Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustna prezentacja maturalna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustna prezentacja maturalna"— Zapis prezentacji:

1 Ustna prezentacja maturalna
MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO USTNA PREZENTACJA NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO „TO LUBIĘ!” OPRACOWAŁA BOGUMIŁA TRYZNA btryzna

2 USTNA PREZENTACJA / WAŻNE INFORMACJE
Ustna prezentacja maturalna USTNA PREZENTACJA / WAŻNE INFORMACJE WAŻNE INFORMACJE DO 30 WRZEŚNIA ROKU SZKOLNEGO, W KTÓRYM PRZYSTĘPUJESZ DO EGZAMINU, WYBIERASZ TEMAT ZE SZKOLNEJ LISTY 30 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU USTNEGO SKŁADASZ BIBLIOGRAFIĘ WRAZ Z INFORMACJĄ O NIEZBĘDNYCH MATERIAŁACH POMOCNICZYCH ( W TYM RÓWNIEŻ SPRZETU ) UWAGA JEŻELI NIE ZŁOŻYSZ BIBLIOGRAFII W TERMINIE, TO ZNACZY, ŻE REZYGNUJESZ Z EGZAMINU, WIĘC NA ŚWIADECTWIE BĘDZIESZ MIEĆ WPISANE 0.” btryzna

3 USTNA PREZENTACJA / STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO
Ustna prezentacja maturalna USTNA PREZENTACJA / STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO EGZAMIN USTNY OCENIANE: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA 1 PKT. LUB 2 PKT. LUB 3 PKT. KOMPOZYCJA PKT. LUB 2 PKT. WYSTĄPIENIE (PREZENTACJA) ok.15 minut OCENIANY JĘZYK PKT. LUB 4, LUB 6 PKT., LUB 8 PKT. OCENIA SIĘ: ROZUMIENIE PYTAŃ PRZEZ ZDAJĄCEGO, UMIEJĘTNOŚĆ FORMUŁOWANIA ODPOWIEDZI, UMIEJĘTNOŚĆ OBRONY WŁASNEGO STANOWISKA 2 PKT. LUB 5 PKT. LUB 7 PKT. ROZMOWA Z KOMISJĄ ok.10 minut btryzna

4 PRZEANALIZUJ SYTUACJĘ EGZAMINU USTNEGO ZE SWOJEGO PUNKTU WIDZENIA
USTNA PREZENTACJA / SYTUACJA EGZAMINU USTNEGO PRZEANALIZUJ SYTUACJĘ EGZAMINU USTNEGO ZE SWOJEGO PUNKTU WIDZENIA Z TWOJEJ SZKOŁY TY ZDAJACY PREZENTACJA POLONISTA 1 POLONISTA 2 SPOZA TWOJEJ SZKOŁY CELE: 1. ZDAĆ 2. OPANOWAĆ STRES 3. ZDOBYĆ DUŻO PUNKTÓW 4. ZAINTERESOWAĆ KOMISJĘ WYGŁOSIĆ PREZENTACJĘ 2. POKAZAĆ PRZYGOTOWANE MATERIAŁY 3. ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA BYĆ PRZEKONUJĄCYM

5 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY
ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYBÓR TEMATU KONCEPCJA PRACY GROMADZENIE BIBLIOGRAFII SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI WYGŁOSZENIE MOWY

6 ETAPY PRACY / WYBÓR TEMATU
DO 30 WRZEŚNIA WYBIERASZ TEMAT Z LISTY SZKOLNYCH TEMATÓW

7 WYBÓR TEMATU / GRUPY TEMATÓW / LITERATURA
ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ O WYBORZE TEMATU, PRZEANALIZUJ NIEKTÓRE ZALETY I WADY POTENCJALNEGO WYBORU GRUPA TEMATÓW ZALETY/ UŁATWIENIA WADY/ TRUDNOŚCI UWAGI LITERATURA 1. ZNANE TEKSTY LITERACKIE 2. BOGACTWO OPRACOWAŃ 3. PROBLEMATYKA ZNANA Z LEKCJI (NAJCZĘŚCIEJ) (trudno o oryginalne spojrzenie) 2. ZRÓŻNICOWANY POZIOM OPRACOWAŃ ( kłopot z wyborem wartościowych ) 3.UTRWALONE SCHEMATY MYŚLENIA O DANYM UTWORZE DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ DUŻO CZYTAĆ

8 WYBÓR TEMATU / GRUPY TEMATÓW / ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
GRUPA TEMATÓW ZALETY/ UŁATWIENIA WADY/ TRUDNOŚCI UWAGI ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. BOGACTWO MATERIAŁU 2. MOŻLIWOŚĆ ORYGINALNEGO SPOJRZENIA MOŻNA POKAZAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA SZUKANIE MATERIAŁU WYMAGA CZASU MOŻNA PRZEKROCZYĆ GRANICĘ DOBREGO SMAKU DLA TYCH , KTÓRZY NIEZBYT LUBIĄ CZYTAĆ , ALE LUBIĄ MUZYKĘ, KINO, SZTUKĘ itp.

