Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA. Zasady prawa konstytucyjnego ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Zasada suwerenności narodu Zasada republikańskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA. Zasady prawa konstytucyjnego ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Zasada suwerenności narodu Zasada republikańskiej."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA

2 Zasady prawa konstytucyjnego ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Zasada suwerenności narodu Zasada republikańskiej formy państwa Zasada sprawiedliwości społecznej Zasada podziału władzy i równoważenia się władz Zasada społecznej gospodarki rynkowej Zasada pluralizmu politycznego Zasada reprezentacji politycznej Zasada demokratycznego państwa prawnego Zasada niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej

3 Pojęcia zasad prawa konstytucyjnego ► Zasada suwerenności narodu – określa podmiot władzy w państwie. W Polsce tym podmiotem jest naród ► Zasada niepodległości i suwerenność RP – państwo ma nieograniczoną swobodę w decydowaniu o swojej przyszłości, jak i w podejmowaniu decyzji w sferach politycznych, gospodarczych i społecznych ► Zasada republikańskiej formy państwa – najwyższe organy państwowe są powoływane w drodze wyborów ► Zasada demokratycznego państwa prawnego – mówi o tym, że prawo podporządkowuje sobie wszystkie normy prawne

4 Pojęcia zasad prawa konstytucyjnego ► Zasada sprawiedliwości społecznej – prawo musi być zgodne ze sprawiedliwością społeczną ► Zasada reprezentacji politycznej – władza jest sprawowana przez osoby, które reprezentują kraj ► Zasada podziału władzy i równoważenia się władzy – zakłada, że w kraju występuje tzw. trójpodział władzy ► Zasada pluralizmu politycznego – zakłada, że każda partia polityczna jest równa innym ► Zasada społecznej gospodarki rynkowej – zakłada, że państwo ma prawo ingerować w sprawy gospodarcze kraju

5 Rozporządzenia i organy mogące je wydawać Organy mogące wydawać rozporządzenia Prezydent RPRada Ministrów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MinistrowiePremier

6 Akty prawne wydawane przez prezydenta Tego rodzaju akty, które są wydawane przez prezydenta, wymagają akceptacji Prezesa Rady Ministrów bądź też odpowiedniego ministra. Kontrasygnata w tym przypadku ma ogromne znaczenie, gdyż oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności prawnej i politycznej za dany akt. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zaniedbania, odpowie za nie osoba, która podpisała kontrasygnatę.


Pobierz ppt "ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA. Zasady prawa konstytucyjnego ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Zasada suwerenności narodu Zasada republikańskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google