Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat lekcji: Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Małgorzata Mergo, Lidia Skraińska informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat lekcji: Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Małgorzata Mergo, Lidia Skraińska informatyka +"— Zapis prezentacji:

1

2 Temat lekcji: Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu Małgorzata Mergo, Lidia Skraińska informatyka +

3 informatyka + Prawo Ohma
Prawo Ohma przedstawia zależność natężenia prądu I od napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R, co wyraża się wzorem: Natężenie prądu płynącego w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia pomiędzy końcami tego przewodnika. I ~ U informatyka +

4 Prawo Ohma Prawo Ohma opisuje sytuację, najprostszego związku między napięciem przyłożonym do przewodnika (opornika), a natężeniem prądu jaki płynie przez ten przewodnik Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały. źródło:

5 Opór elektryczny Poruszające się w przewodniku elektrony napotykają na przeszkody. Przewodnik stawia prądowi opór który w danej temperaturze jest dla danego przewodnika stały.  Oporem [R] elektrycznym przewodnika nazywamy stosunek napięcia [U] między końcami przewodnika do natężenia [ I ] prądu płynącego przez ten przewodnik.                                                      

6 Prawo Ohma Iloraz U/I jest stały dla danego odcinka przewodu i nazywa się go oporem elektrycznym (inaczej rezystancją). R = U/I Jednostką oporu jest 1 om Ω 1Ω = 1V/1A Przewodnik ma rezystancję 1 Ω, jeżeli przyłożone do niego napięcie jednego wolta (1V) wywoła przepływ prądu o natężeniu jednego ampera (1A). Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

7 Charakterystyka prądowo-napięciowa przewodnika spełniającego prawo Ohma
Charakterystyka prądowo - napięciowa przewodnika spełniającego prawo Ohma jest linią prostą. Do materiałów spełniających prawo Ohma należą przewodniki: -metale (np. miedź, złoto, srebro, żelazo) -grafit -niektóre materiały ceramiczne -większość elektrolitów Nie spełniają prawa Ohma:    -półprzewodniki -gazy (choć w pewnych zakresach napięć mogą być one zgodne z tym prawem) Źródło:

8


Pobierz ppt "Temat lekcji: Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Małgorzata Mergo, Lidia Skraińska informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google