9 WYBÓR TEMATU / GRUPY TEMATÓW / JĘZYK
GRUPA TEMATÓW ZALETY/ UŁATWIENIA WADY/ TRUDNOŚCI UWAGI JĘZYK GROMADZENIE MATERIAŁU WYMAGA CZASU SWOBODNE UŻYWANIE TERMINOLOGII NAUKOWEJ Z DANEJ DZIEDZINY DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ SPRAWDZAĆ POZNANĄ TEORIĘ W PRAKTYCE 1. MATERIAŁ JĘZYKOWY DOBRANY CELOWO (czyli udowadniający założoną tezę) 2. LICZNE OPRACOWANIA

10 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU
MODEL KONSTRUKCJI TEMATU PREZENTACJI np. Kobieta- żona i kobieta - kochanka. Zanalizuj i porównaj wizerunki kobiety-żony i kobiety-kochanki w wybranych tekstach literackich i innych tekstach kultury dwóch różnych epok literackich. WSKAZÓWKA PROBLEM kobieta - żona i kobieta-kochanka SPOSÓB REALIZACJI MATERIAŁ BADAWCZY zanalizuj i porównaj wizerunki żony wizerunki kochanki dwie różne epoki literackie teksty literackie teksty kultury

11 MODEL KONSTRUKCJI TEMATU
WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / WSKAZÓWKI / SPOSÓB REALIZACJI MODEL KONSTRUKCJI TEMATU NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE FORMY OPERACYJNE PROBLEM WSKAZÓWKA MATERIAŁ BADAWCZY SPOSÓB REALIZACJI omów, analizując scharakteryzuj analiza porównawcza analiza celowo wybranych przykładów analizując, porównaj przedstaw sposoby kreacji…

12 MODEL KONSTRUKCJI TEMATU
WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / WSKAZÓWKA / MATERIAŁ BADAWCZY MODEL KONSTRUKCJI TEMATU PROBLEM ILE PRZYKŁADÓW BRAĆ POD UWAGĘ? (PROPOZYCJA) WSKAZÓWKA SPOSÓB REALIZACJI MATERIAŁ BADAWCZY 3 (dłuższe) teksty literackie 2 teksty literackie i 2(3) teksty kultury reprezentatywny materiał językowy dla danego zjawiska

13 CZAS PREZENTACJI 15 MINUT
WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / WSKAZÓWKA / MATERIAŁ BADAWCZY DLACZEGO W PREZENTACJI LEPIEJ OGRANICZYĆ ILOŚĆ PRZYKŁADÓW? CZAS PREZENTACJI 15 MINUT WSTĘP ok. 2-3 min. ROZWINIĘCIE ok. 9 min. np. tekst minuty tekst 2 – 3 minuty tekst 3 – 3 minuty Lub Przykład 1 – 2 min. Przykład 2 – 2 min. Przykład 3 – 2 min. Przykład 4 – 2 min. ZAKOŃCZENIE ok. 2-3 min. SPRAWDŹ, ILE MOŻESZ POWIEDZIEĆ O LEKTURZE PRZEZ MNIEJ NIŻ 2 MINUTY.

14 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / ĆWICZENIE
Sprawdź, czy potrafisz przeanalizować temat prezentacji. Temat: Literackie autoportrety – omów problem, porównując wybrane teksty literackie z biografiami ich twórców, wyciągnij wnioski. Co masz zrobić? Omówić problem (pokazać z każdej strony) Jaki problem masz omówić? literackie autoportrety W jaki sposób masz ten problem omówić? Porównując teksty literackie z biografiami ich twórców Na jakim materiale masz ten problem omówić? Tekst literacki i biografia autora tego tekstu ( 3 przykłady)

15 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY
ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYBÓR TEMATU KONCEPCJA PRACY GROMADZENIE BIBLIOGRAFII SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI WYGŁOSZENIE MOWY

16 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY / KONCEPCJA
KONCEPCJA PRACY OD CZEGO WYJDZIESZ, DO CZEGO DOJDZIESZ.

