Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 B y ł f il o zo fem g r e c k im, ż y j ą c y m w l a t a ch o k..5 8 2- 5 0 7 p. n.e. U r o d z i ł s i ę i ż y ł n a w y s p i e S a m o s, a n a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " B y ł f il o zo fem g r e c k im, ż y j ą c y m w l a t a ch o k..5 8 2- 5 0 7 p. n.e. U r o d z i ł s i ę i ż y ł n a w y s p i e S a m o s, a n a."— Zapis prezentacji:

1

2  B y ł f il o zo fem g r e c k im, ż y j ą c y m w l a t a ch o k..5 8 2- 5 0 7 p. n.e. U r o d z i ł s i ę i ż y ł n a w y s p i e S a m o s, a n a s t ę p n i e dz i a ł a ł w K r o t o n i e w I t a l i i, g d z i e z a ł o ż y ł r e l i g i j n o -f i l o z o f i c z n ą s z k o ł ę. P i t a g o r a s w p r o w a d z i ł p o j ę c i e p o d o b i e ń s t w a f i g u r, d o w i ó d ł z n a n e g o t w i e r d z e n ia d l a t r ó j k ą t ó w z w a n e g o o d J e g o n a z w i s k a, p o d a ł k o n s t ru k c j ę p e w n y c h w i e l o k ą t ó w i w i e l o ś c i a n ó w j a k n p. h e k s a e d r u, d o d e k a e d r u, i k o s a e d r u, o k t a e dr u. B a d a j ą c w i e l o k ą t y o d k r y ł n i e w sp ó ł m i e r n o ś ć o d c i n k ó w, z ł o t y p o d z i a ł o d c i n k a. Z a j m o w a ł s i ę t a k ż e z e s w y m i u c z n i a m i w ł a s n o ś ci a m i l i c z b, p r z y p is u j ą c i m m i s t y c z n e z n a c z e n i e.

3 Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Twierdzenie Pitagorasa stosujemy tylko do trójkąta prostokątnego, obliczamy długość jednego z boków, gdy dane są długości dwóch pozostałych.

4 Przeciwprostokątna (c) Przyprostokątna (a) Przyprostokątna (b) a 2 + b 2 = c 2

5 a b c Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej jest równe sumie pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych. a 2 + b 2 = c 2

6 d a a d = a

7 h a a a

8

9 Przyprostokątna, leżąca naprzeciw kąta 30°, równa jest połowie długości przeciwprostokątnej.

10 Prezentacje wykonali Michał Siwek i Jakub Samsoniuk


Pobierz ppt " B y ł f il o zo fem g r e c k im, ż y j ą c y m w l a t a ch o k..5 8 2- 5 0 7 p. n.e. U r o d z i ł s i ę i ż y ł n a w y s p i e S a m o s, a n a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google