Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA

2 Zasady prawa konstytucyjnego

3 Pojęcia zasad prawa konstytucyjnego
Zasada suwerenności narodu – określa podmiot władzy w państwie. W Polsce tym podmiotem jest naród Zasada niepodległości i suwerenność RP – państwo ma nieograniczoną swobodę w decydowaniu o swojej przyszłości, jak i w podejmowaniu decyzji w sferach politycznych, gospodarczych i społecznych Zasada republikańskiej formy państwa – najwyższe organy państwowe są powoływane w drodze wyborów Zasada demokratycznego państwa prawnego – mówi o tym, że prawo podporządkowuje sobie wszystkie normy prawne

4 Pojęcia zasad prawa konstytucyjnego
Zasada sprawiedliwości społecznej – prawo musi być zgodne ze sprawiedliwością społeczną Zasada reprezentacji politycznej – władza jest sprawowana przez osoby, które reprezentują kraj Zasada podziału władzy i równoważenia się władzy – zakłada, że w kraju występuje tzw. trójpodział władzy Zasada pluralizmu politycznego – zakłada, że każda partia polityczna jest równa innym Zasada społecznej gospodarki rynkowej – zakłada, że państwo ma prawo ingerować w sprawy gospodarcze kraju

5 Rozporządzenia i organy mogące je wydawać

6 Akty prawne wydawane przez prezydenta
Tego rodzaju akty, które są wydawane przez prezydenta, wymagają akceptacji Prezesa Rady Ministrów bądź też odpowiedniego ministra. Kontrasygnata w tym przypadku ma ogromne znaczenie, gdyż oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności prawnej i politycznej za dany akt. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zaniedbania, odpowie za nie osoba, która podpisała kontrasygnatę.


Pobierz ppt "ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZĄDZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google