Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana 1433.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana 1433."— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana 1433

3 Urząd Dozoru Technicznego Zapewnienie Jakości w Praktyce Jednostki Inspekcyjnej i Notyfikowanej UDT.

4 Urząd Dozoru Technicznego Działalność obligatoryjna na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym. Zapewnienie jakości oparte na wymaganiach Ustawy – uprawnienia dla firm. System jakości oparty na wymaganiach norm – automatyczne potwierdzenie wymagań po wdrożeniu i certyfikowaniu systemu przez UDT. Ocena końcowa prowadzona zawsze przez Inspektorów UDT.

5 Urząd Dozoru Technicznego Działalność UDT prowadzona na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym. 1. Nadzór nad wytwarzaniem urządzeń nie objętych wymaganiami dyrektyw UE. 2. Podejmowanie decyzji o zezwoleniu na eksploatację urządzeń technicznych. 3. Nadzór nad eksploatacją urządzeń. 4. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa urządzeń.

6 Urząd Dozoru Technicznego Działalność w sferze regulowanej. 1. Usługi w zakresie oceny zgodności wyrobów. 2. Ocena zgodności oparta na wymaganiach modułów oceny zgodności. 3. Zatwierdzanie systemów jakości dla dyrektyw globalnego podejścia modułu E, D i H 4. Certyfikacja personelu.

7 Urząd Dozoru Technicznego Działalność w sferze usług dobrowolnych. Potwierdzanie wdrożenia systemów jakości opartych na wymaganiach norm: PN-EN -ISO 9001:2001 PN-EN –ISO 14001:1998 PN-N - 18001:1999 PN –EN 729:1997 Dobrowolna certyfikacja wyrobów Ocena maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/655/EWG

8 DYREKTYWY BEZPOŚREDNIO DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Dyrektywy nowego podejścia 87/404/EWG - Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV) 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe (PED) 92/42/EWG - Sprawność kotłów grzewczych (EWB) 98/37/WE - Maszyny (MD) 95/16/WE - Dźwigi (Lifts) 89/396/EWG - Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) 73/23/EWG - Niskie napięcia (LVD) 89/336/EWG - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2000/9/WE - Urządzenia linotorowe do transportu osób 2000/14/WE - Emisja hałasu

9 ŹRÓDŁA INFORMACJI Strona internetowa UDT http://www.udt.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Szczęśliwicka 34 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana 1433."

Podobne prezentacje


Reklamy Google