Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTNA PREZENTACJA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO „TO LUBIĘ!” OPRACOWAŁA BOGUMIŁA TRYZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTNA PREZENTACJA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO „TO LUBIĘ!” OPRACOWAŁA BOGUMIŁA TRYZNA."— Zapis prezentacji:

1 USTNA PREZENTACJA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO „TO LUBIĘ!” OPRACOWAŁA BOGUMIŁA TRYZNA

2 USTNA PREZENTACJA / WAŻNE INFORMACJE WAŻNE INFORMACJE DO 30 WRZEŚNIA ROKU SZKOLNEGO, W KTÓRYM PRZYSTĘPUJESZ DO EGZAMINU, WYBIERASZ TEMAT ZE SZKOLNEJ LISTY 30 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU USTNEGO SKŁADASZ BIBLIOGRAFIĘ WRAZ Z INFORMACJĄ O NIEZBĘDNYCH MATERIAŁACH POMOCNICZYCH ( W TYM RÓWNIEŻ SPRZETU ) UWAGA JEŻELI NIE ZŁOŻYSZ BIBLIOGRAFII W TERMINIE, TO ZNACZY, ŻE REZYGNUJESZ Z EGZAMINU, WIĘC NA ŚWIADECTWIE BĘDZIESZ MIEĆ WPISANE 0.” 2

3 USTNA PREZENTACJA / STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO EGZAMIN USTNY WYSTĄPIENIE (PREZENTACJA) ROZMOWA Z KOMISJĄ ok.15 minut ok.10 minut OCENIANE: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA 1 PKT. LUB 2 PKT. LUB 3 PKT. KOMPOZYCJA 1 PKT. LUB 2 PKT. OCENIANY JĘZYK 2 PKT. LUB 4, LUB 6 PKT., LUB 8 PKT. OCENIA SIĘ: ROZUMIENIE PYTAŃ PRZEZ ZDAJĄCEGO, UMIEJĘTNOŚĆ FORMUŁOWANIA ODPOWIEDZI, UMIEJĘTNOŚĆ OBRONY WŁASNEGO STANOWISKA 2 PKT. LUB 5 PKT. LUB 7 PKT.

4 PRZEANALIZUJ SYTUACJĘ EGZAMINU USTNEGO ZE SWOJEGO PUNKTU WIDZENIA 4 USTNA PREZENTACJA / SYTUACJA EGZAMINU USTNEGO PREZENTACJA POLONISTA 1 POLONISTA 2 TY ZDAJACY Z TWOJEJ SZKOŁY SPOZA TWOJEJ SZKOŁY CELE : 1. ZDAĆ 2. OPANOWAĆ STRES 3. ZDOBYĆ DUŻO PUNKTÓW 4. ZAINTERESOWAĆ KOMISJĘ 1.WYGŁOSIĆ PREZENTACJĘ 2. POKAZAĆ PRZYGOTOWANE MATERIAŁY 3. ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA BYĆ PRZEKONUJĄCYM

5 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYGŁOSZENIE MOWY SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI GROMADZENIE BIBLIOGRAFII KONCEPCJA PRACY WYBÓR TEMATU

6 ETAPY PRACY / WYBÓR TEMATU 6 WYBÓR TEMATU DO 30 WRZEŚNIA WYBIERASZ TEMAT Z LISTY SZKOLNYCH TEMATÓW

7 WYBÓR TEMATU / GRUPY TEMATÓW / LITERATURA ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ O WYBORZE TEMATU, PRZEANALIZUJ NIEKTÓRE ZALETY I WADY POTENCJALNEGO WYBORU 7 GRUPA TEMATÓW ZALETY/ UŁATWIENIAWADY/ TRUDNOŚCIUWAGI LITERATURA 1. ZNANE TEKSTY LITERACKIE 2. BOGACTWO OPRACOWAŃ 3. PROBLEMATYKA ZNANA Z LEKCJI (NAJCZĘŚCIEJ) 1. ZNANE TEKSTY LITERACKIE (trudno o oryginalne spojrzenie) 2. ZRÓŻNICOWANY POZIOM OPRACOWAŃ ( kłopot z wyborem wartościowych ) 3.UTRWALONE SCHEMATY MYŚLENIA O DANYM UTWORZE DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ DUŻO CZYTAĆ

8 WYBÓR TEMATU / GRUPY TEMATÓW / ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI GRUPA TEMATÓWZALETY/ UŁATWIENIAWADY/ TRUDNOŚCIUWAGI ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. BOGACTWO MATERIAŁU 2. MOŻLIWOŚĆ ORYGINALNEGO SPOJRZENIA 3. MOŻNA POKAZAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA 1.SZUKANIE MATERIAŁU WYMAGA CZASU 2.MOŻNA PRZEKROCZYĆ GRANICĘ DOBREGO SMAKU DLA TYCH, KTÓRZY NIEZBYT LUBIĄ CZYTAĆ, ALE LUBIĄ MUZYKĘ, KINO, SZTUKĘ itp. 8

