angielskiego Projekty gimnazjalne Wszyscy nauczyciele -„Co wiemy o AIDS” Nauczyciele języka angielskiego -projekt historyczny „Gmina Dopiewo w okresie II wojny światowej” Nauczyciele historii -”Youngster”

9 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -„Na ratunek” –filmy instruktażowe z edb Nauczyciel edb Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska - „Dzień językowy” Nauczyciele języków obcych -„Bryły wokół nas” Nauczyciel matematyki -Kino studyjne Psycholog -„Podróże małe i duże” Nauczyciel geografii „Laboratorium teatralne” Nauczyciel języka polskiego

10 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 4.Wycieczki,wymiana międzynarodowa, zawody sportowe Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wymiana z Schalkau, prowadzenie kroniki Nauczyciel języka niemieckiego, dyrektor -wymiana z Francją Nauczyciel języka francuskiego, dyrektor -wyjazd do Londynu Nauczyciel języka angielskiego, dyrektor -wycieczki zawodoznawcze Pedagog -„Noc naukowców” Pedagog, nauczyciel fizyki

11 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -zawody sportowe Nauczyciele w-f. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wycieczki edukacyjne Wszyscy nauczyciele -wyjazdy do kina, teatru, wycieczki krajoznawcze Wycieczka integracyjna grona pedagogicznego Dyrektor -Poznański Jarmark Wielkanocny Nauczyciele: plastyki, religii, języków obcych.

12 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 5.Konkursy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe (szkolne i pozaszkolne) Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, maraton matematyczny Nauczyciele matematyki - konkurs języka polskiego Nauczyciele poloniści -konkurs szkolny „Bezpieczne wakacje”, „Konkurs wiedzy o zawodach” Pedagog - konkursy plastyczne Nauczyciel plastyki

13 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -konkursy profilaktyczne Pedagog, psycholog, wychowawcy Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -konkursy przedmiotowe Wszyscy nauczyciele -Olympus, Fox, wojewódzki konkurs j.angielskiego, Wiking Nauczyciele języka angielskiego -”Polska Pierwszych Piastów”, Wojewódzki Konkurs Historyczny Nauczyciele historii

14 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -Wojewódzki Konkurs Geograficzny, Powiatowy Konkurs Ekologiczny Nauczyciel geografii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska 6. Promowanie zdrowego styl życia -godziny wychowawcze i zajęcia indywidualne wychowawcy, psycholog, pedagog

15 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -Tydzień Zdrowia Pedagog, nauczyciele: chemii, matematyki i geografii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska 7.Rozwijamy talenty -lekcje wychowawcze „Zainteresowania i pasje” Psycholog, pedagog, nauczyciele wychowawcy. -„Mam talent i pasję” Psycholog, nauczyciel języka polskiego

16 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. - Działalność radia „Teraz my” Nauczyciel fizyki i nauczyciele języka angielskiego Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -Przygotowanie uczniów do konkursów Wszyscy nauczyciele -konkurs piosenki anglojęzycznej Nauczyciele języka angielskiego -AISEC Konkurs kolęd, konkursy religijne Katecheta

17 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -obsługa estradowa (organizacja imprez od strony technicznej, nagłośnienie) Nauczyciel religii Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -galeria prac plastycznych uczniów, gazetka samorządu uczniowskiego, oprawa plastyczna uroczystości Nauczyciel plastyki -opieka nad uczniami zdolnymi (wyjazdy na uczelnie) Wszyscy nauczyciele w miarę potrzeb -koło teatralne „Wyczuleni”, kółko krawieckie Nauczyciel historii

18 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 8. Kształtowanie postaw (patriotycznych, proekologicznych, społecznych). Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe grono pedagogiczne -organizacja Święta Niepodległości Nauczyciel historii, katecheta działalność wolontariacka (zaangażowanie własne i wychowanków) w ramach Grupy Integracyjnej „Lubimy być razem” Opiekunki Grupy Integracyjnej „Lubimy być razem” -pomoc przy działaniach wolontariatu Grono pedagogiczne

19 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -wspieranie grupy integracyjnej i wolontariatu Dyrektor Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wolontariat sportowy (bieg o Koronę Dąbrówki, Zeuski) Psycholog -zbiórki (Góra grosza, nakrętki) -adopcja susłów moręgowanych Nauczyciel geografii -działalność Samorządu Uczniowskiego Opiekunowie SU Spotkania comiesięczne z SU -dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -rekolekcje szkolne, jasełka Katecheta

20 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. 9.Podnosimy poziom wiedzy i umiejętności. -udział w szkoleniach doskonalenia zawodowego Wszyscy nauczyciele Przekazywanie informacji o szkoleniach, organizacja szkoleń, dofinansowanie- Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -ankiety dotyczące zainteresowań czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru bibliotekarz Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -obsługa administracyjna projektów Nauczyciel fizyki

21 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 1.Dbamy o wszechstronny rozwój każdego naszego ucznia. -kółko matematyczne przygotowujące do egzaminu, próby egzaminu, maratonu matematycznego Nauczyciele matematyki Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska 2. Budowanie relacji międzyludzkich 1.Tworzenie cieplej atmosfery w gronie nauczycielskim. -inicjowanie, organizacja spotkań Wszyscy nauczyciele, dyrektor -lekcje koleżeńskie, opieka nad stażystami i nauczycielami mianowanymi Wszyscy nauczyciele

