Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22

2 technik mechatronik (311410) technik pojazdów samochodowych (311513) wszystkie zajęcia praktyczne w renomowanych stacjach obsługi czteroletnia nauka zakończona egzaminem maturalnym TECHNIKUM nr 22

3 Technik mechatronik –Przedmioty zawodowe w nowoczesnych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego; ogólnokształcące w szkole –Praktyki w renomowanych serwisach samochodowych –Po maturze możliwość studiowania lub podjęcia pracy jako technik mechatronik –Zdobywasz 3 kwalifikacje zawodowe: E.3 – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18 – eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19 – projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych TECHNIKUM nr 22

4 Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi: projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych obsługa i programowanie robotów przemysłowych obsługa i programowanie sterowników PLC automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie: w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym jako pracownik produkcyjny, pracownik działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownik niższego szczebla dozoru oraz pracownik – asystent projektanta i konstruktora, w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu, może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi. 1 1 „Program nauczania dla zawodu technik mechatronik 311410 o strukturze modułowej” – Tomasz Madej i in. TECHNIKUM nr 22

5 Technik pojazdów samochodowych –Wszystkie przedmioty w szkole –Część zajęć w serwisach samochodowych już od pierwszej klasy –Po maturze możliwość studiowania lub podjęcia pracy jako technik pojazdów samochodowych –Prawo jazdy w ramach nauki w szkole –Zdobywasz 3 kwalifikacje zawodowe: M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych TECHNIKUM nr 22

6 Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania napraw pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. W związku z powyższym technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w:  stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,  zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  salonach sprzedaży samochodów i sklepach z częściami samochodowymi,  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,  firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. 1 1 „Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 o strukturze modułowej” – Mariusz Szymańczak i in. TECHNIKUM nr 22

7 Oferujemy naukę w zawodach: –monter mechatronik (742114) –elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) –blacharz samochodowy (721306) kierunki kształcenia wynikające z potrzeb rynku pracy i preferencji młodzieży wszystkie zajęcia praktyczne w renomowanych stacjach obsługi ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

8 Monter mechatronik –Przedmioty zawodowe w nowoczesnych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego; ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako monter mechatronik –Zdobywasz 2 kwalifikacje zawodowe: E.3 – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.4 – użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

9 Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi. Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych w których są użytkowane oraz prosta obsługa. 1 1 „ Program nauczania dla zawodu monter mechatronik 742114 o strukturze modułowej” – Tomasz Madej i in. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

10 Elektromechanik pojazdów samochodowych –Przedmioty zawodowe w nowoczesnych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego; ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako elektromechanik –Zdobywasz 1 kwalifikację zawodową: M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

11 Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. w szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Powinien nawiązywać kontakt z klientem, przekonywująco negocjować zakres prac oraz ceny za usługę. 1 1 „Program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 o strukturze modułowej” – Mariusz Szymańczak i in. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

12 Blacharz samochodowy –Przedmioty zawodowe i ogólnokształcące w szkole –Zajęcia praktyczne w renomowanych serwisach samochodowych –Możliwość uzupełnienia wykształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjęcia pracy jako blacharz –Zdobywasz 1 kwalifikację zawodową: M.24 – naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

13 Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego są: ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych, planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych. Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zainteresowaniami motoryzacyjnymi. Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej sprawności fizycznej. Blacharze samochodowi mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjnych branży samochodowej, warsztatach naprawczych, usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. 1 1 „Program nauczania dla zawodu blacharz samochodowy 721306 o strukturze modułowej” – Leszek Kucharski i in. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 22

14 WSPÓŁPRACA oraz ponad 60 renomowanych stacji obsługi. Między innymi: AMX TOYOTA NOVA VOLVO NORAUTO CITROEN T.KUBIAK ZIMNY Auto Auto Brzezińska Trax ACS Auto Centrum Serwisowe AC Kosicki SiS Auto Matsouka Motor Maredi AUTOTRAPER SPORT SERVICE FEU VERT BOSCH Burzykowski POLSAD MERCEDES AT Garage Bilex BMW Tłokiński Krotoski-Cichy Marvel Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego

15 zdobywanie dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział w projektach (szkolenia z programu Młode Kadry, Autounia, Erasmus Plus, uprawnienia energetyczne, prawo jazdy oraz CNC ) najnowocześniejszy sprzęt w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego szkolenie praktyczne w renomowanych stacjach obsługi gwarancja zatrudnienia dla najlepszych wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym bezpieczna szkoła z przyjazną atmosferą OFERTA

16 ZAPRASZAMY - to może być TWOJA szkoła


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 Technikum nr 22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google