9 WYBÓR TEMATU / GRUPY TEMATÓW / JĘZYK 9 GRUPA TEMATÓW ZALETY/ UŁATWIENIA WADY/ TRUDNOŚCI UWAGI JĘZYK 1.GROMADZENIE MATERIAŁU WYMAGA CZASU 2.SWOBODNE UŻYWANIE TERMINOLOGII NAUKOWEJ Z DANEJ DZIEDZINY DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ SPRAWDZAĆ POZNANĄ TEORIĘ W PRAKTYCE 1. MATERIAŁ JĘZYKOWY DOBRANY CELOWO (czyli udowadniający założoną tezę) 2. LICZNE OPRACOWANIA

10 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU 10 WYBÓR TEMATU MODEL KONSTRUKCJI TEMATU PREZENTACJI np. Kobieta- żona i kobieta - kochanka. Zanalizuj i porównaj wizerunki kobiety-żony i kobiety-kochanki w wybranych tekstach literackich i innych tekstach kultury dwóch różnych epok literackich. PROBLEM WSKAZÓWKA kobieta - żona i kobieta-kochanka SPOSÓB REALIZACJI MATERIAŁ BADAWCZY zanalizuj i porównaj wizerunki żony wizerunki kochanki dwie różne epoki literackie teksty literackie teksty kultury

11 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / WSKAZÓWKI / SPOSÓB REALIZACJI 11 WSKAZÓWKA SPOSÓB REALIZACJI omów, analizując scharakteryzuj analiza porównawcza analiza celowo wybranych przykładów analizując, porównaj przedstaw sposoby kreacji… NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE FORMY OPERACYJNE PROBLEM MATERIAŁ BADAWCZY MODEL KONSTRUKCJI TEMATU

12 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / WSKAZÓWKA / MATERIAŁ BADAWCZY 12 MATERIAŁ BADAWCZY 3 (dłuższe) teksty literackie reprezentatywny materiał językowy dla danego zjawiska 2 teksty literackie i 2(3) teksty kultury MODEL KONSTRUKCJI TEMATU PROBLEM WSKAZÓWKA SPOSÓB REALIZACJI ILE PRZYKŁADÓW BRAĆ POD UWAGĘ? ( PROPOZYCJA )

13 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / WSKAZÓWKA / MATERIAŁ BADAWCZY CZAS PREZENTACJI 15 MINUT 13 ZAKOŃCZENIE ok. 2-3 min. ROZWINIĘCIE ok. 9 min. np. tekst 1- 3 minuty tekst 2 – 3 minuty tekst 3 – 3 minuty Lub Przykład 1 – 2 min. Przykład 2 – 2 min. Przykład 3 – 2 min. Przykład 4 – 2 min. WSTĘP ok. 2-3 min. SPRAWDŹ, ILE MOŻESZ POWIEDZIEĆ O LEKTURZE PRZEZ MNIEJ NIŻ 2 MINUTY. DLACZEGO W PREZENTACJI LEPIEJ OGRANICZYĆ ILOŚĆ PRZYKŁADÓW?

14 WYBÓR TEMATU / MODEL KONSTRUKCJI TEMATU / ĆWICZENIE Sprawdź, czy potrafisz przeanalizować temat prezentacji. Temat: Literackie autoportrety – omów problem, porównując wybrane teksty literackie z biografiami ich twórców, wyciągnij wnioski. 14 Co masz zrobić? Omówić problem (pokazać z każdej strony) Jaki problem masz omówić? literackie autoportrety W jaki sposób masz ten problem omówić? Porównując teksty literackie z biografiami ich twórców Na jakim materiale masz ten problem omówić? Tekst literacki i biografia autora tego tekstu ( 3 przykłady)

15 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYGŁOSZENIE MOWY SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI GROMADZENIE BIBLIOGRAFII KONCEPCJA PRACY WYBÓR TEMATU

16 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY / KONCEPCJA 16 KONCEPCJA PRACY OD CZEGO WYJDZIESZ, DO CZEGO DOJDZIESZ.

