Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzedaż: Operacje zamykające okres SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzedaż: Operacje zamykające okres SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Sprzedaż: Operacje zamykające okres SAP Best Practices

2 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel  W tym scenariuszu opisano zbiór okresowych działań w zakresie Sprzedaży i Dystrybucji, takich jak działania na koniec dnia lub wymagania prawne, np. raportowanie Intrastat. Korzyści  Zapewnienie przeglądu okresowych działań w zakresie sprzedaży i dystrybucji Kluczowe kroki procesu  Przegląd zablokowanych zleceń klienta  Przegląd niekompletnych zleceń klienta  Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy  Przegląd dokumentów sprzedaży podlegających dostawie  Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw  Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy)  Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów  Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do rozliczenia  Przegląd roboczej listy faktur  Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur  Przegląd listy zablokowanych (do rozliczenia) dokumentów fakturowania  Tworzenie deklaracji Intrastat  Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług)  Rozliczenie zleceń klienta w rachunku wyników (dostawca usług)

3 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP  EHP5 for SAP ERP 6.0 Role  Fakturowanie sprzedaży  Kierownik działu sprzedaży  Magazynier  Administracja sprzedaży  Kierownik magazynu  Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami  BP: Agent celny  Kontroler kosztów produktu

4 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Sprzedaż: Operacje zamykające okres  Przegląd zablokowanych zleceń klienta: przekroczenie limitu kredytu w zleceniu klienta. W ramach tego działania użytkownik dokonuje przeglądu zablokowanych zleceń klienta i rozwiązuje wszystkie problemy dotyczące kredytu.  Przegląd niekompletnych zleceń klienta: W ramach tego działania wyświetlona zostanie lista wszystkich niekompletnych dokumentów, oparta na określonych kryteriach wyboru.  Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy: Wyświetlanie zleceń klienta objętych blokadą kredytową do zatwierdzenia przez dział kredytowy.  Przegląd listy roboczej dostaw dla zleceń klienta: Zlecenia klienta zostają ujęte na liście roboczej tworzenia dostaw zgodnie z ich liniami harmonogramu. Linie harmonogramu zostają ujęte na liście roboczej wysyłek po zapewnieniu dostępności materiału oraz osiągnięciu daty harmonogramowania transportu.  Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny niepowodzenia tworzenia dostawy. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów.  Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy): W tym działaniu użytkownik dokonuje przeglądu nie zakończonych zleceń klienta przy zastosowaniu opisanej procedury.  Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów: W tym działaniu użytkownik przegląda dostawy zamieszczone na liście roboczej wydania materiałów.  Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do fakturowania: W tym logu są zawarte dokumenty sprzedaży zablokowane do fakturowania. Jest on pomocny w ustalaniu numerów zablokowanych dokumentów oraz i usuwaniu blokad.  Przegląd roboczej listy faktur: W przypadku przetwarzania roboczej listy faktur nie trzeba wprowadzać pojedynczych dokumentów do zafakturowania. System wyświetla dokumenty do zafakturowania na podstawie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. Można także łączyć kilka dostaw w ramach pojedynczej faktury.  Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny niepowodzenia tworzenia faktury. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów.  Przegląd listy zablokowanych (do księgowania) dokumentów fakturowania: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny zablokowania dokumentu fakturowania do księgowania. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów.  Tworzenie deklaracji Intrastat:. Podczas tego kroku przetwarzane są statystyki dla Unii Europejskiej.  Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług): Do oceny postępu zleceń klienta na podstawie planowanych i faktycznych przychodów oraz kosztów stosuje się analizę wyników.  Rozliczanie zlecenia klienta w rachunku wyników (dostawca usługi): Proces rozliczania przenosi wszelkie przychody ze zlecenia klienta do obiektu Controllingu na potrzeby rachunku wyników.

5 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.5 Diagram przebiegu procesu Sprzedaż: Operacje zamykające okres Administracja sprzedażą Magazynier Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami Przegląd zablokowanyc h zleceń klienta Sprzedaż: Operacje zamykające okres nie zawierają przebiegu procesu, a jedynie pojedyncze etapy procesu. Fakturowanie sprzedaży Kierownik działu sprzedaży Kierownik magazynu BP: Agent celny Przegląd niekompletnych zleceń klienta Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanyc h do dostawy Przegląd listy roboczej dostaw dla zleceń klienta Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy) Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanyc h do rozliczenia Przegląd roboczej listy faktur Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur Przegląd listy zablokowanyc h (do rozliczenia) dokumentów fakturowania Tworzenie deklaracji Intrastat Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług) Kontroler kosztów produktu Rozliczanie zlecenia klienta w rachunku wyników (dostawca usług)

6 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.6 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

7 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


Pobierz ppt "Sprzedaż: Operacje zamykające okres SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google