Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla."— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla

2 Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, związanego z przemysłem informatycznym (realizacja 2009-2010) Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim (2011- 2012) Lepsze jutro edukacyjne gastronomiczno- hotelarskiej aglomeracji łódzkiej (2012-2014)

3 Opinie uczniów dotyczące: - przygotowania do wykonywania pracy zawodowej - planów po ukończeniu szkoły - organizacji i oceny praktyk zawodowych - współpracy z przedsiębiorcami - doradztwa zawodowego

4 Liczba ankietowanych uczniów Ogółem: 1020 uczniów ostatnich klas, w tym o profilu: - informatycznym 380 uczniów, - włókienniczo-odzieżowym 400, - gastronomicznym 120, - hotelarskim 120

5 Profile kształcenia Technik informatyk Technik odzieży Technik włókiennik Kelner Kucharz Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik turystyki wiejskiej

6 Ocena przygotowania do pracy zawodowej Czy szkoła przygotowuje do: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo- odzieżowym gastronomicznymhotelarskim Samodzielnego rozwiązywania problemów 60,3%45,8%40,8%30,0% Poszukiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych 64,5%34,8%23,3%20,0% Właściwej organizacji stanowiska pracy 49,5%73,0%63,3%38,3% Pracy w grupie 64,7%74,8%80,8%73,3% Prezentowania i obrony własnych pomysłów 34,2%21,3%30,0%27,5%

7 Plany uczniów po ukończeniu szkoły Plany uczniów po zakończeniu nauki w szkole Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo- odzieżowym gastronomicznymhotelarskim Podjęcie pracy zawodowej 13,4%27,3%71,2%33,3% Podjęcie dalszej nauki 30,8%18,8%15,9%38,4% Podjęcie pracy zawodowej i dalszego kształcenia 40,0%30,5%.. Nie wiem 15,8%23,4%12,9%28,3%

8 Ocena praktyk Praktyka zawodowa: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo- odzieżowym gastrono- micznym hotelarskim Uzmysłowiła mi na czym będzie polegała moja praca w zawodzie ponieważ mogłem/ mogłam uczestniczyć w wykonywaniu zadań zawodowych 59,9%45,0%.. Polegała jedynie na obserwacji wykonywanych przez pracowników zadań zawodowych i wykonywaniu ewentualnych czynności pomocniczych 21,3%37,7%.. Nie spełniła moich oczekiwań 18,8%17,3%..

9 Ocena długości praktyk zawodowych Liczba godzin praktyk zawodowych powinna być: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo -odzieżowym gastronomicznymhotelarskim Taka jak jest.. 40,8%34,2% Powinna być większa.. 41,7%48,3% Powinna być mniejsza.. 14,2%12,5% Nie wiem.. 3,3%5,0%

10 Wsparcie firm dla szkół zawodowych Czy ze szkołą współpracuje firma wspierająca kształcenie ucznia: Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo- odzieżowym gastronomicznymhotelarskim Tak 19,7%40,0%59,2%54,2% Nie 80,3%59,5%2,5%10,8% Nie wiem/brak odpowiedzi x 0,5%38,3%35,0%

11 Miejsce odbywania praktyk zawodowych Miejsce odbywania praktyk Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo- odzieżowym gastronomicznymhotelarskim W szkole 21,6%42,0%44,2%3,3% W innych placówkach edukacyjnych 8,1%2,0%20,0%42,5% W firmach 70,3%82,8%35,8%54,2%

12 Doradcy zawodowi w szkołach Czy w szkole jest zatrudniony doradca zawodowy Uczniowie szkół o profilach informatycznym włókienniczo- odzieżowym gastronomicznymhotelarskim Tak19,5%37,0%32,5%26,7% Nie34,5%22,5%23,3%30,8% Nie wiem43,6%40,5%44,2%42,5%

13 WNIOSKI Uczniowie pozytywnie oceniali poziom swojego przygotowania do wykonywania pracy zawodowej Uczniowie wykazali się jednak brakiem wiedzy o możliwościach korzystania z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez szkołę (m.in. kontakt z doradcą zawodowym)

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań Iwona Gruczyńska, Waldemar Dubla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google