17 ETAPY PRACY / KONCEPCJA
koncepcja- ogólne ujęcie, obmyślony plan działania, rozwiązanie czegoś; pomysł, projekt; Np. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie ich osobowości (np. Rzeckiego, Wertera). PUNKT WYJŚCIA PUNKT DOJŚCIA ETAP I ETAP II ETAP III ETAPN Mapa myślowa do problemu: Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów

18 ETAPY PRACY / KONCEPCJA / MAPA MYŚLOWA / przykład
Przeanalizuj poniższą mapę. Zastanów się, o jakie dodatki można ją uzupełnić. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie ich osobowości (np. Rzeckiego, Wertera). pamiętnika (relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem lub naocznym świadkiem) Bohater literacki jako autor dziennika (zapiski z dnia na dzień; cel: utrwalić wydarzenia; zwykle układ chronologiczny) listu (wyraźny adresat; cel: poinformować, nakłonić do czegoś) wymyślony przez autora (wiek, płeć,osobowość, biografia itp.)

19 ETAPY PRACY / KONCEPCJA /przykład
Ustna prezentacja maturalna ETAPY PRACY / KONCEPCJA /przykład Przypatrz się , jak mogą wyglądać kolejne etapy pracy koncepcyjnej na konkretnym przykładzie. PUNKT WYJŚCIA Bohater literacki jako autor PUNKT DOJŚCIA pamiętnika Czy uczestnik czy świadek opisywanych wydarzeń różnice między narracją świadka i uczestnika Porównanie narracji przy pamiętniku, dzienniku i liście Mapa myślowa do problemu: Wybór ścieżki na mapie Porównywanie sposobów opisu (podobieństwa i różnice) Wnioski (hipoteza robocza): różne opisy Czytanie tekstów pod kątem wybranej ścieżki btryzna

20 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY
ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYBÓR TEMATU KONCEPCJA PRACY GROMADZENIE BIBLIOGRAFII SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI WYGŁOSZENIE MOWY

21 ETAPY PRACY / GROMADZENIE BIBLIOGRAFII
GDZIE SZUKAĆ ? JAK SPORZĄDZAĆ BIBLIOGRAFI Ę?

22 ETAPY PRACY / GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / TYPY BIBLIOGRAFII
BIBLIOGRAFIA – uporządkowany według określonych kryteriów spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów z najważniejszymi danymi o każdej pozycji ( autor, tytuł, miejsce i rok wydania itp..) BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU PODMIOTU TEKSTY O TEKSTACH, BĘDĄCYCH LITERATURĄ PODMIOTU (OPRACOWANIA) TEKSTY, KTÓRE STANOWIĄ MATERIAŁ BADAWCZY

23 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / BIBLIOGRAFIA PODMIOTU
DOBÓR MATERIAŁU BADAWCZEGO ZALEŻY OD WYRAŹNEJ WSKAZÓWKI W TEMACIE, np. z trzech różnych epok literackich lub dwóch różnych rodzajów literackich i OD INTENCJI ZDAJĄCEGO, np. czy chcesz wykazać się znajomością lektur obowiązkowych, czy zaprezentować indywidualne (pozalekturowe) preferencje czytelnicze

24 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
WYBÓR OPRACOWAŃ POKAZUJE, Z JAKICH MATERIAŁÓW KORZYSTASZ, CZYLI ILUSTRUJE TWOJĄ KOMPETENCJĘ W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA. JEŚLI SĄ TO OPRACOWANIA NA POZIOMIE ABITURIENTA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, KTÓRY ZDAJE MATURĘ, to znaczy, że umiesz oddzielić pozycje wartościowe od komercyjnych JEŚLI SĄ TO TZW. MATOŁY, CZYLI DOŚĆ PRYMITYWNE PRACE WYDAWANE WE WSZELKIEGO RODZAJU WYDAWNICTWACH POD WSPÓLNYM TYTUŁEM ŚCIĄGI, to znaczy, że nie potrafisz ocenić źródła pozyskiwanych informacji.

25 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / ADRES BIBLIOGRAFICZNY / PUBLIKACJA ZWARTA
POPRAWNY ADRES BIBLIOGRAFICZNY IMIĘ I NAZWISKO AUTORA (LUB AUTORÓW JEŚLI TO DZIEŁO ZBIOROWE) Np. P. Coelho, TYTUŁ POZYCJI Np. P. Coelho , Alchemik, IMIĘ I NAZWISKO TŁUMACZA (JEŚLI JEST) Np. P. Coelho , Alchemik, przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski, MIEJSCE WYDANIA Np. P. Coelho , Alchemik, przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski , Warszawa ROK WYDANIA Np. P. Coelho , Alchemik, przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski , Warszawa 1995

26 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / ADRES BIBLIOGRAFICZNY / ARTYKUŁ, INTERNET
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA (LUB AUTORÓW JEŚLI TO DZIEŁO ZBIOROWE) N. Szutta GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / ADRES BIBLIOGRAFICZNY / ARTYKUŁ, INTERNET POPRAWNY ADRES BIBLIOGRAFICZNY artykułu , TYTUŁ POZYCJI N. Szutta, Etyka charakteru, TYTUŁ GAZETY LUB CZASOPISMA W CUDZYSŁOWIE, BEZ KURSYWY N. Szutta, Etyka charakteru, ''Charaktery'', DOKŁADNA DATA WYDANIA N. Szutta, Etyka charakteru, ''Charaktery'‘, 8/2005, ss strony internetowej np.

