Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34
Jednostka Notyfikowana 1433

2 Urząd Dozoru Technicznego
Zapewnienie Jakości w Praktyce Jednostki Inspekcyjnej i Notyfikowanej UDT.

3 Urząd Dozoru Technicznego
Działalność obligatoryjna na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym. Zapewnienie jakości oparte na wymaganiach Ustawy – uprawnienia dla firm. System jakości oparty na wymaganiach norm – automatyczne potwierdzenie wymagań po wdrożeniu i certyfikowaniu systemu przez UDT. Ocena końcowa prowadzona zawsze przez Inspektorów UDT.

4 Urząd Dozoru Technicznego
Działalność UDT prowadzona na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym. Nadzór nad wytwarzaniem urządzeń nie objętych wymaganiami dyrektyw UE. Podejmowanie decyzji o zezwoleniu na eksploatację urządzeń technicznych. Nadzór nad eksploatacją urządzeń. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa urządzeń.

5 Urząd Dozoru Technicznego
Działalność w sferze regulowanej. Usługi w zakresie oceny zgodności wyrobów. Ocena zgodności oparta na wymaganiach modułów oceny zgodności. Zatwierdzanie systemów jakości dla dyrektyw globalnego podejścia modułu E, D i H Certyfikacja personelu.

6 Urząd Dozoru Technicznego
Działalność w sferze usług dobrowolnych. Potwierdzanie wdrożenia systemów jakości opartych na wymaganiach norm: PN-EN -ISO 9001:2001 PN-EN –ISO 14001:1998 PN-N :1999 PN –EN 729:1997 Dobrowolna certyfikacja wyrobów Ocena maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/655/EWG

7 DYREKTYWY BEZPOŚREDNIO DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Dyrektywy nowego podejścia 87/404/EWG - Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV) 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe (PED) 92/42/EWG - Sprawność kotłów grzewczych (EWB) 98/37/WE - Maszyny (MD) 95/16/WE - Dźwigi (Lifts) 89/396/EWG - Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) 73/23/EWG - Niskie napięcia (LVD) 89/336/EWG - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2000/9/WE - Urządzenia linotorowe do transportu osób 2000/14/WE - Emisja hałasu

8 Strona internetowa UDT http://www.udt.gov.pl
ŹRÓDŁA INFORMACJI Strona internetowa UDT


Pobierz ppt "Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34"

Podobne prezentacje


Reklamy Google