Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla."— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla

2 Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, związanego z przemysłem informatycznym (realizacja )   Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim ( )   Lepsze jutro edukacyjne gastronomiczno-hotelarskiej aglomeracji łódzkiej ( )

3 Opinie uczniów dotyczące:
- przygotowania do wykonywania pracy zawodowej - planów po ukończeniu szkoły - organizacji i oceny praktyk zawodowych - współpracy z przedsiębiorcami - doradztwa zawodowego

4 Liczba ankietowanych uczniów
Ogółem: 1020 uczniów ostatnich klas, w tym o profilu: - informatycznym 380 uczniów, - włókienniczo-odzieżowym 400, - gastronomicznym 120, - hotelarskim 120

5 Profile kształcenia Technik odzieży Technik włókiennik Kelner Kucharz
Technik informatyk Technik odzieży Technik włókiennik Kelner Kucharz Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik turystyki wiejskiej

6 Ocena przygotowania do pracy zawodowej
Czy szkoła przygotowuje do: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastronomicznym hotelarskim Samodzielnego rozwiązywania problemów 60,3% 45,8% 40,8% 30,0% Poszukiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych 64,5% 34,8% 23,3% 20,0% Właściwej organizacji stanowiska pracy 49,5% 73,0% 63,3% 38,3% Pracy w grupie 64,7% 74,8% 80,8% 73,3% Prezentowania i obrony własnych pomysłów 34,2% 21,3% 27,5%

7 Plany uczniów po ukończeniu szkoły
Plany uczniów po zakończeniu nauki w szkole Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastronomicznym hotelarskim Podjęcie pracy zawodowej 13,4% 27,3% 71,2% 33,3% Podjęcie dalszej nauki 30,8% 18,8% 15,9% 38,4% Podjęcie pracy zawodowej i dalszego kształcenia 40,0% 30,5% . Nie wiem 15,8% 23,4% 12,9% 28,3%

8 Uczniowie szkół o profilach włókienniczo-odzieżowym
Ocena praktyk Praktyka zawodowa: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastrono-micznym hotelarskim Uzmysłowiła mi na czym będzie polegała moja praca w zawodzie ponieważ mogłem/ mogłam uczestniczyć w wykonywaniu zadań zawodowych 59,9% 45,0% . Polegała jedynie na obserwacji wykonywanych przez pracowników zadań zawodowych i wykonywaniu ewentualnych czynności pomocniczych 21,3% 37,7% Nie spełniła moich oczekiwań 18,8% 17,3%

9 Ocena długości praktyk zawodowych
Liczba godzin praktyk zawodowych powinna być: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastronomicznym hotelarskim Taka jak jest . 40,8% 34,2% Powinna być większa 41,7% 48,3% Powinna być mniejsza 14,2% 12,5% Nie wiem 3,3% 5,0%

10 Wsparcie firm dla szkół zawodowych
Czy ze szkołą współpracuje firma wspierająca kształcenie ucznia: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastronomicznym hotelarskim Tak 19,7% 40,0% 59,2% 54,2% Nie 80,3% 59,5% 2,5% 10,8% Nie wiem/brak odpowiedzi x 0,5% 38,3% 35,0%

11 Miejsce odbywania praktyk zawodowych
Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastronomicznym hotelarskim W szkole 21,6% 42,0% 44,2% 3,3% W innych placówkach edukacyjnych 8,1% 2,0% 20,0% 42,5% W firmach 70,3% 82,8% 35,8% 54,2%

12 Doradcy zawodowi w szkołach
Czy w szkole jest zatrudniony doradca zawodowy Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo-odzieżowym gastronomicznym hotelarskim Tak 19,5% 37,0% 32,5% 26,7% Nie 34,5% 22,5% 23,3% 30,8% Nie wiem 43,6% 40,5% 44,2% 42,5%

13 WNIOSKI Uczniowie pozytywnie oceniali poziom swojego przygotowania do wykonywania pracy zawodowej Uczniowie wykazali się jednak brakiem wiedzy o możliwościach korzystania z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez szkołę (m.in. kontakt z doradcą zawodowym)

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google