22 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -ścisła współpraca z nauczycielami tej samej specjalności, te same formy i techniki w przygotowaniu uczniów do egzaminu Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wycieczki, spotkania, współpraca przy realizacji projektów, wdrażanie OK -dbanie o dobre relacje z gronem nauczycielskim, dzielenie się doświadczeniami, pomysłami -współpraca z polonistą przy tworzeniu programu zajęć Nauczyciel plastyki

23 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -wycieczki Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -wspieranie nauczycieli, rozwiązywanie problemów Psycholog i pedagog -dzielenie się doświadczeniami, wiedzą językową -dzielenie się doświadczeniami i pomysłami w zespole przedmiotowym i wychowawczym -współpraca, wspólne świętowanie -udział we wspólnych działaniach wyrozumiałość i życzliwość

24 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich 2.Dbanie o życzliwy kontakt z uczniami: Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, na lekcjach odnoszenie się do wartości: tolerancja, szacunek, empatia Wszyscy nauczyciele -dbanie o dobrą atmosferę w klasach -poszukiwanie w każdym uczniu zalet, angażowanie uczniów w działania biblioteki

25 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -w każdym uczniu znaleźć „coś” dobrego, Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -lekcje wychowawcze, wszystkie lekcje, wycieczki itp. -mediowanie, rozwiązywanie konfliktów, rozmowa, wspieranie, empatyzowanie Psycholog i pedagog -okazywanie szacunku i empatii, pamiętanie o godności ucznia, -uważne słuchanie uczniów, informacja zwrotna po pracy w grupie, prowadzenie lekcji wychowawczych przez uczniów

26 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -uczniów traktować z życzliwością, zauważanie potrzeb materialnych i emocjonalnych Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -dbanie o dobrą atmosferę, zwracanie uwagi na szacunek wobec siebie i starszych, dbanie o dobre słownictwo 3.Promowanie koleżeńskich relacji między uczniami: -sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów -godziny wychowawcze, dzielenie się refleksjami Wszyscy wychowawcy

27 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -organizowanie pomocy koleżeńskiej, praca wychowawcza na lekcji wychowawczych i na każdej lekcji Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -zachęcanie do dobrych uczynków -praca zespołowa, uczenie lojalności i tolerancji, -prowadzenie lekcji wychowawczych w formie warsztatów -rozmowy z nauczycielami i uczniami

28 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 2. Budowanie relacji międzyludzkich -zachęcanie do współpracy, pomoc Wszyscy wychowawcy i nauczyciele Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -Grupa LBR - współpraca; wycieczki np. do teatru Opiekunowie Grupy Integracyjnej „Lubimy być razem” -godziny wychowawcze, imprezy szkolne, projekty, SU Opiekunowie SU -organizowanie pomocy koleżeńskiej, warsztaty integracyjne, rozwijanie kompetencji interpersonalnych, LBR, współpraca z DPS Pedagog

29 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 1. Nasze działania: Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -kącik prawny dla uczniów na korytarzu szkolnym Pedagog i dyrektor -promowanie konsekwencji i monitorowanie działań Wszyscy wychowawcy, dyrektor -program wychowawczy Zespół wychowawczy -godziny wychowawcze Wszyscy wychowawcy -przestrzeganie kontraktu zawartego z uczniami Wszyscy nauczyciele

30 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 1. Realizujemy podjęte decyzje. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -dotrzymywanie obietnic Wszyscy nauczyciele -przestrzeganie terminów -przestrzeganie regulaminu oceniania i zachowania, na wycieczkach -rozmowy z uczniami na lekcjach

31 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 1. Realizujemy podjęte decyzje. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -rozmowy w ramach zajęć świetlicowych Opiekunowie świetlicy -stosowanie się do zasad wewnątrzszkolnych Wszyscy nauczyciele -realizowanie wyznaczonych celów, wytrwałość, konsekwencja 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. -ewaluacja procedur szkolnych Zespół wychowawczy

32 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -stosowanie się do regulaminów szkolnych na lekcjach Wszyscy nauczyciele -na przerwach, pełniąc odpowiedzialnie dyżury -na przerwach, monitorując dyżury nauczycieli Dyrektor -podczas rozmów indywidualnych z uczniami

33 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -reprezentowanie szkoły na zewnątrz Dyrektor, wszyscy nauczyciele -podczas konkursów, występów, imprez lokalnych Wszyscy nauczyciele -koordynowanie działań Dyrektor -sumienna i odpowiedzialna praca na każdej lekcji, na przerwach, uroczystościach szkolnych

34 Koncepcja pracy szkoły
CEL JAK OSIĄGAMY? OSOBY REALIZUJĄCE MONITOROWANIE 3. Czynimy konsekwencję naszą wartością. 2.Dbamy o wizerunek szkoły i osób z nią związanych. Dyrektor szkoły Ludmiła Kucharska -na zebraniach z rodzicami Wszyscy nauczyciele -podczas wycieczek Koncepcja powstała podczas warsztatów przeprowadzonych r., wzbogacona pomysłami rodziców na zebraniach w dniu oraz pomysłami uczniów


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google