27 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA
ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYBÓR TEMATU KONCEPCJA PRACY GROMADZENIE BIBLIOGRAFII SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI WYGŁOSZENIE MOWY

28 KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI
MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI PORADNIK MÓWCY

29 Ustna prezentacja maturalna
MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI Masz do dyspozycji 3 części, tworzące całość. Zwróć uwagę na wariantywną kolejność tych części i jej skutki. WSTĘP- ROZWINIĘCIE- ZAKOŃCZENIE KOLEJNOŚĆ SKUTKI WNIOSKI 1. JEDYNĄ NIEZMIENIALNĄ CZĘŚCIĄ KOMPOZYCYJNĄ JEST ROZWINIĘCIE. 2. STOSUNKOWO MAŁO ZMIENIA SIĘ ZAKOŃCZENIE 3. NAJBARDZIEJ WYKORZYSTYWANY JEST WSTĘP. TO WSTĘP POWINIEN BYĆ SKONSTRUOWANY NA KOŃCU. POPRAWNE I NIESTANDARDOWE NIE SPRAWDZA SIĘ PRZY TEKŚCIE MÓWIONYM; ODBIORCY NALEŻY POWTARZAĆ CZĘŚCI WSTĘPU POPRAWNE WSTĘP- CZĘŚĆ WSTĘPU- ROZWINIĘCIE- CZĘŚĆ WSTĘPU- ZAKOŃCZENIE WSTĘP- CZĘŚĆ ZAKOŃCZENIA- CZĘŚĆ WSTĘPU- ROZWINIĘCIE- CZĘŚĆ WSTĘPU- ZAKOŃCZENIE btryzna

30 WSTĘP W gruncie rzeczy decyduje o ocenie Zjednuje (bądź nie) słuchacza
MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI Przyjrzyjmy się wstępowi, swego rodzaju kręgosłupowi ustnej prezentacji. Oto on. W gruncie rzeczy decyduje o ocenie Zjednuje (bądź nie) słuchacza WSTĘP Intryguje ( bądź nie) Umiejętnie powtarzany( we fragmentach) potrafi utrwalić treści, na które chcemy zwrócić uwagę Może wykazać elokwencję i erudycję nadawcy, np..poprzez cytaty, analogie itp..

31 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA
ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYBÓR TEMATU KONCEPCJA PRACY GROMADZENIE BIBLIOGRAFII SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI WYGŁOSZENIE MOWY

32 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY
Ustna prezentacja maturalna MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY WYGŁASZANIE MOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYSTĘPU ? btryzna

33 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY
TEKST (ZAPISANY WCZEŚNIEJ) W JĘZYKU MÓWIONYM ZAPISUJESZ TAK, JAK CHCESZ GO MÓWIĆ CZYLI W JEDNEJ LINIJCE PISZESZ TYLKO TE WYRAZY, KTÓRE CHCESZ POWIEDZIEĆ W OKREŚLONY SPOSÓB NA JEDNYM WYDECHU

34 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY
Np.. Przypatrz się tekstowi poniżej. „Gdybyśmy nigdy nie próbowali wydać się odrobinę lepszymi niż jesteśmy, jakże moglibyśmy pracować nad sobą czy sami siebie wychowywać? Oto impuls, który każe człowiekowi pokazywać lepszy lub wyidealizowany aspekt siebie”. A teraz przygotujmy ten tekst do wygłoszenia, czyli : zapiszmy go frazami w osobnych linijkach Gdybyśmy nigdy nie próbowali wydać się odrobinę lepszymi niż jesteśmy, jakże moglibyśmy pracować nad sobą czy sami siebie wychowywać zaznaczmy głoski (i grupy głosek), które należy wymawiać inaczej lub bardzo wyraźnie podkreślmy wyrazy, które warto zaakcentować,np. zaznaczmy prawidłowe akcenty wyrazowe Prawda, że to nie jest trudne?

35 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA
I to już koniec. VENI. VIDI. VICI. CZEGO CI ŻYCZĘ NA MATURZE  Bogumiła Tryzna


Pobierz ppt "Ustna prezentacja maturalna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google