Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza „mała” demokracja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza „mała” demokracja"— Zapis prezentacji:

1 Nasza „mała” demokracja

2

3 Udział uczniów we współdecydowaniu o szkolnych sprawach:
Co to znaczy partnerstwo w szkole? Jakie są prawa i obowiązki uczniów w demokratycznej szkole? Jak zbadać potrzeby uczniów w szkole – skąd wiemy o tym, co powinien robić Samorząd Uczniowski w naszej szkole? W jaki sposób można zaangażować wszystkich uczniów w życie szkoły i jak możemy wpływać na zmiany w naszej szkole? Jakie powinny być zadania władz SU? Jaki jest udział samorządu uczniowskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły?

4 JAK JEST? Samorząd nie zawsze jest postrzegany jako partner do dyskusji i realna władza chociaż władze Samorządu Uczniowskiego zostały wybrane przez uczniów w demokratycznych wyborach, przy wysokiej frekwencji. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów. Samorząd uczestniczy w realizacji projektu „Młodzi Głosują”. Samorząd odpowiada za organizację większości imprez i uroczystości szkolnych. SU uczestniczy w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych. W działania samorządu bardziej angażują się uczniowie z władz SU i opiekunowie, niż uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice i dyrekcja. SU nie wykorzystuje dotychczasowych osiągnięć szkoły i doświadczeń we współpracy z lokalnymi instytucjami. Przewodnicząca SU i Rzecznik Praw Ucznia to często funkcje reprezentacyjne. Uczniowie najczęściej nie utożsamiają wydarzeń szkolnych z pracą SU. Władze samorządu nie znają oczekiwań uczniów i opinii na temat swojej pracy. Kontakty między SU a Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną nie są systematyczne

5 JAK BYĆ POWINNO? SU powinien częściej organizować szkolne debaty z udziałem przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Władze SU powinny kontaktować się z innymi samorządami w celu wymiany doświadczeń. Powinny odbywać się wspólne posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. SU powinien mieć wpływ na zmiany wprowadzane w regulaminie ocen z zachowania. Samorząd powinien być inicjatorem projektów szkolnych i lokalnych. Władze SU powinny bardziej angażować się w sprawy szkoły i uczniów oraz mobilizować gimnazjalistów do realizacji swoich pomysłów i ustaleń. SU powinien częściej zbierać informacje od uczniów oraz uwzględniać w swojej działalności opinie gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli SU powinien nagłaśniać swoją działalność na forum naszej szkoły, wykorzystując w tym celu różne środki przekazu. Rzecznik Praw Ucznia powinien pełnić systematyczne dyżury np. raz w tygodniu. Przewodnicząca SU – ,,prezydentem USA, a nie brytyjską królowa”. SU powinien zachęcać uczniów do angażowania się w sprawy szkoły.

6 DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK BYĆ POWINNO?
Władze samorządu nie znają opinii, oczekiwań uczniów oraz pomysłów do realizacji. SU nie zawsze może szeroko rozwinąć swoją działalność na forum szkoły. Społeczność uczniowska naszej szkoły rzadko pomaga władzom SU w jego działalności. Przedstawiciele nie są przekonani o roli SU oraz wpływie własnej działalności na życie szkoły. Nie uwzględniają możliwości wpływania na realizację szkolnych i lokalnych przedsięwzięć. W działalność samorządu bardziej angażują się zarząd i opiekunowie SU, niż uczniowie grono pedagogiczne, rodzice i dyrekcja. Samorząd rzadko wykorzystuje dotychczasowy dorobek gimnazjum. SU nie posiada własnych środków finansowych. Brak współpracy z innymi samorządami.

7 WNIOSKI SU zbiera od uczniów zarówno wnioski do dalszej pracy, jak i opinie na temat swojej działalności, cykliczne dyżury Rzecznika i spotkania władz SU z przedstawicielami klas. SU będzie informował o swojej działalność na forum szkolnym - strona internetowa SU będzie podejmował działania o różnej tematyce i charakterze, które będą angażowały coraz większą liczbę uczniów, warunkiem powodzenia przedsięwzięć jest utożsamianie się gimnazjalistów z działaniami Władze samorządu, opiekunowie, władze samorządowe powinni spotykać się i analizować propozycje działań przedstawione przez uczniów. SU powinien przedstawić na forum szkoły zadania do samodzielnej realizacji przez poszczególne zespoły klasowe, aby rozbudzić postawę współodpowiedzialności za sprawy naszej szkoły.


Pobierz ppt "Nasza „mała” demokracja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google