Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Administracji i Prawa Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Baron - Wiaterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Administracji i Prawa Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Baron - Wiaterek."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Administracji i Prawa Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Baron - Wiaterek prof. nzw. w Pol. Śl. ADMINISTRACJA

2 Katedra Administracji i Prawa ADMINISTRACJA - Zabrze Prowadzimy studia: - I stopnia (stacjonarne licencjackie, 3-letnie w Zabrzu) - I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie 3-letnie w Zabrzu).

3 Katedra Administracji i Prawa ADMINISTRACJA - Bytom Prowadzimy studia: - I stopnia (stacjonarne licencjackie, 3-letnie w Bytomiu) - I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie 3-letnie w Bytomiu).

4 Katedra Administracji i Prawa Przedmioty maturalne wymagane do przyjęcia na Administrację Jeden z przedmiotów: Historia WOS Geografia + Język obcy do wyboru: j. angielski j. niemiecki j. francuski j. rosyjski j. hiszpański

5 Katedra Administracji i Prawa Administracja studia zawodowe licencjackie Przykładowe przedmioty: Prawo administracyjne Nauka administracji Prawo cywilne z umowami w administracji Prawo europejskie Zamówienia publiczne Techniki negocjacji i mediacji w administracji publiczne Podstawy zarządzania Finanse publiczne Nauka o polityce Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

6 Katedra Administracji i Prawa Koło Naukowe Studentów Administracji Cele, zadania i ich realizacja -Prowadzenie badań naukowych. -Poszerzanie zakresu wiedzy i zainteresowań związanych z administracją. -Popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną i prywatną wśród studentów uczelni a także poza uczelnią. -Integracja środowiska studenckiego. -Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym. -Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami. -Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą. -Organizowanie odczytów, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych. -Upowszechnianie informacji z dziedziny prawa.

7 Katedra Administracji i Prawa Wykształcenie uzupełniające Absolwenci kierunku: Administracja mają możliwość uzupełnienia wykształcenia licencjata do wykształcenia magistra na kierunku: Zarządzanie (studia niestacjonarne II stopnia)

8 Katedra Administracji i Prawa ADMINISTRACJA. Dla Każdego. Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

9 Katedra Administracji i Prawa Absolwent posługuje się wiedzą: z zakresu nauk społecznych: nauk o prawie administracji podstawową ekonomiczną.

10 Katedra Administracji i Prawa Absolwent jest przygotowany: do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej: rządowej samorządowej do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

11 Katedra Administracji i Prawa Absolwent wykazuje znajomość stosunków zatrudnienia w administracji publicznej potrafi rozwiązywać problemy zawodowe oraz organizować i kierować niewielkimi zespołami posiada umiejętności w zakresie współpracy w grupie zawodowej oraz rozwiązywania konfliktów interesów społecznych i indywidualnych posiada umiejętność prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, zarówno w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego jak i postępowań szczególnych (podatkowego i postępowania egzekucyjnego w administracji). potrafi sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej.

12 Katedra Administracji i Prawa Studia podyplomowe Zarządzanie w administracji publicznej Interdyscyplinarne studia podyplomowe przeznaczone dla obecnych i przyszłych pracowników sektora publicznego. Program studiów obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji, prawa i praktyki zamówień publicznych, zarządzania i marketingu w sektorze publicznym oraz prawa urzędniczego. Absolwenci studiów zyskują wiedzę niezbędną w pracy współczesnego urzędnika państwowego lub samorządowego. Ukończenie tych studiów może służyć wypełnieniu ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez pracowników sektora publicznego.

13 Katedra Administracji i Prawa Studia podyplomowe Administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej jako spółki prawa handlowego Studia zapewniają możliwość zapoznania się: z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno – prawnymi w zakresie przekształceń związanych z komercjalizacją usług zdrowotnych, z nowymi trendami funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

14 Katedra Administracji i Prawa Pracownicy Katedry

15 Katedra Administracji i Prawa Kadra Naszym atutem jest: doświadczona kadra naukowa profesjonalizm, zaangażowanie i wysokie standardy nauczania intensywny rozwój naukowy pracowników.

16 Katedra Administracji i Prawa Pracownicy Katedry

17 Katedra Administracji i Prawa Zapraszamy Sekretariat Katedry: ul. Roosevelta 26-28 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2 777 411 E-mail: roz9@polsl.pl Strona internetowa: www.roz9.polsl.pl

18 Katedra Administracji i Prawa Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Administracji i Prawa Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Baron - Wiaterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google