17 ETAPY PRACY / KONCEPCJA koncepcja- ogólne ujęcie, obmyślony plan działania, rozwiązanie czegoś; pomysł, projekt; Np. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie ich osobowości (np. Rzeckiego, Wertera). 17 PUNKT WYJŚCIA PUNKT DOJŚCIA ETAP IETAP II ETAP III ETAP N … Mapa myślowa do problemu: Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów

18 ETAPY PRACY / KONCEPCJA / MAPA MYŚLOWA / przykład pamiętnika (relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem lub naocznym świadkiem) Bohater literacki jako autor dziennika ( zapiski z dnia na dzień; cel: utrwali ć wydarzenia; zwykle układ chronologiczny) listu ( wyraźny adresat; cel: poinformowa ć, nakłonić do czegoś) 18 Przeanalizuj poniższą mapę. Zastanów się, o jakie dodatki można ją uzupełnić. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje literackie ich osobowości (np. Rzeckiego, Wertera). wymyślony przez autora (wiek, płeć,osobowoś ć, biografia itp.)

19 ETAPY PRACY / KONCEPCJA /przykład Przypatrz się, jak mogą wyglądać kolejne etapy pracy koncepcyjnej na konkretnym przykładzie. 19 PUNKT WYJŚCIA Bohater literacki jako autor PUNKT DOJŚCIA pamiętnika Czy uczestnik czy świadek opisywanych wydarzeń różnice między narracją świadka i uczestnika Porównanie narracji przy pamiętniku, dzienniku i liście … Mapa myślowa do problemu: Wybór ścieżki na mapie Czytanie tekstów pod kątem wybranej ścieżki Porównywanie sposobów opisu (podobieństwa i różnice) Wnioski (hipoteza robocza): różne opisy

20 USTNA PREZENTACJA / ETAPY PRACY ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYGŁOSZENIE MOWY SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI GROMADZENIE BIBLIOGRAFII KONCEPCJA PRACY WYBÓR TEMATU

21 ETAPY PRACY / GROMADZENIE BIBLIOGRAFII 21 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII GDZIE SZUKAĆ ? JAK SPORZĄDZAĆ BIBLIOGRAFI Ę?

22 ETAPY PRACY / GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / TYPY BIBLIOGRAFII BIBLIOGRAFIA – uporządkowany według określonych kryteriów spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów z najważniejszymi danymi o każdej pozycji ( autor, tytuł, miejsce i rok wydania itp..) 22 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTUPODMIOTU TEKSTY O TEKSTACH, BĘDĄCYCH LITERATURĄ PODMIOTU (OPRACOWANIA ) TEKSTY, KTÓRE STANOWIĄ MATERIAŁ BADAWCZY

23 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / BIBLIOGRAFIA PODMIOTU DOBÓR MATERIAŁU BADAWCZEGO ZALEŻY 23 OD WYRAŹNEJ WSKAZÓWKI W TEMACIE, np. z trzech różnych epok literackich lub dwóch różnych rodzajów literackich i OD INTENCJI ZDAJĄCEGO, np. czy chcesz wykazać się znajomością lektur obowiązkowych, czy zaprezentować indywidualne (pozalekturowe) preferencje czytelnicze

24 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU WYBÓR OPRACOWAŃ POKAZUJE, Z JAKICH MATERIAŁÓW KORZYSTASZ, CZYLI ILUSTRUJE TWOJĄ KOMPETENCJĘ W ZAKRESIE SAMOKSZTAŁCENIA. JEŚLI SĄ TO OPRACOWANIA NA POZIOMIE ABITURIENTA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, KTÓRY ZDAJE MATURĘ, to znaczy, że umiesz oddzielić pozycje wartościowe od komercyjnych JEŚLI SĄ TO TZW. MATOŁY, CZYLI DOŚĆ PRYMITYWNE PRACE WYDAWANE WE WSZELKIEGO RODZAJU WYDAWNICTWACH POD WSPÓLNYM TYTUŁEM ŚCIĄGI, to znaczy, że nie potrafisz ocenić źródła pozyskiwanych informacji. 24

25 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / ADRES BIBLIOGRAFICZNY / PUBLIKACJA ZWARTA POPRAWNY ADRES BIBLIOGRAFICZNY IMIĘ I NAZWISKO AUTORA (LUB AUTORÓW JEŚLI TO DZIEŁO ZBIOROWE) Np. P. Coelho, TYTUŁ POZYCJI Np. P. Coelho, Alchemik, IMIĘ I NAZWISKO TŁUMACZA (JEŚLI JEST) Np. P. Coelho, Alchemik, przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski, MIEJSCE WYDANIA Np. P. Coelho, Alchemik, przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski, Warszawa ROK WYDANIA Np. P. Coelho, Alchemik, przeł. Basia Stępień, Andrzej Kowalski, Warszawa 1995 25

26 GROMADZENIE BIBLIOGRAFII / ADRES BIBLIOGRAFICZNY / ARTYKUŁ, INTERNET, TYTUŁ POZYCJI N. Szutta, Etyka charakteru, TYTUŁ GAZETY LUB CZASOPISMA W CUDZYSŁOWIE, BEZ KURSYWY N. Szutta, Etyka charakteru, ''Charaktery'', DOKŁADNA DATA WYDANIA N. Szutta, Etyka charakteru, ''Charaktery'‘, 8/2005, ss. 63-66 strony internetowej np. http://www.wl.net.pl/ 26 POPRAWNY ADRES BIBLIOGRAFICZNY artykułu IMIĘ I NAZWISKO AUTORA (LUB AUTORÓW JEŚLI TO DZIEŁO ZBIOROWE) N. Szutta

27 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYGŁOSZENIE MOWY SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI GROMADZENIE BIBLIOGRAFII KONCEPCJA PRACY WYBÓR TEMATU

28 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI 28 KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI PORADNIK MÓWCY

29 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI 29 Masz do dyspozycji 3 części, tworzące całość. Zwróć uwagę na wariantywną kolejność tych części i jej skutki. WSTĘP- ROZWINIĘCIE- ZAKOŃCZENIE KOLEJNOŚĆ SKUTKI NIE SPRAWDZA SIĘ PRZY TEKŚCIE MÓWIONYM; ODBIORCY NALEŻY POWTARZAĆ CZĘŚCI WSTĘPU WSTĘP- CZĘŚĆ WSTĘPU- ROZWINIĘCIE- CZĘŚĆ WSTĘPU- ZAKOŃCZENIE POPRAWNE WSTĘP- CZĘŚĆ ZAKOŃCZENIA- CZĘŚĆ WSTĘPU- ROZWINIĘCIE- CZĘŚĆ WSTĘPU- ZAKOŃCZENIE POPRAWNE I NIESTANDARDOWE WNIOSKI 1. JEDYNĄ NIEZMIENIALNĄ CZĘŚCIĄ KOMPOZYCYJNĄ JEST ROZWINIĘCIE. 2. STOSUNKOWO MAŁO ZMIENIA SIĘ ZAKOŃCZENIE 3. NAJBARDZIEJ WYKORZYSTYWANY JEST WSTĘP. TO WSTĘP POWINIEN BYĆ SKONSTRUOWANY NA KOŃCU.

30 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / KOMPONOWANIE TEKSTU WYPOWIEDZI 30 WSTĘP Przyjrzyjmy się wstępowi, swego rodzaju kręgosłupowi ustnej prezentacji. Oto on. Zjednuje (bądź nie) słuchacza Intryguje ( bądź nie) W gruncie rzeczy decyduje o ocenie Umiejętnie powtarzany( we fragmentach) potrafi utrwalić treści, na które chcemy zwrócić uwagę Może wykazać elokwencję i erudycję nadawcy, np..poprzez cytaty, analogie itp..

31 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA ETAPY PRACY NAD PREZENTACJĄ WYGŁOSZENIE MOWY SKOMPONOWANIE CAŁOŚCI GROMADZENIE BIBLIOGRAFII KONCEPCJA PRACY WYBÓR TEMATU

32 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY 32 WYGŁASZANIE MOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYSTĘPU ?

33 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY 33 TEKST (ZAPISANY WCZEŚNIEJ) W JĘZYKU MÓWIONYM ZAPISUJESZ TAK, JAK CHCESZ GO MÓWIĆ CZYLI W JEDNEJ LINIJCE PISZESZ TYLKO TE WYRAZY, KTÓRE CHCESZ POWIEDZIEĆ W OKREŚLONY SPOSÓB NA JEDNYM WYDECHU

34 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA / WYGŁASZANIE MOWY 34 Np.. Przypatrz się tekstowi poniżej. „Gdybyśmy nigdy nie próbowali wydać się odrobinę lepszymi niż jesteśmy, jakże moglibyśmy pracować nad sobą czy sami siebie wychowywać? Oto impuls, który każe człowiekowi pokazywać lepszy lub wyidealizowany aspekt siebie”. A teraz przygotujmy ten tekst do wygłoszenia, czyli : zapiszmy go frazami w osobnych linijkach Gdybyśmy nigdy nie próbowali wydać się odrobinę lepszymi niż jesteśmy, jakże moglibyśmy pracować nad sobą czy sami siebie wychowywać zaznaczmy prawidłowe akcenty wyrazowe zaznaczmy głoski (i grupy głosek), które należy wymawiać inaczej lub bardzo wyraźnie podkreślmy wyrazy, które warto zaakcentować,np. Prawda, że to nie jest trudne?

35 MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO / USTNA PREZENTACJA 35 I to już koniec. VENI. VIDI. VICI. Bogumiła Tryzna CZEGO CI ŻYCZĘ NA MATURZE


Pobierz ppt "USTNA PREZENTACJA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO „TO LUBIĘ!” OPRACOWAŁA BOGUMIŁA TRYZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google